DPP jedná se společností ERIKA o rozšíření aplikace prodeje jízdného

16.03.2015 10:40

Jednání mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) a společností Erika, a.s. (ERIKA) o rozšíření stávající aplikace o prodej elektronického jízdného zatím stále probíhají. Tato aplikace již nyní umožňuje nákup jízdenky, ovšem bez možnosti zakoupení časového elektronického jízdného.

DPP jedná se společností ERIKA o rozšíření aplikace prodeje jízdného
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tramvaj v Praze

DPP v součinnosti s hl. městem Prahou (HMP) prověřují, za jakých podmínek by bylo možné tuto aplikaci využít i k prodeji elektronického jízdného. Jednání bylo zahájeno na základě žádosti HMP, a to v rámci dalšího využívání karty Opencard. DPP tak nyní vyjednává o technických podmínkách případného rozšíření služeb, poskytovaných v rámci vysoutěžené aplikace SEJF.

Veškeré záležitosti jsou projednávány v souladu s uzavřenou smlouvou o obchodní spolupráci, která takové rozšíření umožňuje od samého počátku. Technické řešení, které je předmětem jednání, reaguje na situaci vzniklou v souvislosti s Opencard.

Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší řešení pro cestující pražské MHD. DPP může bez jakýchkoliv vstupních nákladů začít prodávat elektronické jízdné (30 a 90 denní, 5 a 10 měsíční a roční časové jízdné) pro všechny kategorie prostřednictvím aplikace SEJF – tedy v mobilním telefonu.

Upravené mobily pro kontrolory

Společnost ERIKA by zdarma vybavila přepravní kontrolory příslušnými upravenými mobilními telefony, které by byly schopny zkontrolovat platnost takto pořízeného elektronického jízdného. ERIKA se dále zavázala, že DPP odečte 50 procent z účtované provize za tuto službu. Parametry výše provize se díky aktuálním jednáním podařilo DPP snížit na skutečně minimální úroveň, která pro DPP bude mít jednoznačný ekonomický přínos.

Jedná se navíc pouze o jiné nastavení parametrů stávající Smlouvy o obchodní spolupráci. Podle této smlouvy může DPP učinit písemnou výzvu adresovanou společnosti ERIKA, jejímž obsahem bude zavedení možnosti zakoupení dalšího elektronického jízdného. Podle příslušného článku smlouvy je společnost ERIKA povinna nejpozději do 90 dnů od doručení oznámení zajistit, aby cestující měli možnost zakoupit elektronické jízdné za cenu uvedenou v oznámení.

„Samozřejmě se k hlavnímu městu, jakožto jedinému akcionáři dopravního podniku dostaly informace o společnosti ERIKA. Proto jsem dopravními podniku důrazně doporučila, že jakékoliv smluvní zabezpečení musí odpovídat tomu, že SEJF nebude mít jako mobilní aplikace monopolní postavení, ale tento kanál zůstane otevřený i pro další dodavatele. Dalším z témat k jednání bylo také výrazné snížení marže, kterou měla společnost ERIKA na SMS jízdenkách. Samozřejmě veškerou smluvní dokumentaci necháme ještě právně posoudit a na základě toho se rozhodneme,“ uvedla Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.

Rychlé řešení nákupu elektronického jízdného

HMP ve spolupráci s DPP jsou tak schopni nabídnout cestujícím v pražské MHD velice efektivní a rychlé řešení nákupu elektronického jízdného. Jedná se o zásadní krok ve směru vývoje situace kolem Opencard, což potvrzuje i technická expertíza, která toto řešení hodnotí jako optimální a pro DPP technicky i ekonomicky výhodné.

K rychlosti zavedení časových kupónů do systému SEJF lze konstatovat, že zavedení prodeje elektronického jízdného v systému SEJF je možné v řádu dnů od požadavku ze strany DPP (závislé na rychlosti zaškolení pracovníků DPP, MHMP nebo pověřených pracovníků). Procesy kontroly, reklamace, administrace zůstávají pro pracovníky DPP neměnné.

DPP vychází z analýzy, která potvrzuje, že se podařilo po tvrdých vyjednáváních dosáhnout se společností ERIKA narovnání vztahů ve Smlouvě o obchodní spolupráci a navíc i vyjednat příznivější podmínky pro DPP tak, jak již bylo popisováno výše.

Hlavní dosažené cíle aktuálního vyjednávání:

- Podstatným výsledkem aktuálních vyjednávání se společností ERIKA je dosažení výrazně pozitivního ekonomického dopadu na hospodaření DPP.
- Jedná se pouze o jiné nastavení parametrů služby – DPP nebude mít žádné náklady se zavedením tohoto nového prodejního kanálu.
- Provize z prodaného elektronického časového jízdného bude o 50 procent nižší – významná sleva ze strany společnosti ERIKA znamená výrazný pozitivní ekonomický dopad pro DPP.
- Nejrychlejší a nejefektivnější řešení zavedení elektronického kanálu prodeje časového jízdného (v prvním kroku zatím jen pro Prahu). Rozšíření služby bude realizováno na základě platné smlouvy.
- Další rozšíření je jen otázkou vybavení řidičů (příměstské linky) čtecím zařízením. Tento systém pak bude možno provozovat v celé PID.
- SEJF je hotovou aplikací, která funguje na hardwaru společnosti ERIKA v několika městech jako SMS a ve dvou případech i jako prodej předplatného časového jízdného.

Implementace spočívá pouze v rozšíření nabídky prodávaného sortimentu pro Prahu, jde pouze o parametr. Všechna data (osobní údaje a informace o elektronickém jízdném) jsou online přenášena na servery DPP a jsou majetkem DPP. Jedinou úpravou na straně společnosti ERIKA a DPP je nadefinování rozhraní do účetního systému DPP. Kontrola probíhá pomocí mobilního telefonu revizorem, kdy se po načtení QR kódu ze zákazníkova mobilního telefonu revizorovi odemkne jeden záznam s údaji tohoto zákazníka a údaji o jeho elektronickém jízdném. SEJF lze zatím použít pouze pro Prahu, revizoři DPP budou vybaveni mobilními telefony na základě smlouvy zdarma.

Jsme přesvědčeni, že DPP jedná s péčí řádného hospodáře a efektivně řeší aktuální nejasnou situaci kolem Opencard. Nové dlouhodobé řešení může být přijato pouze za předpokladu, že dojde ke shodě na technickém řešení, které bude dlouhodobě akceptovatelné na úrovni HMP. Není možné, aby DPP sám o sobě přijal řešení, které by nebylo v budoucnosti kompatibilní se záměry HMP v oblasti elektronického jízdného. Jednalo by se o riskantní transakci.

Diskutované řešení nepředstavuje jakékoli obcházení zákona, ale pouze okamžité využití stávajících smluvních nástrojů, které nebyly doposud aktivovány s ohledem na dosavadní monopolní využívání Opencard.

DPP nemá jakékoli informace o tom, že by proti společnosti ERIKA, a. s., bylo vedeno řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění nebo, že by došlo v souvislosti se společností ERIKA, a. s., k zahájení trestního stíhání.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Magistrát hl.m. Prahy

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zoo Ostrava: Mláďata u amazónků bělobřichých

21:44 Zoo Ostrava: Mláďata u amazónků bělobřichých

Ostravská zoologická zahrada chová v současné době 22 druhů papoušků. V letošním roce se rozmnožilo …