Lesy ČR dokončily revitalizaci vodního toku Medvídka v lužním lese

21.11.2014 20:33

Lesy České republiky, s. p., zdárně dokončily revitalizaci vodního toku Medvídka v lužním lese mezi Strážnicí a Petrovem u Hodonína v Jihomoravském kraji.

Lesy ČR dokončily revitalizaci vodního toku Medvídka v lužním lese
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR

Obnovily tak průtočnost Medvídky, která je zásobována vodou ze soustavy umělých koryt vodních toků navázaných na Baťův kanál. Revitalizace se týkala přírodního koryta Medvídky v délce jednoho kilometru. Díky vynaloženému úsilí Lesů ČR se zlepšil nejen vodní režim zdejšího lužního lesa, ale zároveň i krajinotvorná funkce vodního toku. Došlo též k vytvoření podmínek pro zvýšení biodiverzity zdejšího území. Kromě Lesů ČR se na financování projektu podílela také Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.

Revitalizace spočívala v odtěžení sedimentů ze dna a následném vyprofilování a rozšíření koryta v úsecích, kde je příliš úzké. Prohloubená strouha zajistí přivedení vody i do vysychajících částí toku. Ve vyčištěných tůních byla dosažena požadovaná hloubka vody. Lesy ČR zároveň obnovily objekty umožňující manipulaci s vodou - stavidla a dále také několik propustků a hrázek z lomového kamene. Zachován tak zůstává též hospodářský význam vodního díla pro krajinu.

Odstraněním dnových sedimentů a rekonstrukcí manipulačních objektů (stavidel) je nyní možné na vodním toku Medvídka provádět řízenou manipulaci s vodou a udržovat hladinu na požadované úrovni.

Vodní tok Medvídka se nachází v evropsky významné lokalitě (EVL) soustavy NATURA 2000 „Strážnická Morava.“ Jedná se o rozsáhlý komplex lužního lesa (celková rozloha EVL: 658 ha) s vodními a vlhkomilnými společenstvy rostlin a živočichů. Vodní toky s navazujícími rostlinnými společenstvy jsou předmětem ochrany v EVL.

Na projekt s názvem „Revitalizace vodního toku Medvídka“ se Lesům České republiky podařilo získat finanční podporu z  Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 059 737,- Kč (ERDF 1 006 750,- Kč, SFŽP 52 987,- Kč). Projekt spadá do oblasti podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny (opatření revitalizace vodních toků, říčních ramen, tvorba a obnova mokřadů a tůní). Celkové výdaje projektu dosáhly částky 1 205 967,- Kč bez DPH.

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na téměř celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lesy ČR

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

MHMP: Dům v ulici Na Bělidle se znovu otevřel seniorům

12:47 MHMP: Dům v ulici Na Bělidle se znovu otevřel seniorům

Dům Na Bělidle 34 v Praze 5 měl sloužit seniorům už od roku 2015, služby bývalého nájemce v něm ale …