Opravu chátrající věznice v Uherském Hradišti brzdí předsedkyně okresního soudu

05.12.2016 16:58

ÚZSVM uvádí na pravou míru tvrzení nezařazené poslankyně Kateřiny Zelienkové a předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti Hany Kurfiřtové ohledně projektu revitalizace bývalého vězeňského areálu v Uherském Hradišti. Tedy projektu obnovy, který nastartoval ministr financí Andrej Babiš při své návštěvě v květnu tohoto roku.

Opravu chátrající věznice v Uherském Hradišti brzdí předsedkyně okresního soudu
Foto: uzvsm.cz
Popisek: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - logo

Není pravdivé tvrzení poslankyně Zelienkové, že by předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti požadovala doplnit do zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu (dále též „zápis“) pouze jedinou větu, že okresní soud bude první státní institucí, která bude mít nárok se přesunout do těchto prostor. Požadavky předsedkyně okresního soudu byly výrazně rozsáhlejší. Některé by fakticky znemožňovaly zákonné hospodaření s areálem ze strany ÚZSVM, přestože by byl ÚZSVM za areál zodpovědný.

ÚZSVM respektuje částečnou potřebnost věznice pro Okresní soud v Uherském Hradišti. Areál věznice má celkovou plochu převyšující 8.000 m2, z nichž soud užívá necelých 800 m2 (pro uložení spisového materiálu a úschovy). Přitom část z uvedených 800 m2 užívaných v bývalé věznici využívá ke skladování spisů a jiných předmětů jiná státní instituce - Krajský soud v Brně. Tato potřeba ostatně v textu zápisu výslovně zmíněna je a proto je (mj. i na základě požadavku předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti) areál převáděn jako majetek potřebný v souladu s ustanovením § 19a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Areál není převáděn jako majetek pro okresní soud nebo pro stát nepotřebný (tj. není aplikován § 19b citovaného zákona). Tedy žádné rozhodnutí o nepotřebnosti areálu ze strany soudu není vydáváno.

Co však ÚZSVM jednoznačně odmítá, je požadavek Okresního soudu v Uherském Hradišti, aby v zápisu bylo již nyní výslovně stanoveno, že v budově bývalé věznice bude v budoucnu umístěno sídlo okresního soudu. Tento požadavek jde zásadně nad rámec uzavřeného memoranda a je s ním v přímém rozporu. Memorandum, které bylo uzavřeno dne 7. 9. 2016 a které mj. podepsala i předsedkyně okresního soudu v Uherském Hradišti, předpokládá, že po převodu příslušnosti hospodařit k areálu věznice na ÚZSVM zabezpečí následně ÚZSVM studii, na základě které dojde jednak k vyčíslení nákladů na vybudování tzv. Muzea totality a dále pak k navržení možných variant optimalizace rozmístění státních institucí v Uherském Hradišti včetně vyčíslení nákladů na investice a provoz.  Umístění sídla soudu do areálu věznice je jednou z možných variant, kterými se bude studie zabývat. Kromě umístění sídla soudu do areálu věznice však existují i jiné alternativy dislokace sídla Okresního soudu v Uherském Hradišti, proto je nutné postupovat s péčí řádného hospodáře, tj. realizovat takovou variantu, která bude i z pohledu daňových poplatníků efektivní a hospodárná. Požadavky předsedkyně okresního soudu jdoucí proti podepsanému memorandu mohou ohrozit obnovu tohoto významného areálu, tedy zapříčinit jeho další chátrání.

Návrh paní poslankyně Zelienkové alokovat 100 milionů korun na opravu věznice ve státním rozpočtu roku 2017 je bohužel zmatečný a prakticky nevykonatelný. Není totiž jasné, odkud a kam chce peníze přesunout. Konkrétně paní poslankyně dle stenozáznamu poslanecké sněmovny načetla: „A žádám o alokaci 100 mil. korun ve prospěch úprav věznice v Uherském Hradišti - dosud v kapitole Ministerstva financí, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, popřípadě Ministerstva kultury. Po převodu popř. Ministerstva spravedlnosti okresního soudu. Peníze by se čerpaly z veřejné pokladní správy, a to buď z kapitoly - mám varianty dvě. Varianta číslo 1 - z kapitoly 398 VPS, kde by se snížily výdaje v ukazateli odvodu do rozpočtu EU. A jako varianta číslo 2 - kapitola 398 VPS - snížení výdajů v položce odškodnění obětem trestné činnosti škody způsobené při výkonu veřejné moci.“  Navíc již teď je jisté, že by tyto peníze nebyly v roce 2017 využity. Vzhledem k předpokládanému harmonogramu prací, začne vlastní investiční akce nejdříve v roce 2018 a jako taková by se tedy měla pokrývat až z rozpočtu 2018. Uzavřené memorandum předpokládá po předání na ÚZSVM vypracování studie proveditelnosti a následně i projektové dokumentace a tyto výdaje je ÚZSVM připraven hradit v plné výši ze svého rozpočtu v roce 2017. To vše ovšem pouze v případě, že dojde k urychlenému podpisu zápisu o změně příslušnosti hospodařit s areálem na ÚZSVM.

Protože jednání mezi zástupci ÚZSVM a předsedkyní okresního soudu (i přes opakovanou snahu ÚZSVM) nedospěla ke konstruktivnímu řešení, ÚZSVM podepsal dne 25. 11. 2016 zápis o změně příslušnosti hospodařit ve standardní podobě, a dne 28. 11. 2016 jej doručil k podpisu předsedkyni Okresního soudu v Uherském Hradišti. ÚZSVM pevně věří, že předsedkyně soudu paní Hana Kurfiřtová zápis urychleně podepíše, aby její liknavost nezpůsobovala další chátrání areálu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda České republiky dopravila materiální dar do Libanonu

21:20 Armáda České republiky dopravila materiální dar do Libanonu

Armáda České republiky převezla do Libanonu materiální dar, který iniciovalo Ministerstvo obrany a k…