Moravskoslezský kraj: Prorodinná politika, zdravé stárnutí, pomoc potřebným

17.03.2022 18:44 | Tisková zpráva

Krajští zastupitelé schválili podporu celé řady projektů v sociální oblasti. Moravskoslezský kraj bude pokračovat v podpoře handicapovaných osob, aktivit seniorů či rodin a ohrožených dětí. Kraj přispěje i na prevenci kriminality nebo na provoz organizace zajišťující materiální pomoc potřebným. Na všechny tyto projekty kraj celkově poskytne skoro 17 milionů korun.

Moravskoslezský kraj: Prorodinná politika, zdravé stárnutí, pomoc potřebným
Foto: kr-moravskoslezsky.cz
Popisek: Moravskoslezský kraj

„Krajský rozpočet nemůže být jen o investicích či podpoře rozvoje kraje. Existují výdaje, které se Vám nikdy nemohou materiálně vrátit. Mezi ně patří prostředky vyčleněné do sociální oblasti. Musíme zkrátka myslet na ty, kteří by se bez pomoci ostatních neobešli. Na nemohoucí či jinak znevýhodněné, trávení volného času seniorů, ale třeba i na mladé rodiny. Jejich podpora se ovšem vrací v tom, jaká je atmosféra v naší společnosti. Jsme soudržnější, vnímavější, zkrátka vyspělejší a sociálně zodpovědnější,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil s tím, že kraj příspěvky do sociální oblasti každoročně navyšuje.

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ A PRORODINNÁ POLITIKA

O dotaci si mohly požádat organizace pořádající volnočasové aktivity osob nad 60 let. „Chceme podpořit seniory a to, jak se v naší společnosti cítí. Organizované výlety za poznáním, sportovní aktivity, kulturní zážitky, ale také oslavy mezinárodního dne seniorů nabízejí našim starším spoluobčanům příležitost trávit čas jinak než v osamocení nebo při pasivních aktivitách. Letos jsme proto mezi 44 projektů rozdělili přes 3 miliony korun,“ řekl námětek hejtmana Jiří Navrátil s tím, že podpořené projekty mají posílit nejen aktivity v oblasti zdraví a vzdělávání, alel i mezigenerační vztahy.

Zapojit se do aktivního života mají starším lidem pomoci i Senior Pasy, na které letos kraj ze svého rozpočtu přispěje půl milionu korun. „Lidé nad 55 let mohou díky Senior Pasům, které si mohou zdarma vyřídit přes internet nebo například v našich Senior Pointech, využívat řadu výhod, například levnější vstupy na turistické atraktivity nebo společenské akce. To je pak ve výsledku výhodné nejen pro seniory, ale i pro podnikatele a aktéry v cestovním ruchu. Aktuálně Senior Pas vlastní v Moravskoslezském kraji skoro 27 tisíc lidí, kteří mohou čerpat výhody u 413 registrovaných poskytovatelů. Mohlo se zdát, že covidová doba projekt Senior Pasů dočasně umlčí, opak je pravdou, za minulý rok nám v regionu přibylo 2742 zapojených seniorů,“ vyčíslil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a dodal, že do aktivního života chce kraj zapojit i rodiny s dětmi, a to prostřednictvím Rodinných pasů. Také je kraj díky rozhodnutí krajských zastupitelů nadále podpoří, a to 412 tisíci korunami. Do projektu Rodinné pasy je od roku 2019, kdy vzniknul, zapojeno 3366 rodin, které mohou využívat výhody u 3382 poskytovatelů slev. V celé České republice je do projektu zapojeno přes 177 tisíc rodin.

Moravskoslezský kraj také podporuje organizace zaměřené na podporu služeb pro rodiny, ale i na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice, na rozvoj náhradní rodinné péče, podporu ohrožených dětí, či podporu dobrovolnictví v sociálních službách a v přirozeném prostředí osob. Na 44 projektů v této oblasti půjde z krajského rozpočtu skoro 5 a půl milionu korun. „Příspěvek od kraje využijí organizace například na podporu stability a autonomie rodiny, poradenské činnosti vedoucí k úspěšnému zapojení dospívajících dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením do pracovního procesu, na propagaci pěstounské péče, ale také na poskytování krizové pomoci ambulantní formou, poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci nebo na podporu dobrovolnictví,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

POMOC POTŘEBNÝM

Rozdělení více než 7 milionů korun schválilo krajské zastupitelstvo na 51 projektů, které přispějí například k vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením. „Dali jsme si za cíl podpořit to, aby se lidé se znevýhodněním stávali součástí naší společnosti a zapojovali se do jejího dění. Proto podpoříme i projekty, které právě na toto cílí. Nesmíme zapomínat také na ty, kterým z nejrůznějších důvodů hrozí sociální vyloučení. Nejčastěji se jedná o projekty ve vyloučených oblastech. Podporujeme také prevenci kriminality. Krajské peníze tak jdou například na osvětové akce, probační a výchovné programy, pobytové letní tábory nebo třeba resocializační programy pro dospělé pachatele,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a upozornil, že v této oblasti kraj oproti loňsku navýšil alokaci o dva miliony korun. Souhrnně tak letos vyplatí skoro 7,2 milionu.

Další prostředky z krajského rozpočtu využije například i Diecézní charita ostravsko-opavská, které kraj přispěje 200 tisíc korun na provoz prostor pro potravinovou a materiální pomoc. „Zvlášť v dnešní pohnuté době musí platit, že existuje-li aspoň nějaká možnost, jak potřebným pomoci, je neomluvitelné tak neučinit,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Papaláši

Nemáte dojem, že se vy politici, evidentně SPD nevyjímaje, chováte jako papaláši? Přijde vám etické zvyšovat si platy, když většině lidem klesají, a když ještě k tomu pobíráte náhrady? Navíc podle vás je v pořádku a etické vůči nám lidem, kteří vše platíme z našich daní, pobírat náhrady v plné výši,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

22:17 Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

Návštěvy pracovníků Kanceláře ombudsmana v domovech se zvláštním režimem ukázaly, že život tamních o…