Osobnosti SMART CITY v České republice nominovány

05.06.2017 20:45

V Praze se uskutečnilo jednání odborné poroty národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST. Organizátoři soutěže představili porotě obsah přihlášených projektů a plán koordinace soutěže z MMR jako jeden z nástrojů standardizace SMART CITY řešení v České republice. Setkání členů poroty se zúčastnili zástupci MMR, MPO, Svazu měst a obcí, Hospodářské komory a dalších expertů.

Osobnosti SMART CITY v České republice nominovány
Foto: Ministerstvo pro místní rozvoj
Popisek: Ministerstvo pro místní rozvoj.

Výstupem jednání je rovněž potvrzení šestnácti nominovaných osobností pro prestižní Cenu ministryně pro místní rozvoj v kategorii Osobnost SMART CITY v České republice.

Odborná porota soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST nominovala šestnáct kandidátů na ocenění OSOBNOST SMART CITY ČR 2017 v kategoriích veřejná sféra a dodavatelé. Vítězům kategorií s nejvyšším počtem hlasů poroty předá cenu ministryně pro místní rozvoj  Ing. Karla Šlechtová na slavnostním galavečeru sdružení Czech TOP 100 dne 21. června 2017.

Ze zástupců veřejného i privátního sektoru byly nominovány tyto osobnosti:

NOMINACE OSOBNOSTÍ CENY MINISTRYNĚ MMR:

I. VEŘEJNÁ SFÉRA:

Mgr. Ondřej Mirovský, komunální politik a národní expert pro rámcové programy pro vědu a výzkum Horizont 2020: nominován za dlouhodobý rozvoj konceptu SMART CITY, ekologické dopravy, zdravých meˇst, inovací ve meˇstech, pu°sobnost – Praha.

Prof. Milan Zelený, ekonom a zakladatel Nadace ZET: nominován za prosazování myšlenek autonomie a ekonomické sobeˇstacˇnosti meˇst, obcí, regionu°, coby klícˇové zásady pro využívání udržitelných a chytrých rˇešení verˇejnou správou

Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna pro Smart City: nominován za odvážnou vizi aplikace mezimeˇstské dopravy prostrˇednictvím Hyperloop

Mgr. Jiří Čtyroký, ředitel sekce Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha): nominován za pokrocˇilé mapové aplikace a analýzy formou otevrˇených dat verˇejnosti

Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR, starosta města Kyjov: nominován za rozvoj a sjednocení prostrˇedí Smart City na úrovni verˇejné správy a dodavatelu°, za propagaci a realizaci konkrétních aplikací Smart City v území

Mgr. David Bárta, zakladatel platformy CityOne a člen komise Magistrátu města Brna pro Smart City: nominován za tvorbu technologického rámce Smart City a jeho ukotvení v podmínkách Cˇeské republiky

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., děkan Fakulty dopravní ČVUT: nominován za aktivní publicitu, podporu a rozvoj aplikovaného výzkumu využívajícího nových poznatku° v oblasti dopravy pro implementaci rˇešení Smart City v tuzemských meˇstech

Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. města Praha - nominována za rozvoj a prosazování konceptu Smart City do praxe

II. DODAVATELSKÁ SFÉRA

Mgr. Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, a. s.: nominován za prosazování postupů udržitelného rozvoje měst a obcí prostřednictvím nástrojů systémové integrace energetického managementu, ekologické výroby a SW aplikací on-line monitoringu energetických úspor měst a obcí

Andre Wehner, vedoucí rozvoje podniku a digitalizace Škoda Auto: nominován za podporu konektivity tzv. chytrého auta, mobility měst a souvisejících služeb v oblasti infrastuktury prostřednictvím Škoda Auto DigiLab

Jiří Konečný, zakladatel a majitel globálně úspěšné společnosti ELKO EP, držitel mnoha podnikatelských ocenění: nominován coby významný podporovatel a inovátor Smart City aplikací na tuzemských a zahranicˇních trzích a rovněž za systémové zavádění tzv. chytrých řešení do výrobních celků a následných služeb

