Český statistický úřad: V březnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,5 %

03.05.2023 16:03 | Tisková zpráva

Míra zaměstnanosti - Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v březnu 75,9%. Oproti březnu 2022 se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,0 %, u žen 69,6 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 42,9 %, u 30–49 let 88,2 %, u 50–64letých 81,9 %.

Český statistický úřad: V březnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,5 %
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v březnu 2,5 %. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,1 %, u žen 3,0 %.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,9 %. Oproti březnu 2022 se zvýšil o 0,6 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,7 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,7 %) o 12,0 procentního bodu.

„Navzdory ekonomickým turbulencím se českému trhu práce velmi daří. Nezaměstnanost setrvává na nízkých hodnotách a míra zaměstnanosti dosáhla dalšího historického maxima, což je zásluhou především rekordně vysoké ekonomické aktivity žen,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v březnu 2023 za Českou republiku na úrovni 2,6 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projevil jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Zůstane ANO věrná i po zvolení?

Dost politiků ANO po zvolení do EP stranu opustilo. Jak si to vysvětlujete? A můžete zaručit, že vy se netrhnete, když budete zvolena? Protože vy ani nejste členka ANO. Ať se vám daří. Libor

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta: Aršík s detailem meandru řeky Moravy

22:04 Česká pošta: Aršík s detailem meandru řeky Moravy

Litovelské Pomoraví je název nového příležitostného poštovního aršíku, který Česká pošta uvede do pr…