Ministerstvo obrany: F-35 - Reakce na nepřesné a zavádějící informace

13.09.2023 19:15 | Tisková zpráva

V souvislosti s chystanou modernizací nadzvukového letectva Armády ČR se v poslední době ve veřejném prostoru objevila řada nepřesných a zavádějících informací. Jelikož chceme, aby debata o budoucím zajištění bezpečnosti našeho vzdušeného prostoru byla věcná, zveřejňujeme přehled nejčastějších dotazů a tvrzení souvisejících s modernizací nadzvukového letectva a reakce Ministerstva obrany a zároveň Armády ČR na tato tvrzení.

Ministerstvo obrany: F-35 - Reakce na nepřesné a zavádějící informace
Foto: mocr.cz
Popisek: Budova Ministerstva obrany ČR

Podle materiálů Saab vychází Gripen z hlediska pořizovací ceny i provozu nejlevněji. Jak je možné, že armáda i MO tvrdí něco jiného?
Naše propočty vycházejí z nabídek, které jsme obdrželi od vlády Spojených států a vlády Švédského království. Z těchto materiálů vyplývá, že cena letounu F-35A je nižší než letounu JAS-39 Gripen E. A ačkoli nemůžeme být konkrétní, tak cena uváděná v marketingových materiálech společnosti Saab je z důvodů, které nám nejsou známy, o desítky procent nižší, než za jakou nám tyto letouny oficiálně nabídla švédská vláda.
Co se provozu týče, pro porovnání jsme volili jinou metodiku - nikoli porovnávání ceny letové hodiny, což je velice nepřesné a nesrovnatelné, ale roční náklad na provoz 24 letounů daného typu. Je pro nás podstatné, kolik nás bude stát celkově provoz, nejen letová hodina. Po přepočtení údajů, které máme k dispozici ke Gripenu C/D (cena provoz Gripenu E je podle marketingových materiálů společnosti Saab ještě vyšší) a údajů z nabídky vlády USA k F-35 vyšlo to, že roční provoz se započtením i průměrných nákladů na palivo a munici 24 letounů F-35 je o necelou čtvrtinu vyšší než provoz jiných platforem, například Gripenu. Nicméně je třeba brát v potaz to, že F-35 nabízí výrazně vyšší schopnosti než jiné platformy a zároveň výrazně vyšší životnost.
Vojenské doporučení srovnávalo náklady i na další platformy, konkrétně šlo o sedm typů. Ke všem letounům si AČR vyžádala oficiálně údaje od vlád zemí, v nichž se letouny vyrábějí. I u jiných platforem se čísla uváděná brožurou společnosti Saab liší od údajů v nabídkách, z nichž doporučení vychází. Nicméně opět, s ohledem na obchodní tajemství není možné být konkrétnější.
Každopádně však platí, že my můžeme vycházet pouze z oficiálních údajů, které nám poskytnou ti, s nimiž o případném kontraktu budeme jednat. Při plánování obranyschopnosti země na desítky let dopředu se nelze spolehnout na údaje nalezené na internetu.
Ještě obecně k hodnocení ve vojenském doporučení lze uvést, že bylo stanoveno sedm kritérií, přičemž cena byla jedním z nich a nabídky byly hodnoceny na základě hodnocení míry získaných schopností vůči vynaloženým nákladům. F-35 skončila první a Gripen nebyl ani na druhém místě. Stejný hodnotící model použili například Belgičané nebo Nizozemci.

Nebude F-35 překonaná za 12 let?
Vojenské doporučení vychází ze zkušeností vojáků i z řady renomovaných mezinárodních studií a závěr je jasný: letouny 5. generace budou plnohodnotně akceschopné i v horizontu 50 let. Umožňuje to jak konstrukce letadla, tak i jeho hardwarové vybavení, které bez potíží zvládne průběžné aktualizace za účelem udržení kroku s dobou. Američané plánují kontinuální vývoj a výrobu těchto letadel minimálně do roku 2050 a podporu životního cyklu do roku 2080.

Anketa

Má Česko pořídit letouny F-35?

3%
96%
hlasovalo: 52380 lidí

Gripen je údajně po 30 letech zastaralý, zatímco F-35 má být po 70 letech to nejlepší.
Neplatí ani jedno. Nicméně stejně jako řada renomovaných zdrojů tvrdíme, že v horizontu 50 let bude letoun F-35 schopný plnit všechny úkoly, které má plnit taktické letectvo. A tvrdí to i dlouhá řada států NATO, které si tento letoun pořizují a které důvěru v něj deklarují tím nejsilnějším, co je k dispozici, tj. jeho pořízením. Mimochodem, není od věci porovnávat i počty objednávek a dodaných letounů a ty se u zmiňovaných platforem výrazně liší. Ukončení provozu Gripenů C/D v roce 2035 v tuto chvíli předpokládá i švédské letectvo.

