DPP informuje o aktuálním stavu rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská

29.08.2014 21:03

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) upřesňuje informace týkající se dokončení rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská a uvádí skutečný postup přípravy a realizace stavebních prací na rekonstruovaném úseku. DPP uvede téměř celý rekonstruovaný úsek do zkušebního provozu v termínu k 1. září 2014. DPP musí konstatovat, že i přes všechna ujištění zhotovitele – společnosti Skanska, není celkově stavba v uspokojivém stavu. Zejména výstavba zastávek, obrubníků či zatravnění kolem trati není ještě dokončena.

DPP informuje o aktuálním stavu rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská
Foto: Hans Štembera
Popisek: Centrální dispečink městské dopravy

„Přístupem a nasazením zhotovitele stavby, společnosti Skanska, jsem skutečně zklamán. Dopravní podnik se snažil vyřešit nepříznivou situaci s přeložením kabelů zkušebním zprovozněním části trati. To bohužel v tuto chvíli není možné kvůli nedokončeným pracím v úseku mezi Malovankou a zastávkou Říčanova, kde jsme byli společností Skanska opakovaně ujišťováni o dodržení termínu. Situace je nepříjemná nejen pro cestující veřejnost a obyvatele této městské části, ale poškozuje i Dopravní podnik. Budeme požadovat po zhotoviteli jasné vysvětlení a zvážíme další kroky v souladu se smlouvou,“ okomentoval aktuální situaci generální ředitel DPP Jaroslav Ďuriš.

Vedení DPP udělá vše pro to, aby i přes tento stav, který není ideální, mohl být zkušební provoz s cestujícími až po zastávku Říčanova zahájen v pondělí 1. září. V tomto směru je nutné, aby zhotovitel dokončil práce v úseku Malovanka – Říčanova. Dopravní podnik má následně připraveno řešení, kdy nad zastávkou Říčanova bude provizorně umístěn kolejový přejezd, díky kterému bude možné uvést do zkušebního provozu převážnou část z tříkilometrového tramvajového úseku, který procházel rekonstrukcí.

Zbývající část tramvajové trati mezi zastávkami Říčanova a Bílá Hora bude dle ujištění zhotovitele plně zprovozněna 13. září 2014 tak, aby byla zajištěna odpovídající dopravní obslužnost připravovaných akcí v okolí tramvajové zastávky Vypich.

Důvodem dodatečných prací, které původně prodloužily dokončení rekonstrukce v části trati přibližně o 12 dní, je původně neplánovaná překládka kabelů napájení 22kV. Tyto kabely byly po zjištění skutečného vedení a stavu přemístěny. Tyto práce realizoval vlastník kabelového vedení Pražská energetika a.s. na své náklady, a to v nejkratším možném termínu. „Podle našich informací se jednalo o kabely z přelomu 60. a 70. let v pancéřovém provedení, jejich přeložení tak bylo časově náročné. Jednoznačně musíme ocenit přístup Pražské energetiky, která jednala velmi promptně,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

Dopravní situace k 1. září 2014:

Od 1. září cca 4.30 hodin do 13. září cca 4.30 hodin bude denní tramvajový provoz linek č. 22 a 25 ve směru z centra ukončen v zastávce Říčanova. Vybrané spoje linky č. 22 budou ukončeny v zastávce Malovanka. Náhradní autobusová doprava (linky X25 a X57) bude i nadále zachována pouze v úseku Říčanova – Bílá Hora.   

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Válka s Ruskem

Pořád slyšíme, jak se máme připravit na válku s Ruskem. Z čeho teze, že nás Rusko napadne pramení? Myslíte, že jsme po Ukrajině druzí na řadě? A nechrání nás naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Veolia koupila od CE Industries podíl ve společnosti Advance Energo

11:12 Veolia koupila od CE Industries podíl ve společnosti Advance Energo

Průmyslová skupina CE Industries se na základě posouzení svých strategických cílů a možností další e…