Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přilákal na ÚOHS 150 účastníků konference

07.10.2016 22:33

Jen šest dní poté, co vešel v účinnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek, pořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém sídle v Brně konferenci nazvanou Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v ČR.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přilákal na ÚOHS 150 účastníků konference
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Před více než 150 přítomnými, mezi nimiž byla delegace slovenského Úradu pre verejné obstarávanie, řada předních tuzemských odborníků na předmětnou problematiku i zástupci mnoha zadavatelů, zahájil konferenci místopředseda Úřadu Josef Chýle. Ve svém úvodním slově vyzdvihl důležitost akcí, v jejímž rámci se mohou setkávat a diskutovat všichni, kdo se okolo veřejných zakázek pohybují. „Budu dbát na to, abychom se v příštích letech pravidelně setkávali, a vy jste od nás slyšeli jasně formulované názory, jak bude o veřejných zakázkách rozhodováno,“ přislíbil místopředseda Chýle.

Jmenovaný šéf Sekce veřejných zakázek ÚOHS pak zahájil i první blok konference, když společně s ředitelem Odboru veřejných zakázek II Mojmírem Florianem představili ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele v novém zákoně. Přenesením větší odpovědnosti na zadavatele při vyřizování námitek, zavedením blokační lhůty o délce 60 dní a dalšími opatřeními došlo k posílení pozice dodavatele. Rehabilitován byl v novém zákoně institut námitek, jejichž náležité vyřízení zadavatelem nabývá stěžejní úlohy. Ochrana zadavatele byla zase posílena omezením šikanozních návrhů a podnětů, či koncentrací řízení. Úřad se dle Chýleho hodlá zaměřit zejména na rozhodování v meritu věci, čemuž by měla napomoci blokační lhůta a možnost jejího obnovování, lepší zajištění průběhu správního řízení a zákaz uzavřít smlouvu. Nová úprava by měla také přinést méně časté využívání předběžných opatření. V neposlední řadě bylo zmíněno sjednocení právních úprav veřejných zakázek a koncesí do jediného kodexu, čímž byla odstraněna nechtěná dvojkolejnost dosavadních předpisů.

Poradce ministryně pro místní rozvoj Pavel Herman následně pohovořil o metodikách, které ministerstvo již k novému zákonu vydalo. Ve spolupráci s ÚOHS byla připravena stanoviska k uveřejňování smluv a k profesní kvalifikaci, expertní skupina ministerstva, jejímž členem je za ÚOHS i místopředseda Chýle a ředitel Florian, pak vydala metodiky k posouzení skutečného majitele, zrušení elektronické aukce a zohlednění DPH.

Na konkrétní veřejné zakázce Státního zemědělského intervenčního fondu na informační kampaň na podporu regionálních potravin, která obstála v přezkumu Úřadu, demonstrovali zástupci fondu Jan Havlíček a Petr Milas, jak správně postupovat při koncipování subjektivních hodnoticích kritériích.

Tomáš Machurek zaměřil svou prezentaci na problematiku kvalifikace dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Jaroslav Kračún, působící v současné době na DG GROW (Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl a podnikání a malé a střední podniky) Evropské komise, informoval účastníky o zcela nové oblasti veřejného zadávání s inovativním charakterem. Podpora inovací prostřednictvím inovačního partnerství uplatňovaného v oblasti výroby, služeb nebo prací je celoevropskou novinkou. Jana Korytárová, vedoucí Ústavu stavební ekonomiky a řízení při Fakultě stavební VUT, hovořila na téma stanovení nákladů životního cyklu budov.

Michal Fiala z Nejvyššího státního zastupitelství upozornil ve svém vystoupení na trestněprávní přesahy zadávání veřejných zakázek, když podal přehled hospodářské trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami.

O závěrečnou přednášku konference se postaral Marek Stavinoha z DG MOVE (Generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu) Evropské komise, který informoval o chystané změně nařízení o veřejných službách v přepravě cestujících.

V části odpoledního programu se rovněž odehrály paralelní workshopy. Kulatý stůl s Josefem Chýlem a Pavlem Hermanem se týkal role a úlohy ÚOHS a MMR v procesu zadávání a jeho dozoru s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů. Při něm Josef Chýle seznámil účastníky diskusního fóra s chystanými změnami přestupkového řízení, jehož účastníkem je zadavatel. Stanislav Bogdanov z MMR následně předvedl praktickou ukázku práce s Národním elektronickým nástrojem.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ÚZSVM zajistil likvidaci padělků

22:54 ÚZSVM zajistil likvidaci padělků

ÚZSVM ve Žďáru nad Sázavou zajistil likvidaci padělků oděvů, obuvi, hraček a dalších věcí, zabraných…