Filozofická fakulta UK a Národní muzeum chystají nový obor Muzejní studia

12.06.2023 22:20 | Tisková zpráva

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy otevře už od příštího akademického roku společně s Národním muzeem zcela nový studijní program.

Filozofická fakulta UK a Národní muzeum chystají nový obor Muzejní studia
Foto: Národní muzeum
Popisek: Národní muzeum

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou 3. května 2023 podepsali děkanka Filozofické fakulty Eva Lehečková a generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, budou moci studenti využít navazujícího magisterského programu s názvem Muzejní studia. Obor je navíc postaven jako profesní a má propojovat teoretické základy kulturního dědictví a paměťových institucí s reálnou praxí a fungováním muzeí.

Právě Národní muzeum je garantem praktické části studia. Vzniká tak jedinečný program, a to jak v denní, tak kombinované formě, který doposud na Univerzitě Karlově chyběl.

Garantem programu je prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., přičemž do výuky budou zapojeni jak odborníci z fakulty, tak i muzea. Z fakulty jde například o vyučující z Ústavu českých dějin, Ústavu pro dějiny umění nebo Ústavu informačních studií a knihovnictví. Právě významná část studia – praxe, budou probíhat na pracovištích Národního muzea. Budou se týkat oblasti správy sbírky, výstavnictví, edukačních programů či projektového řízení. Proces akreditace programu je v závěrečné fázi a předpokládá se vypsání dodatečného přijímacího řízení tak, aby první studenti mohli nastoupit již od akademického roku 2023/2024. Součástí programu bude také nabídka zahraničních exkurzí a zahraniční spolupráce obecně. Již nyní probíhají jednání o spolupráci především s oborem Museum management z Humboldt Universität Berlín a předpokládá se pravidelná přednášková činnost zahraničních odborníků.

Příprava studijního programu byla podpořena v rámci projektu Národního plánu obnovy „Transformace pro VŠ na UK“, registrační číslo NPO_UK_MSMT-16602/2022. Součástí tohoto projektu je i příprava velkého množství studijních materiálů a studijních opor.

Jak konstatovala děkanka fakulty: „Národní muzeum je dlouholetým partnerem naší fakulty v badatelských i popularizačních projektech. Prohloubení spolupráce podílem na realizaci studijního programu Muzejní studia Filozofická fakulta naplňuje intenci všeobecného memoranda o spolupráci, jež v roce 2022 podepsala s Národním muzeem rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Realizace studijního programu Muzejní studia obohatí nabídku profesních specializací na FF UK, například po boku inovativních přístupů k didaktice dějepisu v rámci studia učitelství. Věřím, že pro studující i akademiky FF UK se tímto programem rozšíří možnosti mezinárodní spolupráce o nové typy institucí.“

„Ve spolupráci Národního muzea a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vzniká nový a jedinečný studijní program. Jeho posluchači během studia získají nejen teoretické znalosti, ale na pracovištích Národního muzea též praktické zkušenosti, a budou tak po ukončení studia skvěle připraveni zastávat významné pracovní pozice v muzeích a galeriích. Vznik programu Muzejní studia je pro české muzejnictví skutečně přelomovým momentem. Národní muzeum tak prohlubuje své dlouholeté partnerství s Univerzitou Karlovou a přímo se zapojuje do její výuky,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

V případě získání práva k uskutečňování studijního programu Muzejní studia bude přijímací řízení pro uchazeče o prezenční i kombinované studium vypsáno v polovině července 2023.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

13:21 Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

Ministr dopravy Martin Kupka, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ředitel Ředitelství vodní…