DIAMO přebírá útlum dolů OKD, začaly propouštěcí pohovory

05.01.2021 20:29

Státní podnik DIAMO dle rozhodnutí vlády převzal k 1. 1. 2021 utlumované doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát a v souladu se smlouvou o koupi části závodu dokončí proces organizačních změn vyhlášených OKD. Dnes začaly propouštěcí pohovory. Zároveň DIAMO přebírá náklady na útlum převedených dolů.

DIAMO přebírá útlum dolů OKD, začaly propouštěcí pohovory
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

„V uplynulých měsících jsme intenzivně připravovali převod dolů tak, aby proběhl plynule a nenastal žádný technický ani bezpečnostní nebo personální problém a mohli jsme pokračovat v dalších krocích souvisejících s útlumem dolů a zahlazováním následků hornické činnosti,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

Státní podnik DIAMO za účelem transformace části OKD do struktury státního podniku zřídil nový odštěpný závod DARKOV, který byl 29. 10. 2020 zapsán do obchodního rejstříku. Nově vzniklý závod sídlí na Dole Darkov v Karviné a postupně pod něj přecházejí zaměstnanci převedení z OKD. Odštěpný závod DARKOV úzce spolupracuje s ostravským odštěpným závodem ODRA s cílem maximálně využít vlastní kapacity k útlumu dolů, zajištění bezpečnosti a zahlazování následků hornické činnosti.

První vlna převodů zaměstnanců k 1. 1. 2021 se týká lokalit Útlumu Jih a Útlumu Sever. Převedeným zaměstnancům je dle zákona zachována současná pracovní smlouva, včetně druhů práce, místa výkonu práce a mezd. Zároveň bude naplňován Sociální program a Kolektivní smlouva OKD i po převodu utlumovaných částí OKD pod DIAMO. Do nově vzniklého odštěpného závodu DARKOV státního podniku DIAMO bylo k 1. 1. převedeno 200 zaměstnanců. „Hlavní náplní práce převáděných zaměstnanců bude zajištění hladkého průběhu útlumových prací a zahlazování následků hornické činnosti v karvinské oblasti. Závod DARKOV má na starosti postupnou technickou likvidaci dolů, povrchových areálů, sanaci a rekultivaci jak povrchových areálů, tak odvalů a odkališť. Samozřejmě zajistíme také realizaci systému protimetanových opatření a čerpání důlních vod,“ doplnil ředitel odštěpného závodu DARKOV Josef Lazárek.

Větší části zaměstnanců, konkrétně 549 lidí, se týká organizační změna, tj. zrušení pracovního místa dle rozhodnutí OKD. Státní podnik DIAMO zahájil propouštěcí pohovory (I. etapy) v úterý 5. ledna ráno. Probíhají podle stanoveného harmonogramu v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hodin na 5 místech dle dosavadního výkonu práce uvolňovaných zaměstnanců OKD. Propouštěcí pohovory jsou naplánovány do 12. ledna. Všichni zaměstnanci v rámci I. etapy znají den a čas svého pohovoru. U propouštěcích pohovorů jsou přítomni dva zástupci podniku DIAMO, jeden zástupce sdružení hornických odborů OKD a jeden zástupce OKD (od 1. 1. zaměstnanec s. p. DIAMO). Společnost OKD zajistila pro odcházející zaměstnance možnost využít program Nová šichta, nabídku rekvalifikací a využití mobilních pracovišť Úřadu práce ČR.

Zaměstnanci OKD budou mít možnost ukončit pracovní poměr dohodou k dohodnutému datu 31. 1. nebo výpovědí. Bude-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí 2 měsíce, pokud není v pracovní smlouvě sjednána výpovědní doba delší. Výše odstupného se odvíjí od způsobu ukončení pracovního poměru a od počtu odpracovaných let. V případě ukončení pracovního poměru dohodou může zaměstnanec obdržet až 11násobek průměrného měsíčního výdělku, v případě ukončení pracovního poměru výpovědí pouze maximálně 4násobek průměrného měsíčního výdělku. Předpokládá se tak, že u většiny propouštěných zaměstnanců dojde k ukončení pracovního poměru dohodou.

DIAMO bude při pohovorech zaměstnance informovat o možnosti podání žádosti o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů útlumu hornictví (dle NV č. 415/2020 Sb.) a poskytne jim potřebné formuláře, aby nemuseli vyřizovat žádost o tento příspěvek v sídle závodu ODRA v Ostravě-Vítkovicích. Pro horníky, kteří pracovali pod zemí, činí 8 000 korun měsíčně. Pro zaměstnance, kteří nepracovali v podzemí, je 5 300 korun měsíčně. Podpora k překlenutí dopadů útlumu těžby se bude i nadále vyplácet tři měsíce až pět let v závislosti na odpracované době a věku pracovníka. Převodem pod DIAMO nárok propuštěných zaměstnanců na příspěvek nezanikne, ale ti, kteří zůstanou v rámci útlumových prací zaměstnanci státního podniku DIAMO, na příspěvek nemají nárok.

Zároveň se v těchto dnech už projednává a připravuje také druhá etapa převodů k 1. 3. 2021. Všechny strany se shodly, že pro druhou etapu, která se týká dolů Darkov a ČSA, bude aplikován obdobný postup jako při první etapě převodů. Ve druhé etapě přejde pod státní podnik DIAMO dalších zhruba 500 lidí.

Veškeré náklady na útlum dolů OKD převedených do majetku státního podniku DIAMO přebírá počínaje dnem 1. 1. 2021 státní podnik DIAMO. Celkové náklady na převzetí útlumu OKD v letech 2020–2035 byly vyčísleny ve vládním materiálu na 15,6 mld. Kč (vč. nákladů na zajišťování báňské záchranné služby a státního příspěvku uvolňovaným zaměstnancům).

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

České dráhy převzaly první dvě jednotky RegioPanter pro Jihočeský kraj, hned odjely do Českých Budějovic

20:08 České dráhy převzaly první dvě jednotky RegioPanter pro Jihočeský kraj, hned odjely do Českých Budějovic

Zbrusu nové elektrické jednotky RegioPanter 650.216 a 650.217 dnes v Plzni převzaly České dráhy od s…