Český statistický úřad: V březnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,4 %

02.05.2022 11:48 | Tisková zpráva

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v březnu 75,6 %. Oproti březnu 2021 se zvýšil o 1,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,6 %, u žen 68,2 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,7 %, u 30–49 let 88,2 %, u 50–64letých 79,3 %.

Český statistický úřad: V březnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,4 %
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v březnu letošního roku 2,4 %. Meziročně se snížil o 1,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,0 %, u žen 2,8 %.

„Sezónní očištění nám dovoluje srovnávat jinak obtížně porovnatelné údaje za poslední měsíce. Vidíme, že situace na českém trhu práce byla stabilizovaná, nezaměstnanost v březnu dokonce mírně klesla,“ vysvětluje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,4 %. Oproti březnu 2021 se zvýšil o 1,0 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (84,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 14,1 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v březnu za Českou republiku na úrovni 2,3 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

reklama

autor: Tisková zpráva

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

BESIP: Česká republika získala na evropském finále dopravní soutěže bronz

7:14 BESIP: Česká republika získala na evropském finále dopravní soutěže bronz

Česká republika dosáhla i letos na mezinárodní úrovni dalšího velkého úspěchu – na evropském finále …