Český statistický úřad: Očištěná míra nezaměstnanosti byla v říjnu 3,0 procenta

30.11.2023 13:21 | Tisková zpráva

Podíl nezaměstnaných k?ekonomicky aktivním, tj.?součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v říjnu 3,0?%. Meziročně se zvýšil o?0,7?procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,5?%, u žen 3,6?%. Podíl zaměstnaných k?celé populaci 15–64letých dosáhl v říjnu 75,0?%. Oproti říjnu 2022 se snížil o 0,7 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,2?%, u žen 68,4?%.

Český statistický úřad: Očištěná míra nezaměstnanosti byla v říjnu 3,0 procenta
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v říjnu 75,0 %. Oproti říjnu 2022 se snížil o 0,7 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,2 %, u žen 68,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 43,7 %, u 30–49 let 84,0 %, u 50–64letých 81,0 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v říjnu 3,0 %. Meziročně se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,5 %, u žen 3,6 %.

„Míra nezaměstnanosti vystoupala v říjnu na tři procenta, což je nejvyšší hodnota od května 2021. Nárůst je patrný u obou pohlaví. Ženy jsou na trhu práce ve slabším postavení a indikátory jsou u nich více rozkolísané,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,3 %. Oproti říjnu 2022 se snížil o 0,1 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,0 %) o 12,3 procentního bodu.

graf

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v říjnu 2023 za Česko na úrovni 2,9 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Přílohové tabulky 1 a 2 (ZDE) obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

Poznámka:
Od 3. čtvrtletí 2023 došlo k avizované metodické změně v systému vážení a dopočtů VŠPS (ZDE).

reklama

autor: Tisková zpráva

MUDr. Kamal Farhan byl položen dotaz

Co vyřeší zákaz THC?

Podle mě nic. Buď se přesune látka na nelegální trh nebo vznikne nová. Navíc není to tak, že trh s legálními látkami lze aspoň regulovat, což se o těch nelegálních říci nedá? A v čem je třeba THC horší než alkohol? A proč je na tabák zakázána reklama a na alkohol ne?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Povodí Ohře: Na vodním díle Nechranice jsme obnovili stavební práce

22:02 Povodí Ohře: Na vodním díle Nechranice jsme obnovili stavební práce

Po zimní technologické přestávce jsme obnovili stavební práce na pravém krajním poli bezpečnostního …