DPP hledá nové advokáty na vymáhání neuhrazených pokut v MHD

01.06.2023 22:02 | Tisková zpráva

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vyhlašuje veřejnou zakázku na nové advokátní kanceláře, které budou DPP zastupovat v celém procesu vymáhání pohledávek z přepravy od předsoudní fáze až po exekuční řízení. Tender bude probíhat ve třech fázích: kvalifikační, jednací (soutěžní dialog) a nabídkové. Záměrem DPP je vybrat maximálně tři advokátní kanceláře. Vyhlášení vítězů a uzavření smluv s nimi DPP předpokládá v průběhu letošního léta.

DPP hledá nové advokáty na vymáhání neuhrazených pokut v MHD
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zastupování DPP v předsoudní či mimosoudní fázi vymáhání pohledávek z přepravy, tj. neuhrazených pokut za jízdy na černo v pražské MHD, ale také v soudním a exekučním řízení. Kromě splnění základních a profesních způsobilostí jako je např. členství uchazeče v České advokátní komoře, DPP od účastníků tendru požaduje také seznam členů realizačního týmu, kteří musí doložit osvědčení o zápisu do seznamu advokátů České advokátní komory a zkušenost s hromadným vymáháním pohledávek v období uplynulých pěti let.

Tender DPP vyhlašuje formou otevřeného poptávkového řízení, protože právní služby týkající se zastupování v soudním řízení, jsou vyňaty ze zákona o zadávání veřejných zakázek. DPP nicméně bude podle zákona o zadávání veřejných zakázek postupovat v maximální možné míře. V první, kvalifikační fázi tendru, po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast ve veřejné zakázce, DPP posoudí splnění základních a profesních způsobilostí uchazečů. Účastníci, kteří prokázali splnění kvalifikace, budou podle zákona o zadávání veřejných zakázek pražským dopravním podnikem písemně vyzváni k jednání k požadavkům DPP na předmět plnění veřejné zakázky a návrhu řešení, zejména právních a ekonomických aspektů. Na základě výsledků jednací fáze DPP vypracuje finální zadávací dokumentaci a písemně vyzve všechny účastníky tendru k podání nabídek.

„V tendru na nové advokáty, kteří nás budou zastupovat ve vymáhání neuhrazených pokut za jízdy na černo v pražské MHD budeme postupovat maximálně otevřeně a transparentně. Chceme, aby se do tendru přihlásilo co nejvíce advokátních kanceláří, které splňují základní a profesní způsobilost.

V tomto tendru budeme klást velký důraz na komunikaci advokátních kanceláří s dlužníky. Budeme požadovat, aby advokátní kanceláře vytvořily v Praze dostupné a fungující komunikační body nejen pro sebe, ale i spolupracující exekutory, tak aby se dlužníci v případě jakýchkoliv dotazů mohli obracet na konkrétní místo bez ohledu, v jaké fázi se vymáhání pohledávky nachází. V hodnocení nabídek budeme samozřejmě zohledňovat i jejich ekonomickou výhodnost pro DPP, tj. výši odměn pro advokátní kancelář v předžalobní fázi vymáhání pohledávek, které vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR na rozdíl od odměn v soudní a exekuční fázi nestanovuje,“ uzavírá Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. 

reklama

autor: Tisková zprávaTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Generální ředitel HZS ČR vyznamenán kominickým Řádem sv. Floriána

7:10 Generální ředitel HZS ČR vyznamenán kominickým Řádem sv. Floriána

Společenstvo kominíků České republiky (SKČR) letos slaví 30. výročí svého založení. U této příležito…