Ing. Miloslav Novák, zakladatel a jednatel společnosti DATASYS: nominován za systémové prosazovaní potřeb občanů a veřejnosti při zavádění digitálních, informačních a komunikačních technologií pro zvýšení kvality života ve městech

Ing. Martin Gebauer, generální ředitel společnosti České radiokomunikace: nominován za šíření povědomí o internetu věcí a podporu tuzemských startupů prostřednictvím založení IoT Hubu

Mgr. Pavel Vrba, zakladatel a jednatel eParkomat: nominován za úspěšnou realizaci aplikace anonymizovaného sledování dat z mobilních zařízení v reálném čase a následnou predikcí obsazenosti parkovacích míst

Ing. Marek Pavlík, Ph.D., obchodní ředitel M.C. Triton: nominován za manažerský, pedagogický a autorský přínos ekosystému Smart City prostřednictvím Standardu Inteligentní město a související konzultanskou a procesní podporu municipalitám

Martina Králová, ředitelka rozvoje nového businessu T-Mobile: nominována za aplikaci nových řešení a technologií vedoucích k flexibilní koncepci inteligentní infrastruktury měst a obcí

Souteˇž „Chytrá meˇsta pro budoucnost 2017“ je první souteˇží svého druhu v Cˇeské republice. Má za cíl definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, meˇsta i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmoderneˇjších postupu°. Radim Ševcˇík, statutární ředitel SCII, k tomu dodává: „Souteˇž Chytrá meˇsta pro budoucnost má prˇispeˇt ke správnému vnímání obsahu SMART CITY. Samosprávy i dodavatelé chytrých rˇešení mají jejím prostřednictvím získat návod, jak projekty zapojit do meˇstských struktur a jak je efektivneˇ využívat. Složení nominovaných osobností odpovídá struktuře klíčových partnerů, kteří se v podmínkách České republiky této oblasti věnují a mají nesporné zásluhy v zavádění řešení tzv. Chytrých měst.“

Odborná porota soutěže je složena z expertů zastupujících státní správu, veřejnou správu, municipality, oborové platformy, tuzemské a zahraniční vysoké školy a dodavatele.

Dne 21. června 2017 budou rovněž vyhlášeni vítězové dalších kategorií soutěže( PROJEKT, MODEL, IDEA), a budou tak známí držitelé titulů Chytrá obec, Chytré město a Chytrý region pro rok 2017. 

Veškeré propozice a pravidla souteˇže „Chytrá meˇsta pro budoucnost 2017“ jsou uvedeny na webových stránkách www.soutezchytramesta.cz.

Vyhlašovatelem souteˇže je SCII /Smart City Innovations Institut z.ú./, nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora trˇí prioritních os: otevrˇené platformy odborníku° v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principu° SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktu°. Mezi neˇ patrˇí prˇedevším výuka a komunikace jako nezbytný podklad pro široké pochopení všech principu° SMART CITY a proaktivní diskuzi se zapojením verˇejnosti, SMART CITY ROAD MAPS - návrhy a implementace, transfer znalostí z globálního prostoru SMART CITY na lokální úrovenˇ a výzkumné cˇinnosti s vazbami na vysoké školy.

Souteˇž „Chytrá meˇsta pro budoucnost“ se koná pod záštitou resortu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva pru°myslu a obchodu.

Podporu poskytla národní soutěži „Chytrá meˇsta pro budoucnost” i Národní sítˇ Zdravých meˇst CˇR (NSZM CˇR). Jedná se o mezinárodneˇ certifikovanou asociaci, která významneˇ prˇispívá k rozvoji programu SMART CITY v Cˇesku. Sdružuje na 130 tuzemských meˇst, obcí i regionu°. Již 22 let podporuje kvalitu verˇejné správy a udržitelný rozvoj podle cílů OSN.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti zjednodušuje proces likvidace právnických osob

22:11 Ministerstvo spravedlnosti zjednodušuje proces likvidace právnických osob

Vláda dnes na svém zasedání schválila novelu nařízení o Obchodním věstníku, jejímž cílem je administ…