Finanční správa: Energetická krize ve vztahu k převodním cenám

24.12.2022 21:42 | Tisková zpráva

Skokový růst cen základních energetických zdrojů, ke kterému v současné době dochází, ovlivňuje veškeré sféry společenského a hospodářského života a pociťujeme jej všichni bez rozdílu, občané, nezávislé podniky i nadnárodní korporace.

Finanční správa: Energetická krize ve vztahu k převodním cenám
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

V prostředí nadnárodních korporací vyvstávají otázky, jak toto navýšení cen promítnout do vnitroskupinových transakcí. Diskutována je zejména otázka zohlednění či nezohlednění těchto narůstajících nákladů v konstrukci převodní ceny nízkorizikových entit vůči ostatním podnikům ve skupině.

Současnou energetickou krizi lze přirovnat k období COVID-19, kdy docházelo také k růstu nákladů v důsledku pandemické situace. Je proto na současnou situaci nutné nazírat obdobnou optikou, jako v případě klíčových otázek obsažených v Informaci GFŘ k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny (ZDE), jehož výchozím zdrojem byl materiál OECD rozebírající danou problematiku.

Anketa

Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO?

4%
82%
hlasovalo: 45029 lidí

U výrobních společností s omezeným funkčním profilem (blíže viz Pokyn GFŘ D-34) bývá jejich odměna za poskytování výrobní služby stanovována velmi často metodou nákladů a přirážky. Náklady na energie jsou nepochybně jedním z nákladů, které vstupují do nákladové základny, k níž je přirážena obvyklá zisková přirážka. Nárůst či pokles cen této nákladové položky, která se nadto odvíjí od tržních cen, nehraje žádnou roli v posuzování, zda by tyto reálně vynaložené náklady měly do nákladové základny vstupovat či nikoliv.

Samotné zvýšení či v budoucnu snížení cen energií se v odměňování těchto podniků projeví v rámci přirážky, která je zjišťována u srovnatelných nezávislých podniků, neboť i tyto nezávislé podniky jsou zatíženy fluktuací cen energií. Z důvodu, že aktuální nárůst cen je tak markantní, že často není možné jej zcela promítnout do cen výrobků, projeví se v poklesu ziskové přirážky nezávislých podniků a tím pádem i do přirážky zjištěné z trhu, kterou v rámci cenotvorby zjišťují spojené osoby při aplikaci metod převodních cen.

Z výše uvedeného vyplývá, že stávající metodika převodních cen řeší i tyto krizové situace a není proto důvod ke změnám v nastavování cen mezi spojenými podniky.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

Mandát

Dobrý den, úmrtí pana Bašty je mi líto. Ale jak jsem se dočetla, on byl dlouhodobě vážně nemocný a mandát už nevykonával více jak rok. Přijde vám v pořádku, že takový politik (nemyslím tím jen pana Baštu, ale obecně) pobírá náhrady? Vy pořád tvrdíte, jak se tu plýtvá našimi penězi a toto podle vás n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Dvě historické nádrže a tůň s vodou ze zámecké studánky obnovily na Plzeňsku Lesy ČR

22:08 Dvě historické nádrže a tůň s vodou ze zámecké studánky obnovily na Plzeňsku Lesy ČR

Kamýky a U Kostelíka, dvě zaniklé historické průtočné vodní nádrže i tůň zanesenou sedimentem obnovi…