Generální ředitel HZS ČR vyznamenán kominickým Řádem sv. Floriána

03.10.2023 7:10 | Tisková zpráva

Společenstvo kominíků České republiky (SKČR) letos slaví 30. výročí svého založení. U této příležitosti se 21. září 2023 večer v kostele sv. Jana Nepomuckého na pražských Hradčanech konala mše svatá. Mimořádnou bohoslužbu celebroval pražský arcibiskup Jeho Excelence Mons. Jan Graubner.

Generální ředitel HZS ČR vyznamenán kominickým Řádem sv. Floriána
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Bohoslužby se ve stejnokrojích zúčastnili krajští cechmistři, členové rady SKČR, představitelé moci výkonné i zákonodárné, zástupci kominíkům blízkých i vzdálenějších řemesel, povolání a činností, s nimiž SKČR v rámci Hospodářské komory ČR spolupracuje a sdílí svůj spolkový profesní život.

Pozvání přijali i vrcholní představitelé Hasičského záchranného sboru ČR a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V rámci slavnostní bohoslužby předal prezident SKČR Ing. Jaroslav Schön generálporučíkovi Vladimíru Vlčkovi nejvyšší vyznamenání Společenstva kominíků ČR – Řád sv. Floriána za mimořádné zásluhy o rozvoj kominického řemesla v České republice.

Pro kominíky je velice důležitá spolupráce s hasiči. Zejména v prevenci, tvorbě technických norem a právních předpisů je tato součinnost klíčová, zásadní a na vysoké úrovni. V České republice na tom má velký podíl generální ředitel HZS ČR generálporučík Vladimír Vlček.

Hasiče a kominíky pojí nejen společný patron Sv. Florián, ale zejména profesní kořeny. Právě kominíci položili základy hasičské profese a byli to oni, kdo při boji s ohněm jako první nasazovali zdraví a životy, což za dob Rakouska-Uherska ocenila i Marie Terezie. Příslušníky cechu kominického zbavila povinnosti sloužit v císařském vojsku válečném.  Není bez zajímavosti, že ještě v 19. století držíval pražský kominík Václav Borovička vedle svých dalších povinností i policejní požární dozor v Národním divadle.  Na Pražském hradě působili kominíci po celá staletí. Dokonce zde až do roku 1964 měl „hradní“ kominík svůj služební byt.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Proč až teď?

Ptáte se, proč stávka probíhá až teď. Napadlo vás třeba, že je to proto, jak se vláda chová? Že lidé čekali, že bude problémům čelit, že o nich povede diskuzi, ale ukazuje se, že tato vláda je úplně mimo a navíc arogantní. Vždyť proti ní stávkují i bývalý chartisté. A třeba premiér teprve nedávno zj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká televize obsadila další důležitý post v Evropské vysílací unii

22:03 Česká televize obsadila další důležitý post v Evropské vysílací unii

Zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize a moderátor Martin Řezníček byl zvolen do pozice …