Ministerstvo zdravotnictví: Výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře

26.05.2024 16:13 | Tisková zpráva

Ssignatářům Dohody a členům pracovní skupiny, kterou vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví za účelem plnění článku II. Dohody, uzavřené dne 8. prosince 2023 mezi Ministerstvem zdravotnictví, Českou lékařskou komorou, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařským odborovým klubem-Svazem českých lékařů a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, byl rozeslán návrh zákonné úpravy odměňování zdravotnických pracovníků. Koncept pozměňovacího návrhu k zákoníku práce byl strany Ministerstva práce a sociálních věcí rovněž rozeslán, a to tento čtvrtek.

Ministerstvo zdravotnictví: Výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře
Foto: mzcr.cz
Popisek: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Součástí dohody uzavřené koncem minulého roku je závazek Ministerstva zdravotnictví:
…připravit ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků s předpokladem účinnosti ode dne 1. ledna 2025 s cílem sjednotit odměňování zdravotnických pracovníků a změnit platy nebo mzdy lékařů podle memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví z 14. února 2011 a proporcionálně též platy nebo mzdy ostatních zdravotnických pracovníků.

Tzv. Hegerovo memorandum bylo uzavřeno jako Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví dne 14. února 2011 mezi Ministerstvem zdravotnictví a Lékařským odborovým klubem a obsahuje mj. i následující bod:
3. Výhled pro r. 2012

Řešení:
S předpokladem zvyšování efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky bude průměrný plat lékaře v přímé úměře na dosažené kvalifikace a praxi 1,5 násobku až 3 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR vyhlášené ČSÚ za rok o dva roky předcházející (při dosažení podmínky limitace objemu přesčasové práce na úrovni evropského standardu, tedy maximum 8 hodin přesčasové práce týdně).

Návrh zákona, rozeslaný Ministerstvem zdravotnictví, obsahuje zákonnou záruku, že měsíční odměna nemocničních lékařů bude bez ohledu na to, zda jsou odměňováni mzdou nebo platem, vždy alespoň na úrovni deklarované tzv. Hegerovým memorandem.

Průměrná mzda v národním hospodářství za rok 2023 (2 roky předcházející roku 2025) dosáhla úrovně 43 341 Kč. Průměrný plat nebo mzda lékaře, který bude v roce 2025 zaměstnán v nemocnici a zároveň bude mít odslouženo průměrně 8 hodin týdně v rámci tzv. služeb, by dle návrhu tohoto zákona činila cca 65 tis. Kč až 130 tis. Kč v závislosti na úrovni dosažené kvalifikace a praxe. Proporčně jsou v návrhu zákona upraveny i minimální mzdy nebo platy ostatního zdravotnického personálu v nemocnicích. Dále je v návrhu obsažen i automatický každoroční růst těchto minimálních platů nebo mezd zdravotnických pracovníků a také je zohledněna délka praxe. Garantovaná výše platu nebo mzdy se navyšuje o 1 % za každý rok praxe.

V návrhu jsou tak obsaženy všechny principy vyplývající z dohody ze dne 8. prosince 2023. Dochází ke sjednocování odměňování, kdy je pro oba způsoby odměňování, platovou i mzdovou sféru, stanovena jednotná základní úroveň. Zároveň je přímo v textu zákona a ve způsobu výpočtu minimálních platů nebo mezd obsažen závazek z tzv. Hegerova memoranda, a to v celém rozmezí 1,5 až 3násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství ČR za rok o dva roky přecházející.

Minimální úroveň je u nejméně zkušeného lékaře, který musí pracovat pod odborným dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí, stanovena na 65 000 Kč. Ohodnocení nejzkušenějších lékařů se specializovanou způsobilostí by potom odpovídalo cca 130 tisícům Kč měsíčně, a to včetně 8 hodin přesčasové práce týdně. V těchto minimech zároveň nejsou obsaženy všechny další příplatky, mimořádné odměny, cílové odměny a další složky odměňování.

Jde o výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře, neboť v současné době mají lékaři jistotu pouze danou tzv. tarifní tabulkou, která se v případě poskytování zdravotních služeb pohybuje od 41 380 Kč do 71 700 Kč měsíčně, v závislosti na platové třídě a platovém stupni. V případě mezd je úroveň odměňování smluvní.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

volby

Dobrý den, zajímalo by mě, zda si jako většina politiků koalice SPOLU myslíte, že kdo vás nevolil, není demokrat a je buď proruský, nácek apod.? Nemyslíte, že je na čase skončit s těmito věčnými nálepkami a urážkami nebo naštvete ještě víc lidí a další volby prohrajete ještě víc? Ptám se vás, protož...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Letos se do světa rozletí dalších dvaadvacet sokolích mláďat

14:46 ČEZ: Letos se do světa rozletí dalších dvaadvacet sokolích mláďat

Stejně jako vloni i letos zaregistrovali ornitologové z ALKA Wildlife jedenáct párů kriticky ohrožen…