Počet lidí bez práce se v lednu meziměsíčně zvýšil, meziročně je jich ale méně

08.02.2017 10:40

K 31. 1. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 389 416 uchazečů o zaměstnání. To je o 8 043 více než v prosinci 2016 a o 77 987 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší lednovou hodnotu od roku 2008, kdy ÚP ČR evidoval 364 544 nezaměstnaných. Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém měsíci 367 168 dosažitelných uchazečů.

Počet lidí bez práce se v lednu meziměsíčně zvýšil, meziročně je jich ale méně
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad práce

Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 5,3 % (prosinec 2016 – 5,2 %, leden 2016 – 6,4 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v lednu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 135 536. V mezinárodním srovnání byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za prosinec 2016) míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR:

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 1. 2017        5,3 %

Počet uchazečů o zaměstnání                                    389 416

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání             367 168

Míra nezam. podle EUROSTAT (prosinec 2016)        3,5 %

Počet volných pracovních míst                                   135 536

Situace na pracovním trhu se v uplynulém měsíci vyvíjela standardně. Ve srovnání s předchozími lety je ale mnohem příznivější. „V lednu nezaměstnanost roste pravidelně a letos tomu nebylo jinak. Došlo k postupnému útlumu sezónních prací, hlavně ve stavebnictví a v zemědělství. V souvislosti s tím stoupl počet mužů, kteří se hlásili do evidence ÚP ČR. Přicházeli i lidé, kterým na konci loňského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část živnostníků přerušila své podnikání,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V meziročním srovnání ale stále zaznamenáváme rekordní hodnoty v pozitivním slova smyslu – počet uchazečů o zaměstnání klesá a počet volných pracovních míst se naopak zvyšuje. Dlouhodobý prorůstový výkon ekonomiky a poptávka zaměstnavatelů po nových zaměstnancích tak dokázaly sezónní vlivy téměř vyrovnat.“ 

Velmi pozitivně se na trhu práce projevuje též další prohloubení proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, cíleného přístupu k uchazečům o zaměstnání a v neposlední řadě pak i podpora státu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha-východ (shodně 1,8 %), Praha-západ a Mladá Boleslav (shodně 2,8 %), Benešov (2,9 %), Plzeň-město (3 %) a Jičín (3,2 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 36 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (10,4 %), Most (10,1 %), Bruntál a Jeseník (shodně 9,4 %), Znojmo a Ostrava-město (shodně 9 %), Ústí nad Labem (8,6 %), Chomutov a Hodonín (shodně 8,2 %).

Podíl nezaměstnaných mužů vrostl na 5,4 % a v případě žen poklesl na 5,2 %. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v lednu 5 regionů - Brno-město (o 1,2 %), Plzeň-město (o 0,4 %), Bruntál (o 0,3 %), Mělník a Praha (shodně o 0,2 %). Naopak nezaměstnanost vzrostla v 71 regionech. Nejvíce pak v okrese Jindřichův Hradec (o 15,7 %), Jeseník (o 10,3 %), Český Krumlov (o 10 %), Chrudim (o 9,7 %), Jičín (o 8,7 %) a Písek (o 8,4 %).

V Ústí nad Labem pak zůstala na prosincové úrovni. Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také už zmíněná intenzivní proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci zaměstnavatele v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních APZ. Výsledkem vzájemné spolupráce je mimo jiné stále vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 135 536, což je o 3 040 více než v prosinci a o 27 757 více než před rokem.

Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (21 931), ve Středočeském (18 271), v Jihomoravském (11 626), Pardubickém (10 520) a Moravskoslezském (10 514) kraji. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (15,8), Jeseník (13), Ústí nad Labem (10,6), Znojmo (9,9), Hodonín (9,3), Sokolov (8,5), Bruntál (7,5) a Chomutov (7,3). Z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci předchozího měsíce 38 129 absolventům a mladistvým a 11 434 osobám se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v lednu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky, kuchaře (kromě šéfkuchařů), uklízeče, pracovníky ostrahy bezpečnostních agentur, svářeče, řezače plamenem a páječe nebo nástrojáře. V plném proudu je také zimní sezóna v horských střediscích. V řadě z nich tak nezaměstnanost prakticky zůstala na stejné úrovni jako v prosinci.

Tamní zaměstnavatelé hledali ve větší míře trenéry a instruktory lyžování, obsluhu vleků nebo pracovníky v hotelových provozech. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance.

Úřad práce ČR proto klade velký důraz na už zmíněné prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí organizace výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků.

„Pro Úřad práce ČR je prioritou motivovat uchazeče o zaměstnání k tomu, aby se snažili zvýšit si příjem především vlastní prací. Tedy aby zaměstnání či samostatná výdělečná činnost apod. pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu. Podstatné ale také je, jaká je nabídka volných pracovních míst v konkrétním regionu a naopak profesní složení uchazečů o zaměstnání. Tedy zda se potkává nabídka s poptávkou. V opačném případě se ÚP ČR samozřejmě maximálně snaží o ještě intenzívnější zprostředkovatelskou práci jak s uchazeči o zaměstnání, tak také se zaměstnavateli, aby například složení rekvalifikací v regionu odpovídalo právě jejich potřebám a požadavkům,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů, např. výše mzdy, benefity nebo třeba dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele.

