Český statistický úřad: V listopadu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,7 %

10.01.2023 9:02 | Tisková zpráva

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v listopadu 75,1 %. Oproti listopadu 2021 se snížil o 0,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,5 %, u žen 68,5 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 39,8 %, u 30–49 let 87,6 %, u 50–64letých 81,5 %.

Český statistický úřad: V listopadu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,7 %
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„Zaměstnanost se v posledních dvaceti letech výrazně přesouvá do vyššího věku. Zatímco u věkové skupiny 15–29 let byla před 5 lety míra zaměstnanosti 49,6 %, tedy takřka o deset procentních bodů vyšší než aktuálních 39,8 %, u skupiny 50–64letých byla naopak jen 72,8 %, tedy o devět procentních bodů nižší než aktuálních 81,5 %. Starší skupina je početně významnější, takže celkově míra zaměstnanosti roste,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v listopadu letošního roku 2,7 %. Meziročně se zvýšil o 0,6 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,2 %.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,2 %. Oproti listopadu 2021 se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (70,8%) o 12,6 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v listopadu za Českou republiku na úrovni 2,7 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zprávaTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ÚZSVM: Zámek Zákupy získal do své sbírky řadu starožitných předmětů

22:54 ÚZSVM: Zámek Zákupy získal do své sbírky řadu starožitných předmětů

Lounské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabylo z odúmrtě dům včetně jeh…