Povodí Vltavy „napřimování“ koryta Srbického potoka nikdy nerealizovalo, ani neplánovalo

22.07.2020 18:24

Reakce státního podniku Povodí Vltavy na článek Dany Balcarové.

Povodí Vltavy „napřimování“ koryta Srbického potoka nikdy nerealizovalo, ani neplánovalo
Foto: Povodí Vltavy
Popisek: Povodí Vltavy

Státní podnik Povodí Vltavy prokazatelně žádné „napřimování“ koryta drobného vodního toku Srbický potok nikdy nerealizoval, ani to nebylo předmětem připravovaných prací, jak nepravdivě uvádí autorka výše zmíněného komentáře, paní poslankyně Dana Balcarová ZDE.

Úprava Srbického potoka, o které se velmi nepřesně a zavádějícím způsobem zmiňuje paní poslankyně, je akce s pracovním názvem „DVT Srbický potok, ř.km 2,920-5,420, Krchleby, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP“, která představuje opravu břehových nátrží (tj. stržených částí břehů působením vodní eroze, které zasahovaly do pozemků cizích vlastníků) a výchovnou probírku břehového porostu. Z celé délky 2,5 km Srbického potoka, která je dotčena touto opravou, tvoří 70 % přirozené koryto, které se neopevňovalo a je zachováno v původním stavu. Zde byly prováděny pouze výchovné zásahy do břehových porostů a odstranění spláví z popadaných stromů.

V minulosti, dávno před zahájením popisované opravy, bylo koryto Srbického potoka upraveno kamennou dlažbou v březích i ve dně a sloužilo jako recipient drenáží ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Vodní dílo bylo poškozeno a místně došlo k vytvoření zmíněných nátrží, které zasahovaly do pozemků sousedících vlastníků. Stabilizace nátrží a zajištění odtoku drenáží bylo požadováno subjektem Agro Staňkov, a.s., obhospodařujícím okolní, zemědělsky využívané pozemky.

V celém úseku potoka byla provedena výchovná probírka břehového porostu a pouze místně došlo k zasypání nátrží a k opravě opevnění břehů koryta kamenným záhozem na výšku 0,5 metru ode dna, nátrže byly dosypány zeminou. Pouze v horní části úseku byla nutná, vzhledem k erozi, souvislejší oprava obou břehů. V žádném případě se nejednalo o napřimování koryta vodního toku, naopak stávající přirozené koryto bylo zachováno a jeho trasa nebyla nijak směrově upravována. V místech, kde to umožňovaly majetkové poměry, byly navíc z upraveného koryta napojeny dříve odstavené části původního koryta vodního toku.

Velice nás mrzí nešťastné a zavádějící výroky ve zveřejněném komentáři paní poslankyně Balcarové, protože se nezakládají na pravdě a vytvářejí u veřejnosti mylný obraz o činnosti státního podniku Povodí Vltavy, který v uplynulých letech uskutečnil řadu zdařilých revitalizací vodních toků v území jeho působnosti, spočívající zejména v rušení úseků napřímených vodních toků, vytváření tůněk, brodů a nové doprovodné výsadbě porostů. Šlo například o revitalizaci řeky Stropnice, Blanice ve Vlašimi, Loděnice, Radotínského potoka a dalších, jak dokreslují fotografie, které přikládáme k této reakci.

Ing. Hugo Roldán
odd. styku s veřejností
Povodí Vltavy, státní podnik

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

KHS Jihočeského kraje: COVID-19 zatím předčasně ukončil jen jeden tábor

22:33 KHS Jihočeského kraje: COVID-19 zatím předčasně ukončil jen jeden tábor

V polovině prázdnin je situace na táborech celkem klidná. Jihočeští hygienici zatím mají nahlášeno k…