Kontrola zbraní: Poslanci vyjasnili pravidla pro udělování licencí a bezpečnostní záruky

17.07.2016 7:35 | Zprávy

Státy EU budou muset podle výboru pro vnitřní trh zavést přísnější kontroly zbraní určených ke střelbě slepými náboji, aby nemohly být přeměněny na ostré zbraně. Je to jedna ze změn odhlasovaných ve středu k návrhu směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní. Cílem je zajistit, že veškeré „slepé“ střelné zbraně převedené na „ostré“ budou i nadále podléhat celoevropským pravidlům kontroly zbraní a že budou vyplněny právní mezery, které odhalilo vyšetřování teroristických útoků v Paříži.

Kontrola zbraní: Poslanci vyjasnili pravidla pro udělování licencí a bezpečnostní záruky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Evropský parlament

Směrnice EU o střelných zbraních platí od roku 1991 a byla už dříve doplněna v roce 2008. Stanoví pro soukromé osoby podmínky pro nabývání a držení zbraní a také pro jejich legální převedení do jiné země EU.

„Změny směrnice navržené Komisí vyvolaly obavy z toho důvodu, že by kvůli nedostatečné připravenosti mohly mít případné nezamýšlené důsledky i pro občany, kteří dodržují zákony a drží zbraně legálně. To vyvolalo velký ohlas veřejnosti a výbor pro vnitřní trh se tyto starosti snažil zohlednit. Parlament se tématu velmi intenzivně věnoval a snažili jsme se reagovat na zájem občanů, abychom zajistili, že lidé se budou moci nadále věnovat svým tradičním loveckým aktivitám, sportům i inscenacím bitev,“ vysvětlila předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a zpravodajka návrhu, britská konzervativní poslankyně Vicky Fordová. Jako stínoví zpravodajové se na stanovisku podílejí také dva čeští poslanci: Dita Charanzová (ANO-ALDE) a Jiří Maštálka (KSČM-GUE/NGL).

Vyřešit obavy legálních držitelů zbraní

Návrh Komise by do kategorie A, což jsou střelné zbraně zakázané pro civilní použití, přidal mnoho střelných zbraní používaných toho času legálně lovci a sportovními střelci. Text výboru pro vnitřní trh omezuje kategorii A na střelné zbraně s určitými konkrétními vlastnostmi, jako jsou některé skládací nebo teleskopické střelné zbraně a poloautomatické střelné zbraně schopné střelby s více než 21 náboji bez znovunabití a jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 20 nábojů.

„Sportovní střelci byli návrhem Komise znepokojeni, takže výbor navrhuje, aby členské státy měly možnost poskytnout výjimky pro sportovní střelce, pokud jsou členy uznaného střeleckého spolku, který se účastní soutěží,“ objasnila poslankyně Fordová.

Střelné zbraně běžně používané pro hubení škodné zvěře, jako například dvacetidvouranné pušky, nejsou změnou směrnice ovlivněny (budou spadat do kategorie B zbraní podléhajících povolení).

Pozměňovací návrhy poslanců rovněž umožňují udělování výjimek pro vojenské záložníky, muzea a sběratele a to za přísně daných podmínek.

Kontrola zbraní na slepé náboje

Poslanci požadují, aby členské státy EU musely zavést přísnější kontroly pro akustické střelné zbraně určené pro střelbu slepými náboji. Jakákoliv střelná zbraň, která byla přeměněna pro střelbu slepými náboji, musí podle výborových pozměňovacích návrhů nadále vyhovovat pravidlům EU a to vzhledem k rizikům, která jsou s těmito zbraněmi spojena.

Přeměna tohoto typu zbraní je v několika státech EU vnímána jako závažný problém a podle studií parlamentní výzkumné služby je zdokumentováno mnoho takových případů. Dosud byly v úpravě pravidel pro tento typ zbraní právní nedostatky, které se poslanci svými návrhy snaží napravit.

Nevratná deaktivace

Minulý rok v listopadu byly zavedeny evropské normy pro deaktivaci, po jejímž provedení je zbraň nevratně nefunkční. Mnoho technických požadavků bylo ale obtížně proveditelných. Poslanci se je proto ve svém návrhu snaží vyjasnit.

Národní monitorovací systémy, dohledatelnost a sdílení informací

Poslanci podpořili ustanovení o posílení výměny informací mezi státy o zbraních včetně systému lepšího označování a tím dohledatelnosti a také opatření pro kontrolu obchodování se zbraněmi a střelivem po internetu. Podle stanoviska výboru se pětiletý časový limit platnosti povolení pro držitele střelných zbraní nedotkne zemí, které zavedly "kontinuální" monitorovací systém.

Všechny informace potřebné k dohledání a identifikaci střelné zbraně budou muset být podle stanoviska výboru zaznamenány na dobu neurčitou a zpřístupněny všem oprávněným orgánům. Poslanci také zavedli pravidla vyžadující účinnější výměnu informací mezi členskými státy.

Další postup

Výbor přijal zprávu ke směrnici o kontrole nabývání a držení zbraní 27 hlasy. Proti bylo 10 poslanců a jeden se zdržel hlasování. O mandátu k zahájení jednání s Radou ministrů EU se bude hlasovat po prázdninách. Na jeho základě pak vyjednavači Parlamentu pod vedením zpravodajky Fordové zahájí diskusi se slovenským předsednictvím Rady.

 

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

Co je podle vás příčinou vašeho neúspěchu?

Podle mě to souvisí i s tím, že se jste chytli papalášské manýry. Už jsem to třeba psala panu Fialovi, když tvrdil, jak je neetické někomu odebrat náhrady, když nepracuje a co myslíte, odpověděl mi alespoň? Ne. Vám už také většina z nás nestojí ani za odpověď. Dřív jste byli mnohem otevřenější. Naví...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

AOPK ČR: Akce v terénu, které pořádá Dům přírody Brd, si navštěvníci oblíbili

20:48 AOPK ČR: Akce v terénu, které pořádá Dům přírody Brd, si navštěvníci oblíbili

Dům přírody Brd v létě oslaví rok od svého otevření. Lidé si do nového návštěvnického střediska hned…