Fakulta architektury ČVUT oslaví čtyřicet let obnovení své samostatné existence

21.09.2016 18:01

„Od nového školního roku samostatné fakulty architektury,“ hlásala titulní strana časopisu Československý architekt dne 14. září 1976. Čtyřicetiletá relativně krátká historie Fakulty architektury je ale spjata s dlouhou historií Českého vysokého učení technického v Praze od jeho založení v roce 1707. U příležitosti výročí ocení Fakulta architektury ČVUT významné osobnosti české architektury. Práce pedagogů a absolventů představí výstava v Galerii Jaroslava Fragnera, historii školy a její směřování připomene publikace FA ČVUT 1976-2016.

Fakulta architektury ČVUT oslaví čtyřicet let obnovení své samostatné existence
Foto: ČVUT
Popisek: ČVUT

Oslavy 40. výročí obnovení samostatné existence Fakulty architektury kulminují v listopadu tohoto roku. Na slavnostním shromáždění v Betlémské kapli dne 24. listopadu budou významným architektům a pedagogům uděleny medaile za mimořádnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT. Na stejný den je plánováno zahájení výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera a křest knihy FA ČVUT 1976-2016.

Výstava i publikace představí historii školy, vývoj výuky architektury nebo vybraná díla absolventů a pedagogů a vzpomenou význačné osobnosti fakulty. Zakončení oslav proběhne v lednu 2017 v Nové budově ČVUT Dejvice a bude spojeno se slavnostní vernisáží výstavy ateliérových projektů FABRIKA zimní 2017. Vizuální styl oslav zpracovalo grafické studio Mütanta.

Fakulta architektury ČVUT v Praze počítá svou samostatnou existenci od data 22. září 1976, kdy vstoupil v platnost Předpis č. 107/1976 Sb. Nařízením vlády České socialistické republiky se rozdělila Fakulta stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultu stavební a Fakultu architektury. Obdobná situace nastala na Vysokém učení technickém v Brně a na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

„Obnovení samostatných fakult architektury vyčleněním architektonických oborů z fakult stavebních v roce 1976 bylo motivováno především snahou vytvořit samostatnější a specifičtější prostředí pro vzdělávání architektů i pozemních stavitelů,“ vysvětluje děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ladislav Lábus.

Architektura má na ČVUT v Praze dlouhou tradici. Samostatné architektonické vzdělávání bylo zavedeno již v roce 1864, kdy se na pražské polytechnice rozdělilo civilní inženýrství na architekturu – pozemní stavitelství a inženýrské stavby. Prvním děkanem pro obor architektura – pozemní stavitelství byl jmenovaný Josef Zítek, tvůrce Národního divadla.

Na výuce architektury se vždy podíleli významní čeští architekti. V 19. století zde působili například Jiří Fišer, Antonín Balšánek, Josef Fanta nebo Jan Koula. Během 40 let samostatné existence se zásadně změnil systém výuky, pozornost se více zaměřila na ateliérovou tvorbu a škola se otevřela odborníkům z praxe. Do pedagogického sboru fakulty se podařilo přivést špičkové architekty, urbanisty a designéry, kteří jsou známi a oceňováni za svá díla v ČR i v zahraničí, a z FA ČVUT vzešla řada vynikajících architektů.

Významným mezníkem v novodobé historii fakulty bylo postavení Nové budovy ČVUT Dejvice od profesorky Aleny Šrámkové a jejího týmu, ve které od roku 2011 FA ČVUT sídlí. Zlepšení podmínek pro výuku znamenalo nové možnosti jejího dalšího rozvoje. Dosud jednooborově zaměřená FA otevřela v roce 2009 nový studijní program Design a v roce 2015 akreditovala nový obor Krajinářská architektura.

„Pro další vývoj architektury a prostředí bude rozhodující, zda naši studenti překlenou hypertrofii individualismu moderní architektury, hekticky členící architekty na superstar a ty ostatní, kteří nakonec definují naše okolí. Stále více bude záležet, jestli kromě ambicí budeme schopni učit při navrhování staveb skromnosti a pokoře i obdivu nejen k přírodě, zvířatům nebo počítačům, ale i lidem a našemu prostředí,“ hovoří v souvislosti s výročím o budoucnosti fakulty její děkan prof. Ladislav Lábus.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Párování.

Probíhá párování koalice a opozice? Pokud ano, nejsou potom "obstrukce" jen divadlem pro voliče a opozice to koalici hodně usnadňuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jihočeský kraj: Soutěž na provozní budovu pro návštěvníky bývalého důlního díla Orty u Českých Budějovic

7:14 Jihočeský kraj: Soutěž na provozní budovu pro návštěvníky bývalého důlního díla Orty u Českých Budějovic

Jihočeský kraj vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh na novou provozní budovu pro návštěvníky a …