JAB jde do krajských voleb v čele s exhejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou

02.04.2024 19:24 | Tisková zpráva

Demokratické politické hnutí „JISTOTA A BUDOUCNOST“ (JAB) se bude ucházet o důvěru občanů v krajských volbách 2024. Rozhodla o tom republiková rada JAB na svém dubnovém setkání. Volebním lídrem byl zvolen předseda JAB Ing. Miloš Petera.

JAB jde do krajských voleb v čele s exhejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý hejtman Středočeského kraje Miloš Petera

V této fázi začal proces tvorby kandidátní listiny JAB pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje. Kandidatura JAB v jiných krajích není zatím vyloučena.

Volebním lídrem politického hnutí JISTOTA A BUDOUCNOST (JAB) ve Středočeském kraji se stal bývalý úspěšný hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, který je předsedou JAB a profesně předsedou představenstva VAK Nymburk. Součástí týmu kandidátů JAB budou místostarosta města Zdice a bývalý poslanec PSP ČR Richard Dolejš, ředitel Kulturního centra Hořovice Mgr. Přemysl Landa, ředitel MAS Karlštejnsko a ekonom Dr. Ing. Jiří Peřina a další zkušení komunální politici a osobnosti kraje.

Kandidátní listina JAB pro Středočeský kraj je v současné době ve stadiu zrodu a její konečná podoba bude známa v červenci letošního roku, podobně jako náš krajský volební program. Při tvorbě kandidátky jsme otevřeni všem nezávislým osobnostem, které se ztotožňují s našimi programovými cíli a mají předpoklady pro profesionální výkon členů krajského zastupitelstva a krajské vlády,“ upřesnil předseda JAB Ing. Miloš Petera.

Podle prvního místopředsedy JAB Richarda Dolejše chce hnutí JAB navázat především na úspěšné působení bývalého středočeského hejtmana Miloše Petery a řady dalších osobností působících v samosprávách.

Není nám lhostejné, co se v současné době ve společnosti a na úrovni krajské samosprávy děje. Situace si vyžaduje změnu návratem k normálu, tak aby se napravily negativní dopady asociálního a neprofesionálního působení současné republikové a krajské vládní garnitury. Přijdeme s volebním programem „šitým na míru“ potřebám většiny občanů, a to zejména v oblasti zachování kvalitní zdravotní péče, rozvoje venkova a dopravní infrastruktury, kvalitní dopravní obslužnosti a zejména stabilizace středního školství,“ uzavřel Richard Dolejš.

 

Programové cíle JAB – vize rozumu

Demokratické politické hnutí „JISTOTA A BUDOUCNOST“ (JAB) je subjektem s celorepublikovou působností. Bude se však soustředit především na aktivity v komunální a regionální politice a řídit se principy zastupitelské a přímé demokracie.

Hlavní inspirací a spojnicí hnutí jsou demokratické ideály Prof. Tomáše G. Masaryka (TGM). Ty lze považovat i v dnešním globalizovaném světě za stále aktuální, moderní a nadčasové. Jen díky lidskosti a rozumu lze získat jistotu a budoucnost. Z těchto principů vychází programová vize JAB:

 1. V duchu myšlenek TGM je třeba odmítnout absolutistické – autoritativní formy vlády jedinců či privilegovaných vrstev: „Demokracie je celkový názor na svět, hlásající zásady rovnosti nejen hospodářské a politické, nýbrž také duchovní a mravní. Cílem je svoboda jednotlivce ve všech oblastech veřejného života. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý měl pro sebe dost místa.“(TGM)

 2. Vymahatelnost práva, spravedlivý a pružný soudní systém, boj proti násilné trestné činnosti a korupci jsou základní podmínkou stability společnosti.

 3. Skutečná demokracie může fungovat za předpokladu udržení sociálního, ekologického a mezigeneračního smíru. Demokracie je tím silnější, čím silnější a početnější je střední vrstva společnosti.

 4. Ekonomickou kondici hospodářství je třeba mít v takovém stavu, aby i přes možné cyklické finanční krize byly občanům dostupné energetické zdroje, bydlení, zajištěny kvalitní veřejné služby včetně zdravotnictví, bezpečnosti, ale také spravedlivého a stabilního důchodového systému.

