Ministerstvo kultury: Konference evropských ministrů kultury „Společné dobro – sdílená odpovědnost“

18.01.2023 21:21 | Tisková zpráva

Na pozvání prezidenta Švýcarské konfederace Alaina Berseta se ve dnech 14. - 16. ledna 2023 uskutečnila v Davosu na téma kvalitní stavební kultury (high-quality Baukultur) již druhá konference evropských ministrů kultury. Za Ministerstvo kultury se akce v zastoupení ministra kultury Martina Baxy zúčastnil vrchní ředitel Sekce kulturního dědictví Vlastislav Ouroda.

Ministerstvo kultury: Konference evropských ministrů kultury „Společné dobro – sdílená odpovědnost“
Foto: Ministerstvo kultury
Popisek: Ministerstvo kultury

Vrchní představitelé rezortu kultury diskutovali se zástupci mezinárodních organizací, soukromého a neziskového sektoru o tom, jak společně dosáhnout vysoce kvalitní výstavby v Evropě. Před pěti lety byla na první ministerské konferenci schválena Davoská deklarace, která vyzývá k lepší rovnováze mezi technickými/ekonomickými a kulturně/sociálními aspekty výstavby, přičemž poukazuje na to, že stavba vždy ovlivňuje kulturu i společnost a nikdy není výhradně soukromou záležitostí. Z toho vyplývá, že kvalitní stavební kultury lze dosáhnout pouze prostřednictvím mezioborového dialogu a multisektorové spolupráce. Davoská deklarace je velmi jasným vyjádřením úsilí ministrů kultury dosáhnout vysoce kvalitní úrovně stavební kultury, která zásadním a mnohovrstevným způsobem ovlivňuje životy lidí. Zdůrazňuje společnou zodpovědnost států, nevládních organizací a soukromého sektoru. Ministerstva kultury jednotlivých zemí se zavázala šířit myšlenky a principy deklarace nejen v rámci vlád, ale mezi všechny účastníky procesů plánování a výstavby, stejně jako směrem k široké veřejnosti.

Letošní konference se zabývá rolí stavebního a realitního průmyslu, který považuje kvalitní stavební kulturu za společné blaho. Konference zkoumá možnosti lepší spolupráce mezi státní správou, občanskou společností a stavebním a realitním průmyslem prostřednictvím zahájení nepřetržité výměny a díky budování silného networku. Záměrem konference je založit Davos Baukultur Alianci 2023, ve které budou zastoupeni partneři ze všech dotčených sektorů. Davoská aliance se má stát platformou pro diskusi veřejného sektoru (ministerstev kultury nebo jiných relevantních ministerstev a mezivládních organizací) a soukromého sektoru (zejména mezinárodních společností působících v oblasti financí, nemovitostí a výstavby) a občanské společnosti (zejména nevládních organizací) při vytváření kvalitního prostředí zástavby. Jejím cílem je pak udržitelné, na kvalitu orientované řízení budov, infrastruktury, veřejných prostranství a krajiny ve prospěch všech.

Vrchní ředitel Ouroda ve svém příspěvku ocenil význam švýcarské iniciativy a zmínil nezbytnost intenzivní součinnosti všech subjektů participujících na budování vysoce kvalitní stavební kultury a mezioborového dialogu.

Podstatným bodem konference bylo rovněž přijetí společného prohlášení o obnově a rekonstrukci Ukrajiny v duchu davoských principů iniciované baltskými státy. „Před čtyřmi lety jsem zakončil svůj projev parafrází slov architekta Leóna Kriera: Učiňme naše zastavěné prostředí volbou, ne osudem. Nyní musíme pomoci zemi, která nemá jinou volbu než bojovat za svůj i náš osud,“ uvedl vrchní ředitel směrem k Ukrajině.

Konference ministrů kultury předchází schůzi Světového ekonomického fóra (WEF). V letošním roce se jí zúčastnilo přes třicetministrů kultury a jejich zástupců z evropských zemí, stejně jako zástupců mezinárodních a neziskových organizací. Úvodem vystoupil prezident Švýcarské konference Alain Berset, stejně jako zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab. Oba akcentovali potřebu rozvíjet nadále principy vysoce kvalitní stavební kultury, která je nedílnou součástí našeho společenského a kulturního života. Dvoudenní jednání bylo završeno založením Davoské aliance, jejímž zakládajícím členem se stala rovněž Česká republika.

Odkaz na webovou stránku konference je ZDE.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

životní úroveň

Dobrý den, pane Juchelko. Zajímá mě jedna věc. máte nějaký plán, jak zvýšit životní úroveň občanů ČR?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

13:21 Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

Ministr dopravy Martin Kupka, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ředitel Ředitelství vodní…