Povodí Labe: Rekonstrukce vodního díla Labská získala ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019

14.11.2020 12:58

Stavba „VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí“ byla oceněna titulem Vodohospodářská stavba roku 2019 v kategorii staveb, sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů (IN nad 50 mil. Kč). Ocenění jí udělil Svaz vodního hospodářství se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací.

Povodí Labe: Rekonstrukce vodního díla Labská získala ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019
Foto: Povodí Labe
Popisek: Povodí Labe
reklama

Investiční akce „VD Labská –zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu“ proběhla na přehradě Labská v letech 2017-19. Provedená úprava spočívala v nahrazení pěti výpustí DN1100 dvěma kapacitními spodními výpustmi DN 2000 a jednou výpustí DN 800 včetně provedení úprav na v tokových částech, osazení uzávěrů a jejich pohonů. Součástí rekonstrukce bylo provedení česlové klece na vtoku do výpustí, provedení úprav odtokové štoly, manipulační šachty, osazení potrubí limnigrafu, ochrana šachtového a korunového přelivu a úprava levobřežní zdi pod vyústěním obtokového tunelu.

Práce byly prováděny tak, aby nebyla omezena protipovodňová funkce vodního díla. Nádrž nebyla vypuštěna, práce na návodní straně pod hladinou prováděli potápěči. Většina prací probíhala v šachtě uzávěrů a v obtokovém tunelu pod ochranou návodní předzátky. Jedinou vnější viditelnou známkou rekonstrukce byla plošina potápěčů na hladině a instalace nových česlí u korunového a šachtového přelivu. Práce byly zakončeny provozními zkouškami na konci listopadu 2019.

Rekonstrukcí došlo k zásadní změně parametrů vodního díla. Celková kapacita výpustných zařízení se zvýšila o 32,0 m3/s. Současně s vhodně prováděnou manipulací je tak zajištěno zvýšení retenčního objemu nádrže minimálně o 1 mil. m3 a tím zlepšení protipovodňové ochrany území pod vodním dílem. Nově instalovanou ochranou bezpečnostních přelivů před vniknutím splavenin a možným následným ucpáním přelivů se také zvýšila provozní spolehlivost vodního díla při převádění extrémních povodní.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem pod názvem "Společnost VD Labská". Společníky sdružení byly společnosti SMP CZ, a. s., a Labská strojní a stavební společnost, s. r. o. Celková cena realizace činí 106,3 mil. Kč bez DPH, akce byla financována z dotačního titulu Ministerstva zemědělství "Podpora prevence před povodněmi".

Zajímavá a technicky náročná akce získala také Cenu Inženýrské komory za rok 2019.

Přehrada Labská byla postavena v letech 1910 -1916. Podnětem pro její vybudování byly povodně v druhé polovině 19. století a zejména katastrofální povodeň v červenci 1897. Účelem vodního díla je zachycení povodňových vln a snížení jejich účinku, částečná ochrana území pod přehradou před účinky povodní, zajištění minimálního průtoku v Labi pod nádrží a rekreace. Vodní dílo provozuje Povodí Labe, státní podnik.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEPRO: Nejvyšší soud odmítl dovolání Pechana i Krejčíře v kauze miliardových podvodů

12:39 ČEPRO: Nejvyšší soud odmítl dovolání Pechana i Krejčíře v kauze miliardových podvodů

Nejvyšší soud rozhodl v případu podvodů připravovaných na společnost ČEPRO organizovanou zločineckou…