Ministerstvo životního prostředí: Vláda schválila aktualizovanou koncepci výzkumu, vývoje a inovací

07.02.2023 10:32 | Tisková zpráva

MŽP dlouhodobě podporuje aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti životního prostředí včetně udržitelného rozvoje a změny klimatu. Do rezortu životního prostředí patří pět výzkumných organizací (CENIA, ČGS, ČHMÚ, VÚV TGM, VÚKOZ). Třetím rokem už probíhá čtyřmiliardový dotační program Prostředí pro život, který cílí na finanční pomoc projektům ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi.

Ministerstvo životního prostředí: Vláda schválila aktualizovanou koncepci výzkumu, vývoje a inovací
Foto: Ministerstvo životního prostředí
Popisek: Ministerstvo životního prostředí

Aktualizovaná koncepce výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) reaguje na nové poznatky i potřeby společnosti v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje. Jejím cílem je vytvořit dobré podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a ochrany klimatu. Tedy rozšiřovat a neustále aktualizovat znalostní základnu pro zajištění zdravého, bezpečného a odolného životního prostředí pro kvalitní život lidí v ČR a udržitelný rozvoj společnosti, k efektivnímu využívání přírodních zdrojů a k minimalizaci rizik plynoucích z lidské činnosti pro životní prostředí a klima. Větší důraz než doposud klade koncepce na oblast inovací zejména pro šíření nových znalostí, postupů, technologií a technik do rozvoje společnosti, především její udržitelnosti.

Aktualizovaná koncepce vychází z nejnovějších strategických materiálů v oblasti životního prostředí na evropské i národní úrovni, jakými jsou zejména Zelená dohoda pro Evropu, Osmý akční plán EU pro životní prostředí, Evropský klimatický pakt a Státní politika životního prostředí ČR do roku 2030 s výhledem do 2050. Nastavená je tedy tak, aby ČR mohla plnit své závazky v EU a v kontextu celosvětového snažení přispívala ke snížení dopadů lidské činnosti na klima a biologickou rozmanitost.

2023 a Prostředí pro život Z koncepce výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí vychází konkrétní program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život s alokací ve výši 3,8 miliardy korun, jehož administrátorem je Technologická agentura ČR. Za dobu svého trvání z něj bylo již podpořeno na devadesát výzkumných projektů (z těch největších lze jmenovat např. centrum PERUN) a budou podpořeny i další kvalitní projekty. Výsledky aktuálně probíhající 6. veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce března 2023 a v přípravách je již 7. veřejná soutěž, jejíž vyhlášení je plánováno na červen letošního roku.

Projekty se zaměřují na výzkum a vývoj v následujících oblastech:

  • zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu, jakož i snížení dopadů dalších meteorologických extrémů,
  • zvýšení kvality ovzduší a vody,
  • rozvoj odpadového hospodářství a oběhového hospodářství včetně efektivního využívání surovin,
  • ochrana přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
  • zachování a obnova biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
  • rozvoj environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu a bezpečné společnosti.

Na základě aktualizované koncepce VaVaI, kterou dnes schválila vláda, a s ohledem na nově vyvstávající výzkumné potřeby připravuje MŽP navazující program Prostředí pro život 2. Jeho výsledky by měly významně prospět lidem, přírodě a klimatu v České republice v evropském i globálním rámci.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Za volantem od 17

Dobrý den, prý má být možné řídit již od 17,ale pod dohledem. Tím dohledem se myslí kdo? Musímát taková osoba řidičák? A když se ěco stane,ponese daná osoba odpovědnost nebo jak to bude? A od kdy tut možnost zavedete?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Unikátní školicí centrum přilákalo stovky zvědavců

13:07 ČEZ: Unikátní školicí centrum přilákalo stovky zvědavců

Do posledního zaplnili zájemci volná místa na prohlídce speciálního Centra přípravy personálu jadern…