Hrad: Prezident republiky vetoval zákon o dani z přidané hodnoty

20.12.2016 18:14

Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mu byl doručen 15. prosince 2016.

Hrad: Prezident republiky vetoval zákon o dani z přidané hodnoty
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident Miloš Zeman

Prezident republiky napsal předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil:

a) zákon, kterým jsou přeřazovány noviny a časopisy z první snížené sazby daně ve výši 15 % do druhé snížené sazby daně ve výši 10 % a který má nabýt účinnosti k 1. lednu 2017, by snížil příjmy státního rozpočtu až o 0,5 mld. Kč ročně; přitom zákon o státním rozpočtu na rok 2017, který Poslanecká sněmovna schválila na téže schůzi, s tímto dopadem nepočítá;

b) opodstatnění postrádá i představa, promítnutá do důvodové zprávy k zákonu, že snížení sazby daně o 5 % povede ke snížení cen novin a časopisů a tím ke zvýšení jejich prodejnosti; jde o nereálnou představu, kterou na konkrétních číslech vyvrací ve svém stanovisku i vláda. Je zřejmé, že tato zákonná úprava způsobit zvýšení prodejnosti novin a časopisů nemůže a představuje pouze nesystémový zásah do skladby položek rozvržených mezi první a druhou sníženou sazbou daně;

c) zákon, resp. jeho důvodová zpráva, se neopírá o podrobnou právní a ekonomickou analýzu, která by objektivně zhodnotila důvody klesající úrovně prodejnosti novin a časopisů, včetně růstu cen a vlivů, které se na tomto růstu cen podílejí, a celé řady dalších příčin způsobujících pokles prodejnosti uvedených periodik.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

zemědělství

Mluvíte o likvidaci našeho zemědělství. Ale jak vysvětlíte, že zisky zemědělců rostou? Mě přijde, že si stěžují neoprávněně. Jediný, kdo tady trpí, jsme my, a to kvůli vysokým cenám potravin. A podle mě jsou na vině i zemědělci nebo to vidíte jinak?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká televize: Smysl pro tumor oslovil bezmála tři miliony diváků, udržel si publikum do poslední epizody

19:15 Česká televize: Smysl pro tumor oslovil bezmála tři miliony diváků, udržel si publikum do poslední epizody

Jedničkou nedělního hlavního vysílacího času se stal poosmé v řadě seriál Smysl pro tumor. Série ins…