Královéhradecký kraj: Vyjádření k přípravě stavby: „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“

25.09.2018 14:41

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s. připravuje pro Královéhradecký kraj tuto stavbu jako klíčovou v rámci silniční sítě Královéhradeckého kraje. Stavba je zařazena do prioritní sítě s možností financování realizace z prostředků EU–IROP.

Královéhradecký kraj: Vyjádření k přípravě stavby: „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“
Foto: Královéhradecký kraj
Popisek: Královéhradecký kraj, logo.
reklama

S ohledem na význam je přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí hlavním přístupem směrem na Hronov a Broumov a nahrazuje silnici I. třídy. Stavba má platné územní rozhodnutí, je v územním plánu vedená jako stavba ve veřejném zájmu. V těchto případech je možno urychlit získání stavebního povolení, ale nelze stavbu realizovat, dokud nebude vyřešeno majetkoprávní vyrovnání. Předpokladem je, že letos Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s. předloží žádost o stavební povolení. Při přípravě staveb je majetkoprávní vypořádání tím nejtěžším úkolem. Královéhradecký kraj na základě jednání s vlastníky reaguje a upravuje podmínky pro jednání.

V roce 2017 se uskutečnila první vlna oslovení všech dotčených vlastníků – nabídka smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup s termínem výkupu po dokončení stavby za cenu v čase a místě obvyklou (trvalé zábory) a smlouvy o právu provést stavbu (dočasné zábory). Většina vlastníků pozemků požaduje vyšší cenu, než je cena v čase a místě obvyklá a výkupy před stavbou.

V roce 2018 probíhá znovuoslovení dotčených vlastníků, změna času výkupu – po získání pravomocného stavebního povolení, od srpnové dohody je možnost přímého výkupu před vydáním stavebního povolení v případě, že vlastník souhlasí s cenou v čase a místě obvyklou. Cena v čase a místě obvyklá je určena dle nyní nového znaleckého posudku. Na dočasné zábory po dobu stavby je vlastníkům předkládána nájemní smlouva.

K 13. 8. 2018 bylo vlastníkům pozemků předáno 50,9% smluv na trvalé zábory, souhlasů bylo 20,7%, nesouhlasů a bez reakce 30,2%. Zbývalo projednat 49,1%.

Na dočasné zábory bylo předáno 43,8% smluv, bylo 29,7% souhlasů, nesouhlasů a bez reakce 14,1%. Zbývalo projednat 56,2%.

Na jednání se Spolkem Obchvat Náchoda konaného dne 13. 8. 2018 bylo přislíbeno oslovit do konce roku 80% vlastníků pozemků trvalých záborů.

Nyní je předáno 71,7% smluv o smlouvě budoucí kupní na trvalé zábory. Souhlasů je 24,5%.

Na dočasné zábory je předáno 68,7% smluv. Souhlasů je 31,3%.

Stavba je dle územního plánu veřejně prospěšnou stavbou a v případě, že vlastník pozemku bude mít nepřiměřené požadavky lze vyrovnání řešit zákonným způsobem. Dále probíhá majetkoprávní vypořádání se státními podniky (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Labe, Pozemkový fond, Správa železniční dopravní cesty). Tento rok bude podána žádost o stavební povolení a žádost o dotaci.

Předpokládaná doba realizace stavby je 2020-2022, pokud budou vyřešeny majetkoprávní vztahy před zahájením stavby. Královéhradecký kraj má uzavřenu smlouvu s projektantem také na dokumentaci pro provedení stavby, jejíž realizace bude zahájena po vydání stavebního povolení.

Z výše uvedeného je patrné, že na přípravě přeložky silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí se pracuje. Za poslední dva roky se absolvovalo několik jednání s městem Náchod, Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s. se účastnila pozvání jednání Spolku Obchvat Náchoda jejich jednání valné hromady, kde společnost podrobně informovala o průběhu přípravy této stavby. Majetková příprava tak velké stavby není jednoduchá, ale hlavně je časově náročná. S většinou vlastníků je potřebné jednat několikrát.

Když Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s. na jednáních se Spolkem Obchvat Náchoda oslovila členy spolku, zda by nepomohli při komunikaci s vlastníky pozemků, tak tato pomoc byla striktně odmítnuta.

Ze všech výše uvedených důvodů blokádu dopravy považujeme za neopodstatněnou, která ničemu nepomůže.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Agentura ochrany přírody a krajiny: Zachránění raci kamenáči byli vypuštěni do nového domova

16:14 Agentura ochrany přírody a krajiny: Zachránění raci kamenáči byli vypuštěni do nového domova

Na sedmdesát vzácných raků kamenáčů bylo vypuštěno do jednoho z přítoků Berounky v chráněné krajinné…