 5. Sociálně a ekologicky orientované tržní hospodářství má potenciál zajistit trvale udržitelný rozvoj a ekonomickou prosperitu. Tento funkční cílový model je perspektivní, motivační a spravedlivý.

 6. Český podnikatelský stav je nutné do budoucnosti učinit stabilitázorem a jádrem národní ekonomiky. Cílem je, aby naše firmy byly natolik silné a technologicky vyspělé, že sami budou součástí, či dokonce lídry na globálním trhu.

 7. České firmy, hlavně malé a střední, včetně živnostníků se neobejdou bez cílené veřejné podpory a vytváření zdravého a odbyrokratizovaného podnikatelského prostředí. Tomu by také měla odpovídat spravedlivá daňová politika.

 8. Působení zahraničního kapitálu je nezbytnou součástí naší ekonomiky a vytváří příležitosti i pro české firmy. Negativním jevem je však extrémní odliv zisků některých nadnárodních korporací z Čech do zahraničí. Tento škodlivý trend je nutné zvrátit a omezit.

 

Programové cíle JAB – vize rozumu

 1. Kapitál vygenerovaný na našem území za přispění našich lidských zdrojů a infrastruktury je žádoucí z větší části udržet v naší ekonomice a nasměrovat ho především do mezd, vzdělání, výzkumu a vývoje, ale také formou daní obcím, kde mají firmy provozovnu.

 2. Naše zemědělství je nutné přeorientovat tak, aby přispívalo k větší míře naší potravinové soběstačnosti a kromě toho plnilo svoji krajinotvornou roli. Je nepřijatelné, aby se naše země stala ekonomickou kolonií, a to nejen v oblasti potravinové politiky.

 3. V oblasti vodohospodářské politiky je třeba získat zpět pod veřejnou kontrolu vodní zdroje a vodohospodářské společnosti, které jsou v řadě případů v rukou cizího kapitálu.

 4. V modernizaci a investicích do školství, vědy a výzkumu je budoucnost naší země. Bez kvalitního vzdělávacího systému odpovídajícího 21. století není možné čelit konkurenci. Pozornost je třeba také věnovat komplexnímu rozvoji sportu a podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže. To souvisí s fyzickou a duševní kondicí mladé populace.

 5. Investice do dopravy, bydlení, moderních technologií a lidských zdrojů v oblasti zdravotnictví, veřejných a sociálních služeb jsou předpokladem k dalšímu rozvoji moderního státu. S kvalitou života souvisí i rozvoj kultury, architektury a památkové péče. Velkou část potřebných zdrojů lze získat efektivním a transparentním čerpáním fondů EU.

 6. V zahraniční politice je nezpochybnitelná a pro rozvoj našeho státu nezbytná účast ve strukturách NATO a EU. Zároveň však není účelné podporovat kroky směřující k dalšímu omezení suverenity naší země včetně zavádění povinných přerozdělovacích migračních kvót.

 7. Stát sociálních dávek je nadále neudržitelný. Je drahý a vede k pasivitě. Stát by měl být solidární se skutečně potřebnými, se všemi, kdo se ne vlastním zaviněním dostali do ekonomické a sociální nouze. Těm má povinnost stát adresně pomoci a zároveň je motivovat k aktivitě, pokud jim to situace, věk a zdraví umožňují.

 

Ing. Miloš Petera - předseda JAB

Richard Dolejš - první místopředseda JAB


 

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

Naše obrana

Jak bude ČR dál podporovat Ukrajinu, když jsou naše zásoby vyčerpány (tvrdí to Černochová)? A kde se najednou vzaly finance na nákup další munice? Zajímalo by mě taky, nakolik jsme zásobeni sami pro sebe a jestli máme vůbec dost velkou armádu (asi ne, když se uvažuje o obnovení povinné vojny)? Proto...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Vítězství v soutěži Úřednický čin roku

22:04 Ministerstvo spravedlnosti: Vítězství v soutěži Úřednický čin roku

Ministerstvo spravedlnosti gratuluje týmu z odboru strategie a koncepce justice, který získal presti…