MSp k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice

29.11.2015 10:41

Dne 26. listopadu 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, jímž jednomyslně shledal, že v soudním řízení o přezkumu rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o zrušení osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi, nedošlo k porušení práva stěžovatele – bývalého náměstka ministra obrany – na kontradiktornost řízení a rovnost zbraní, jakožto dílčích atributů práva na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

MSp k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova ministerstva spravedlnosti

Dle zprávy zpravodajské služby podléhající režimu utajení ve stupni „Vyhrazené“ bylo zjištěno, že stěžovatel představuje bezpečnostní riziko, a proto NBÚ rozhodl o zrušení jeho osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi. Stěžovatel namítal, že v rámci soudního přezkumu rozhodnutí NBÚ došlo k porušení výše uvedených zásad spravedlivého procesu, neboť mu nebylo umožněno seznámit se s klíčovým podkladem rozhodnutí, předmětnou zprávou zpravodajské služby. V důsledku rozhodnutí o zrušení osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi byl přitom de facto zbaven příležitosti pokračovat ve výkonu veřejné funkce.

Evropský soud předně konstatoval, že utajení předmětné zprávy sledovalo legitimní cíl spočívající mj. v ochraně pracovních postupů zpravodajských služeb a jejích zdrojů informací, a proto jej nelze považovat za svévolné. Klíčové tedy bylo zodpovězení otázky, zda byly zájmy stěžovatele, který se osobně ani prostřednictvím svého právního zástupce nemohl seznámit s obsahem předmětné zprávy zpravodajské služby, dostatečně chráněny přezkumnou činností správních soudů. Z tohoto hlediska Soud podtrhl, že dle stávající právní úpravy mají všichni soudci ex lege přístup k utajovaným skutečnostem, a rozhodují tak s plnou znalostí obsahu podkladových materiálů, na nichž je rozhodnutí NBÚ založeno. Soud dále přisvědčil tvrzení vlády, že jsou správní soudy v bezpečnostním řízení nadány tzv. plnou jurisdikcí, a mohou tedy přezkoumávat nejen otázky právní, ale i skutkové. Nadto vyzdvihl, že dle judikatury Nejvyššího správního soudu nejsou soudy v bezpečnostním řízení vázány předmětem řízení, tak jak jej vymezil stěžovatel, a proto přezkoumávají důvody, které vedly NBÚ k odnětí bezpečnostní prověrky, z úřední činnosti v plném rozsahu. Za dodatečnou záruku ochrany zájmů stěžovatele Soud označil skutečnost, že potřeba utajení obsahu zpráv zpravodajských služeb je dle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v řízení ponechána na posouzení soudů. O tom ostatně dle Soudu svědčí postup Městského soudu v Praze ve věci stěžovatele, který přezkoumával, zda by odtajněním předmětné zprávy skutečně mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských služeb či nikoliv. Přestože tedy v projednávaném případě nebyl s klíčovým podkladem rozhodnutí stěžovatel ani jeho právní zástupce obeznámen, Soud shledal, že mu bylo za daných okolností v maximální možné míře umožněno se řízení aktivně účastnit.

Na základě výše uvedených skutečností Soud uzavřel, že rozhodovací proces, jak jen to bylo možné, splňoval požadavky na kontradiktornost řízení a rovnost zbraní a skýtal adekvátní záruky k ochraně zájmů stěžovatele. K tvrzenému porušení práva na spravedlivý proces tedy nedošlo.

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva není pravomocný. Účastníci řízení mají možnost v tříměsíční lhůtě požádat o postoupení věci velkému senátu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hrad: Prezident republiky podepsal tři zákony

22:54 Hrad: Prezident republiky podepsal tři zákony

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 24. září 2021 tyto tři zákony: