DPP hledá nové advokáty na vymáhání neuhrazených pokut v MHD

01.06.2023 22:02 | Tisková zpráva

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vyhlašuje veřejnou zakázku na nové advokátní kanceláře, které budou DPP zastupovat v celém procesu vymáhání pohledávek z přepravy od předsoudní fáze až po exekuční řízení. Tender bude probíhat ve třech fázích: kvalifikační, jednací (soutěžní dialog) a nabídkové. Záměrem DPP je vybrat maximálně tři advokátní kanceláře. Vyhlášení vítězů a uzavření smluv s nimi DPP předpokládá v průběhu letošního léta.

DPP hledá nové advokáty na vymáhání neuhrazených pokut v MHD
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zastupování DPP v předsoudní či mimosoudní fázi vymáhání pohledávek z přepravy, tj. neuhrazených pokut za jízdy na černo v pražské MHD, ale také v soudním a exekučním řízení. Kromě splnění základních a profesních způsobilostí jako je např. členství uchazeče v České advokátní komoře, DPP od účastníků tendru požaduje také seznam členů realizačního týmu, kteří musí doložit osvědčení o zápisu do seznamu advokátů České advokátní komory a zkušenost s hromadným vymáháním pohledávek v období uplynulých pěti let.

Tender DPP vyhlašuje formou otevřeného poptávkového řízení, protože právní služby týkající se zastupování v soudním řízení, jsou vyňaty ze zákona o zadávání veřejných zakázek. DPP nicméně bude podle zákona o zadávání veřejných zakázek postupovat v maximální možné míře. V první, kvalifikační fázi tendru, po uplynutí lhůty pro podání žádosti o účast ve veřejné zakázce, DPP posoudí splnění základních a profesních způsobilostí uchazečů. Účastníci, kteří prokázali splnění kvalifikace, budou podle zákona o zadávání veřejných zakázek pražským dopravním podnikem písemně vyzváni k jednání k požadavkům DPP na předmět plnění veřejné zakázky a návrhu řešení, zejména právních a ekonomických aspektů. Na základě výsledků jednací fáze DPP vypracuje finální zadávací dokumentaci a písemně vyzve všechny účastníky tendru k podání nabídek.

„V tendru na nové advokáty, kteří nás budou zastupovat ve vymáhání neuhrazených pokut za jízdy na černo v pražské MHD budeme postupovat maximálně otevřeně a transparentně. Chceme, aby se do tendru přihlásilo co nejvíce advokátních kanceláří, které splňují základní a profesní způsobilost.

V tomto tendru budeme klást velký důraz na komunikaci advokátních kanceláří s dlužníky. Budeme požadovat, aby advokátní kanceláře vytvořily v Praze dostupné a fungující komunikační body nejen pro sebe, ale i spolupracující exekutory, tak aby se dlužníci v případě jakýchkoliv dotazů mohli obracet na konkrétní místo bez ohledu, v jaké fázi se vymáhání pohledávky nachází. V hodnocení nabídek budeme samozřejmě zohledňovat i jejich ekonomickou výhodnost pro DPP, tj. výši odměn pro advokátní kancelář v předžalobní fázi vymáhání pohledávek, které vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR na rozdíl od odměn v soudní a exekuční fázi nestanovuje,“ uzavírá Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. 

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Ekonomika

Pořád od vás slyšíme to stejné, že je třeba šetřit. To ale nidko nerozporuje, jen se ptám, kdy poroste naše životní úroveň? Ta totiž stále klesá. Co děláte proto, abychom dorovnali ostaní vyspělé státy? Přeci i životní úroveň je něco, co je třeba řešit. A když už jste u těch úspor, kdy stát bude še...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

UCSZOO: Uměle odchovaný jedinec nemá přirozené sociální návyky svého druhu

22:03 UCSZOO: Uměle odchovaný jedinec nemá přirozené sociální návyky svého druhu

Stanovisko Unie českých a slovenských zoologických zahrad ke kauze nelegálního chovu bílého tygra če…