Během ledna se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 61 317 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 6 625 osob, meziročně pak nižší o 2 775 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 53 274 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 17 200 více než v prosinci a o 3 467 více než v lednu 2016. Novou práci získalo 34 597 lidí - o 14 425 více než v předchozím měsíci a o 835 více než před rokem. Celkem 7 145 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v lednu 42,3 roku. Mezi evidovanými bylo 131 390 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,7 %. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců 36,2 % - celkem 141 084 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 660 dní. V uplynulém měsíci bylo bez práce 190 443 žen (48,9 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 54 975 OZP (14,1 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, zedníků, kamnářů, dlaždičů, montérů, pracovníků v ostraze, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, pomocných manipulačních dělníků nebo pracovníků v gastronomii. Na konci ledna 2017 bylo bez práce 15 909 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1 067 a meziročně pak o 5 166 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,1 % (prosinec 2016 – 4,5 %, leden 2016 – 4,5 %).

Bez práce bylo k 31. 1. 2017 celkem 11 984 bývalých studentů, tj. o 1 179 méně než v předchozím měsíci (leden 2014 – 34 601, leden 2015 – 22 175, leden 2016 – 17 098). Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. V tomto ohledu sklízí úspěch především zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli, realizace APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM), a intenzívní práce s uchazeči o zaměstnání v rámci poradenských aktivit. V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našli stálou práci.

Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech. Ke konci ledna podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů APZ celkem 26 202 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních a evropských peněz. „V rámci APZ spolupracuje Úřad práce ČR jak se zaměstnavateli, tak s kraji, obcemi a dalšími institucemi. A jako pomocnou ruku jim mimo jiné nabízí příspěvek na mzdu pro uchazeče o zaměstnání, u kterého bylo prověřeno, že je na trhu práce jinak neumístitelný. Jde především o klienty, kteří jsou dlouhodobě bez práce, tj. déle než 12 měsíců, o OZP, mladé lidi bez praxe, uchazeče nad 50 let či rodiče pečující o dítě do 15 let apod.,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Postupný úspěch sklízí i nově pilotovaný příspěvek na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Do konce října o něj mohli zájemci žádat v sedmi krajích. Od listopadu loňského roku ho ÚP ČR poskytuje uchazečům a zájemcům o zaměstnání v celé ČR. Od dubna 2016 do konce ledna 2017 podalo žádost o příspěvek celkem 1 805 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (587), Olomouckém (518) a Jihomoravském (209) kraji. Jen v lednu jich Úřad práce ČR přijal 367. S 959 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 237 z nich v lednu). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 a 3 500 Kč.

Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 nebo více než 50 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní, pomocní či montážní dělníci, skladníci, prodavači, vrátní, zdravotníci, laboranti, učitelky, dispečeři nebo třeba dokumentátor a průvodce. Nově mohou lidé žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 33 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (10) a Olomouckém (7) kraji. Osmi z nich už ÚP ČR žádost schválil. Ostatní posuzuje. Vzdálenosti přestěhování se liší, přesahují i 200 km.

Mezi žadateli se objevují např. pracovníci v oblasti osobních služeb, ve stavebnictví a v těžbě, asistentka, trenér, obchodní zástupce nebo řidič autobusu Tradiční vlajkovou lodí v rámci nástrojů APZ, společně se SÚPM, jsou veřejně prospěšné práce. Ke konci ledna pracovalo na VPP celkem 10 990 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost.

Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Smyslem VPP je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Opakovaně může ÚP ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. v případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let nebo o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Měsíční výše příspěvku ÚP ČR v rámci tohoto nástroje APZ vzrostla od 1. 1. 2017 na 15 tis. Kč. V případě Asistentů prevence kriminality a Koordinátorů VPP pak na 16 tis. korun.

VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách. SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci ledna šanci získat zaměstnání 8 578 uchazečů.

Celkem 49 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky. Celkem 2 170 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat.

Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě. Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 31. 1. 2017 se jich účastnilo celkem 1 428 lidí. Během uplynulého roku prošlo rekvalifikacemi přes 22,5 tisíce uchazečů a zájemců o zaměstnání. Více než 80 % z nich kurz v tomto období úspěšně ukončilo.

Za 12 měsíců poskytl ÚP ČR na rekvalifikace téměř 270 mil. Kč. „Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. Úřad práce ČR v tom může lidem pomoci mimo jiné prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Přispívá tak ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce,“ vyzdvihuje Kateřina Sadílková. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a rekvalifikační kurzy přímo u zaměstnavatelů.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci ledna 2 011 OZP (z toho jich 54 vykonává samostatně výdělečnou činnost).

Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám, operátorům call center apod. Celkem 90 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM. Během uplynulého roku podpořil Úřad práce ČR v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 7 914 osob se zdravotním postižením. Za 12 měsíců poskytl na podporu jejich zaměstnávání více než 5 mld. Kč. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 116 278 lidí, tj. 29,9 % všech uchazečů vedených v evidenci (prosinec 2016 – 27 %, leden 2016 – 26,5 %).

Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 517 Kč. O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 123 734 uchazečům o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za prosinec 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla ČR nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci sezónně očištěných dat (ČR – 3,5 %, SRN 3,9%, EU28 – 8,2 %).

Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na http://portal.mpsv.cz/sz/stat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Veřejený ochránce práv: Napojení rodinných domů na cestu v soukromém vlastnictví je rizikem

12:13 Veřejený ochránce práv: Napojení rodinných domů na cestu v soukromém vlastnictví je rizikem

Stavět rodinný dům „na zelené louce“ s sebou může přinášet určitá rizika, pokud není výstavba domu z…