ČR údajně nereflektuje nabídku Švédska o bezúplatném převodu stávajících Gripenů
Jde o nabídku z letošního července, která se objevuje s označením „letka gripenů zdarma“. Nicméně žádná nabídka, podle níž bychom dostali letku Gripenů zadarmo, neexistuje. Nabídka se týká toho, že by nám švédský stát přenechal dnes pronajaté Gripeny C/D, za předpokladu, že si koupíme nových 12 Gripenů E. Takže příběh o Gripenech zdarma je lež. Stejně tak neplatí, že jsme se švédskou nabídkou nezabývali. Dřívější nabídka švédské vlády byla posouzena v rámci vojenského doporučení a na jeho základě dostala ministryně obrany od vlády jasný mandát jednat s vládou USA o pořízení 24 letounů 5. generace. Tato jednání probíhala v uplynulém roce a jejich výsledkem je komplexní nabídka, o které bude jednat vláda přesně v souladu se svým loňským usnesením.
Švédská nabídka navíc neodpovídá potřebám armády definovaným již před více než dvaceti lety a znovu ve zmiňovaném vojenském doporučení na 24 nových nadzvukových letounů. Česko potřebuje 24 strojů. Potřebovalo je vždycky a vyplývalo to i ze strategických a koncepčních materiálů. Pronájem 12+2 letounů byl kompromis a dočasné řešení, které taktickému letectvu neumožňuje plnit zdaleka všechny úkoly. Od Švédska bychom tedy dostali 14 strojů na dožití, a aby letectvo mohlo fungovat, museli bychom si místo dosluhujících Gripenů C/D koupit minimálně dalších 12 letounů E a dvojmístné F, což by bylo celkově neefektivní. A to zejména s ohledem na již mnohokrát řečené, tj. že se jedná o stroje 4. případně 4,5. generace, které řeší budoucnost taktického letectva jen na velmi krátkou dobu a neposkytují zdaleka tolik schopností jako letouny 5. generace.
S vládou Švédského království probíhají paralelně jednání o pokračování pronájmu letounů JAS-39 Gripen C/D tak, aby mohly chránit vzdušný prostor ČR i po roce 2027, neboť majitelem těchto strojů je právě švédská vláda. Se společností Saab ani jinou soukromou firmou žádná jednání neprobíhají, protože k nim nemáme mandát ani důvod.

Provozní náklady Gripenů jsou údajně třetinové oproti F-35
Pořizovací hodnota samotných letounů F35 je podle oficiální nabídky švédské vlády nižší než Gripenů E, provoz nákladů F35 je podle našich dat z poskytnutých nabídek sice o necelou čtvrtinu vyšší, ale zároveň nabízejí výrazně vyšší schopnosti. A také je třeba říct, že srovnáváme současné letouny Gripen C/D. Provozní náklady letounu Gripen E neznáme, ale samotný Saab ve svých marketingových materiálech tvrdí, že budou vyšší než u předešlých generací letounů.

F-35 jsou prý zbytečně drahé a jejich kompletní schopnosti stejně AČR vzhledem ke své technické vyspělosti nevyužije.
Bez letounů 5. generace se naše letectvo ocitne v podstatě mimo NATO. Rozhodnutí jednat s USA o pořízení F-35 vychází z analýzy, kterou vypracovala armáda a která říká, že jen stroje 5. generace mohou obstát na bojišti budoucnosti. Pokud tedy chceme taktické letectvo, jehož stroje nebude nutné za pár let obnovovat a které bude schopné plnit stanovené úkoly, tak je nutné koupit F-35.
Co se týče využití schopností, tak v tuto chvíli skutečně tyto schopnosti AČR z většiny nevyužije, protože modernizace AČR je proces na řadu let. Ale v době, kdy sem první F-35 přiletí, dokážeme schopnosti tohoto stroje plně integrovat do AČR a využít tak maximální možný potenciál tohoto stroje. Je naprosto zásadní, aby spolu jednotlivé druhy techniky dokázaly komunikovat. Není to jen jeden z cílů modernizace AČR, ale také cíl NATO. S touto schopností se samozřejmě počítá u všech modernizačních projektů.
Potřebujeme, aby například dělostřelectvo dokázalo využít data z dronů. A ne aby souřadnice zadával operátor, ale aby si systém řízení palby přímo bral data z malého dronu nad bojištěm. Stejně tak spolu musí komunikovat i všechny ostatní zbraňové systémy.
F-35 je v tomhle systému jeden ze zásadních prvků: nejde jen o letadlo, ale také o prvek PVO a extrémně schopný senzor, který se díky minimální viditelnosti pro radary dostane s velmi malým rizikem nad území nepřítele a může tam nejen zaútočit, ale hlavně sesbírat data o nepřátelských pozicích, počtech jeho jednotek, druzích techniky atd. A všechna tato data umí propojit s daty z jiných systémů, vyhodnotit je a poskytnout dalším systémům v AČR nebo v NATO.
Bez F-35 tyto schopnosti mít nebudeme. S žádným jiným strojem se tak daleko nedostaneme, nebudeme schopni útočit na takovou vzdálenost a nesesbíráme tolik dat.

