Koncepce probace a mediace v ČR podpoří snížení recidivy a ochranu společnosti

6.11.2017 9:30 odp.

Vláda České republiky projednala a schválila Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025. Koncepce představuje záměr dalšího rozvoje systému probace a mediace v České republice a Probační a mediační služby (PMS) jako organizace, která svou odbornou činností přispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, řešení konfliktů vycházejících z trestné činnosti a péči o oběti.

Koncepce probace a mediace v ČR podpoří snížení recidivy a ochranu společnosti
Foto: Probační a mediační služba ČR
Popisek: Probační a mediační služba ČR, logo.

„Probační a mediační služba funguje již šestnáct let, a proto je na místě formulovat její další směřování. Vznikl tedy tento strategický materiál, který upravuje zásadní oblast trestní politiky a který navíc doplňuje vládou již schválenou Koncepcí vězeňství do roku 2025,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

„Dokument definuje čtyři klíčové strategické cíle, které mají prostřednictvím navrhovaných opatření odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinout systém práce s oběťmi trestných činů, zvýšit bezpečnost ve společnosti a zajistit podmínky pro efektivní fungování Probační a mediační služby,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková.

Za účelem tvorby Koncepce PM byla oslovena skupina odborníků z Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství a dalších institucí včetně akademických a nestátních. V rámci diskuzí a konzultací se odborníci shodli na cílech a na nástrojích k jejich dosažení, přičemž zohlednili všechny důležité aspekty problematiky.

Konkrétní opatření, kterými budou stanovené cíle naplněny, v řadě momentů navazují na již Vládou České republiky schválenou koncepci vězeňství. Obě koncepce provázaností svých opatření směřují k naplnění téhož smyslu - snižování recidivy trestné činnosti a účinnější začleňování pachatelů do společnosti. V návaznosti na dlouhodobě akcentovanou potřebu vybudovat moderní a provázaný systém odborného zacházení s pachatelem ve vězení a po jeho propuštění, resp. v průběhu výkonu alternativního trestu, je nezbytné provést podstatné koncepční změny jak v rámci vězeňství, tak při výkonu probace a mediace. Provádění probačních a mediačních činností v ČR bude dále kvalitativně rozvíjeno se zohledněním standardů vyspělých evropských zemí. Jedním z klíčových cílů Koncepce je zavedení systému elektronického monitoringu odsouzených do české praxe.

Stěžejním podmínkou rozvoje kvality výkonu probace a mediace je mezirezortní a multidisciplinární přístup, jehož výsledkem má být účinný, rychlý a pro společnost bezpečný způsob výkonu alternativních trestů a celorepublikově dostupná nabídka služeb pro oběti trestných činů. Veřejností požadovaná rychlost trestního řízení bude v souladu s důrazem justice na nutnost individuálně uzpůsobeného zacházení s pachatelem a obětí při zprostředkování mediace a výkonu probace.

Významnými předpoklady dalšího rozvoje a zvýšení veřejného povědomí o prospěšnosti mediace mezi pachatelem a obětí a účinnosti probace, na které Koncepce upozorňuje, jsou 1) legislativní změny upravující postavení Probační a mediační služby v trestním řízení a pravomoci v rámci výkonu probace a 2) lepší podmínky pro výkon činnosti služby. Personálně dostatečně vybavená služba a její dobře fungující spolupráce s justičními a dalšími složkami umožní, aby Probační a mediační službě plně rozvinula svůj znalostní potenciál. Služba tak bude moci intenzivněji než dosud působit na pachatele ve smyslu jejich odklonu od dalšího páchání kriminality a zároveň lépe naplňovat potřeby a zájmy obětí trestných činů.

Koncepce upozorňuje na nutnost zahájit investování finančních prostředků do nově zaváděných programových center pro pachatele a specializovaných pracovišť (probačních domů) pro podmíněně propuštěné pachatele podrobující se dohledu Probační a mediační služby.

K financování nových opatření účinné reintegrace pachatelů budou využity nejenom rozpočtové, ale i mimorozpočtové prostředky a prostředky evropských fondů.

Koncepce předkládá jak jednotlivé strategické a specifické cíle, tak i konkrétní nástroje k jejich dosažení. Ty budou definovány v rámci každoročních akčních plánů, jež budou následně pravidelně hodnoceny. Tak bude možné přehledně sledovat naplňování cílů a průběžně evaluovat účinnost jednotlivých nástrojů.

Celou Koncepci probace a mediace naleznete zde.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Martin Exner byl položen dotaz

Dotaz

Vážený pane poslanče, po přečtení níže uvedeného článku, si dovoluji obrátit se na vás s následujícím dotazem. Píšte tam, že nás nás Rusko snaží zmanipulovat atd. My i mí přátelé nic takového nevidíme, sledujeme zprávy na čských tel. stanicích, posloucháme Radiožurnám, Country rádio, pohybujeme se ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ÚZSVM: Dvacet let = přes bilion korun, uhájených v soudních sporech, a 24 miliard do státního rozpočtu

21:23 ÚZSVM: Dvacet let = přes bilion korun, uhájených v soudních sporech, a 24 miliard do státního rozpočtu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) slaví 20 let od svého založení. Za tuto dob…