Ministerstvo spravedlnosti: Morální dilemata soudců a státních zástupců

21.06.2023 11:17 | Tisková zpráva

Ve dnech 19. a 20. června 2023 se v hotelu Hermitage Prague konala konference s názvem „Zintenzivnění boje proti korupci: morální dilemata soudců a státních zástupců“. Tématem byla morální dilemata soudců a státních zástupců s akcentem na témata svobody projevu, osobní integrity, využívání sociálních médií, umělé inteligence nebo vedlejších činností soudců a státních zástupců.

Ministerstvo spravedlnosti: Morální dilemata soudců a státních zástupců
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Na konferenci byla představena komparativní studie k etickým kodexům soudců a státních zástupců (ZDE), která srovnává situaci v oblasti etiky obou profesních skupin v 11 státech. V České republice jsou od roku 2019, resp. roku 2020, vydány etické kodexy pro státní zástupce a soudce. Díky vydání obou etických kodexů včetně doprovodných komentářů a dalších implementačních kroků (např. školení, kulaté stoly) je jedno doporučení GRECO (Skupina států proti korupci při Radě Evropy) splněno zcela a jedno částečně (ZDE).

Sdílení expertních poznatků na konferenci včetně závěrů obsažených v komparativní studii je důležitým příspěvkem k hodnocení aktuální aplikační praxe etických kodexů v ČR a námětem pro diskuze o jejich případných úpravách v budoucnu. Ministerstvo spravedlnosti je v této oblasti zprostředkovatelem odborné diskuze, jakkoliv podoba etických kodexů je coby nástroj seberegulace ve výlučné působnosti soustav soudů a státních zastupitelství.

Anketa

Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí?

14%
86%
hlasovalo: 21837 lidí

Uskutečnění konference je jednou z důležitých aktivit projektu „Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu“, který je v rámci programu „Řádná správa“ podporován z Fondů EHP na léta 2014 až 2022. Finanční podpora z Fondů EHP umožňuje všem zúčastněným, aby se v rámci projektu řešeným tématům věnovali více do hloubky. Jednotlivé výstupy projektu tak přispívají k lepšímu porozumění problematice, pomáhají zavádět účinná opatření a zároveň o problematice rozšiřovat povědomí navenek. Projektovými partnery Ministerstva spravedlnosti jsou Nejvyšší státní zastupitelství a Justiční akademie.

Konference se kromě účastníků z justice, orgánů činných v trestním řízení, státní správy, akademické sféry, neziskového a soukromého sektoru z České republiky aktivně zúčastnili jako řečníci rovněž čeští zástupci v Evropském soudu pro lidská práva, Soudním dvoru EU nebo zahraniční přednášející z OECD, GRECO, Velké Británie, Slovenska nebo Moldávie.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Proč až teď?

Ptáte se, proč stávka probíhá až teď. Napadlo vás třeba, že je to proto, jak se vláda chová? Že lidé čekali, že bude problémům čelit, že o nich povede diskuzi, ale ukazuje se, že tato vláda je úplně mimo a navíc arogantní. Vždyť proti ní stávkují i bývalý chartisté. A třeba premiér teprve nedávno zj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Svaz pacientů ČR je na straně zdravotníků

13:21 Svaz pacientů ČR je na straně zdravotníků

Prohlášení Svazu pacientů ČR ke sporu nemocničních lékařů s Vládou ČR