Český statistický úřad: Saldo hospodaření v přebytku, míra zadlužení meziročně vzrostla

05.10.2017 10:30

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí ve druhém čtvrtletí 2017 dosáhlo přebytku 3,64 % HDP, meziročně došlo k navýšení přebytku o 1,26 procentního bodu (p.b.). Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně mírně vzrostla na 39,43 % HDP.

Český statistický úřad: Saldo hospodaření v přebytku, míra zadlužení meziročně vzrostla
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2016 – 2. čtvrtletí 2017

 

Jednotka

2016

2017

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

28 859

26 792

-14 948

2 730

46 108

% (HDP)

2,38

2,21

-1,20

0,24

3,64

 
Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

K meziroční změně salda hospodaření (+17,2 mld. Kč) nejvíce přispěly ústřední vládní instituce (+14,4 mld. Kč). Na úrovni místních vládních institucí došlo k mírnému meziročnímu poklesu přebytku o 0,4 mld. Kč, naopak přebytek hospodaření subsektoru fondů sociálního zabezpečení se meziročně zvýšil o 3,2 mld. Kč.

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly meziročně o 8,6 %. Na meziročním růstu příjmů se nejvíce podílel růst příjmů z důchodových daní (+10,5 %), sociálních příspěvků (+9,7 %) a daní z výroby a dovozu (+8,3 %). Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o 5,5 %. K růstu výdajů nejvíce přispěl růst objemu vyplacených náhrad zaměstnancům (7,8 %) a sociálních dávek (4,0 %).

Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně vzrostla z 39,33 na 39,43 % HDP. Vývoj nominální výše dluhu přispíval k růstu zadlužení 1,48 p.b., naopak vývoj nominálního HDP korigoval nárůst zadlužení o 1,38 p.b. Mezičtvrtletně došlo k poklesu míry zadlužení o 0,46 p.b. K poklesu nejvíce přispěl růst nominálního HDP (0,44 p.b.).

Dluh sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2016 – 2. čtvrtletí 2017

 

Jednotka

2016

2017

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 850 612

1 812 049

1 754 883

1 924 193

1 922 921

% (HDP)

39,33

38,24

36,77

39,89

39,43

Dlouhodobé dluhové cenné papíry se na celkové výši dluhu podílely 84,3 %, což představuje meziroční pokles o 2,8 p.b. O 4,5 p.b. naopak narostl podíl krátkodobých dluhových cenných papírů, které se nominální výši dluhu podílí 7,7 %.

Poznámky:

Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Uvedené údaje jsou v metodickém souladu s údaji sloužícími pro účely EDP a pro hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném období financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Saldo hospodaření je porovnáno s výší HDP v daném čtvrtletí v běžných cenách. Výše konsolidovaného dluhu vládních institucí je porovnána se součtem HDP v běžných cenách za poslední čtyři čtvrtletí. Údaje o saldu hospodaření a dluhu vládních institucí jsou součástí tabulek Transmisního programu (tabulka 25 a tabulka 28) publikovaných na stránkách ČSÚ v sekci „HDP, Národní účty“.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Pomoc občanům

Vážený pane Jurečka, včera jste byl v Superdebatě na CNN Prima News, poraďte a odpovězte mi na otázku, jak mám s rodinou vyžít se 100 korunou na den? Bydlím v podnájmu, na vlastní byt nemám... Vydělávám minimální mzdu stejně jako partnerka....a do toho máme dítě. Pokud jste Muž na svém místě, odpoví...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

FN Hradec Králové: Klinika urgentní medicíny zajišťuje kromě péče o akutní pacienty i vzdělávání v tomto oboru

10:59 FN Hradec Králové: Klinika urgentní medicíny zajišťuje kromě péče o akutní pacienty i vzdělávání v tomto oboru

Klinika urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové, která vznikla na začátku letošního roku…