Bude ČR schopna vybudovat infrastrukturu pro F-35? Čáslav bude třeba celou přebudovat.
Přebudování čáslavské základny by se z větší části odehrávalo bez ohledu na zvolenou platformu. Minimálně kvůli počtu provozovaných letounů, který se má zvýšit na 24. Navíc jsme členy NATO a alianční letouny, což budou často F-35, u nás budou muset přistávat. Je proto připravený komplexní projekt na přebudování infrastruktury. Od začátku analýzy projektu se s tím počítá.

Známe reálné náklady na F-35?
Ano, máme nabídku USA a zároveň velmi detailní rozpis souvisejících projektů, jako je například příprava infrastruktury apod.

Kusová cena F-35 pro ČR, Izrael nebo pro Švýcarsko se liší. Jak je to možné?
Cena za standardní konfiguraci letounu jako takového je pro všechny stejná a nelze ji vyčíst ze zpráv Kongresu. Odtamtud lze vyčíst pouze komplexní náklady na pořízení celého systému, jehož součástí je veškerý další majetek a pořizované služby (simulátory, výcvik, munice apod.) Aby tohle člověk věděl, stačí si zprávu z Kongresu přečíst celou, nikoliv jen první odstavec. Každý stát má totiž jiné požadavky na další majetek a pořizované služby.

122 mld. není přesná cena. Náklady na provoz v dalších 30 letech budou násobně vyšší.
122 miliard je cenový strop pro celý systém F-35 dodávaný z USA. Další náklady samozřejmě budou a nikdy jsme to netajili a platí to pro všechny pořizované systémy. Odhady těchto nákladů máme, protože jsme od začátku kalkulovali projekt komplexně. Z připravené detailní ekonomické rozvahy je patrné, že ani ve fázi pořizování letounů a stavby infrastruktury nepřesáhnou výdaje 10% ročních rozpočtů na obranu (Poznámka: Pro rok 2024 plánovány obranné výdaje ve výši cca 158 mld. Kč).
Co se provozu týče, pro porovnání jsme volili jinou metodiku - nikoli porovnávání ceny letové hodiny, což je velice nepřesné a nesrovnatelné, ale roční náklad na provoz 24 letounů daného typu. Je pro nás podstatné, kolik nás bude stát celkově provoz, nejen letová hodina. Po přepočtení údajů, které máme k dispozici ke Gripenu C/D (cena provoz Gripenu E je podle marketingových materiálů společnosti Saab ještě vyšší) a údajů z nabídky vlády USA k F-35 vyšlo to, že roční provoz se započtením i průměrných nákladů na palivo a munici 24 letounů F-35 je o necelou čtvrtinu vyšší než provoz jiných platforem, například Gripenu. Nicméně je třeba brát v potaz to, že F-35 nabízí výrazně vyšší schopnosti než jiné platformy a zároveň výrazně vyšší životnost.

Dle GAO (Governmental Accountabiliy Office) je 50% F-35 v roce 2022 uzemněných. Takže ze 24 nám jich bude schopno létat 12.
GAO nerozlišuje varianty A, B a C ve svých závěrech. A to například ani pro letovou hodinu a zároveň je veřejně známá informace, že varianty B a C jsou technicky složitější (B - kolmý vzlet, C- krátký vzlet – letadlová loď), takže ta informace je zavádějící. Zároveň je třeba říci, že v rámci našeho provozování Gripen se jedná o 51%, takže to není žádné vybočení F-35 z průměru či v porovnání s konkurencí.

Jaký bude mít vliv pořízení F-35 na další letouny používané taktickým letectvem AČR, jako jsou L-159?
Případné pořízení 24 kusů F-35 by mělo zásadní vliv na podobu celého taktického letectva, protože
F-35 by díky svým schopnostem byly schopny plnit plné spektrum úkolů bez nutnosti využívání dalších platforem, jako je L-159. V současné době taktické letectvo disponuje kromě 14 kusů Gripenů C/D i 24 kusy letounů L-159. V případě pořízení F-35 je předpoklad, že dojde i k postupnému utlumování a po roce 2035 k úplnému uzemnění všech L-159, čímž dojde i k průměrné roční úspoře nákladů ve výši cca 600 mil. Kč ročně a zároveň ke sjednocení na jedinou platformu.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

13:21 Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

Ministr dopravy Martin Kupka, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ředitel Ředitelství vodní…