Pražská hygiena: Příměstské tábory kontrolám hygieniků nepodléhají

08.08.2018 9:04

Poměrně neznámým faktem je skutečnost, že zatímco letní tábory se podrobují dozorům hygieniků, ty příměstské hygienickým kontrolám nepodléhají. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) proto opětovně přináší pro širší laickou veřejnost podrobnější vysvětlení.

Pražská hygiena: Příměstské tábory kontrolám hygieniků nepodléhají
Foto: praha.eu
Popisek: Hygienická stanice hl. m. Prahy - logo
reklama

Období letních prázdnin je časem letní dětské rekreace, kdy tisíce dětí tráví čas na oblíbených letních táborech spojených s jedno- až třítýdenním pobytem mimo domov. V posledních letech však začíná být stále více preferována forma tak zvaných příměstských táborů, kdy se děti v průběhu dne na konkrétním místě v relativní blízkosti svého domova zabývají určitou zájmovou činností, po jejímž ukončení odcházejí domů.

Letní dětská rekreace každoročně probíhá v několika formách: stanové či stálé tábory v rekreačních zařízeních, tématické tábory a kurzy, putovní tábory a příměstské tábory. Krajské hygienické stanice coby orgány ochrany veřejného zdraví se zabývají pouze těmi akcemi, které jsou spojeny s organizovaným pobytem dětí včetně ubytování bez rodičů, ke kterým mají zmocnění ke státnímu zdravotnímu dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z pohledu uvedeného zákona jde dle ust. § 8 odst. 1 o zotavovací akce (organizovaný pobyt pro 30 a více dětí na dobu delší než 5 dní včetně výchovně rekreačního tábora) a dle ust. § 12 o jiné podobné akce pro děti ve zjednodušené formě pro menší počet dětí či na dobu kratší než 5 dnů. Na obou těchto typech akcí se provádí státní zdravotní dozor – kontroly nad plněním povinností uložených uvedeným zákonem a prováděcím předpisem - platnou vyhláškou č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Vše v předchozím odstavci uvedené se netýká letních příměstských táborů. Tyto tábory neposkytují ubytování, pokud však tábor pořadateli nazvaný příměstský poskytuje i ubytování, měl by již plnit požadavky na zotavovací či jiné podobné akce, byť se odehrává na území města. Pak je na místě ověřit si na odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP (ZDE), zda je tato aktivita ohlášena.

Příměstské tábory nemají stanoveny zákonné povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví, a tudíž nejsou HSHMP kontrolovány. Jsou to aktivity zpravidla na územích měst pořádané nejrůznějšími subjekty v pracovní dny. Jejich činnost většinou účelově vzniká pouze na dobu letních a jiných prázdnin. Nabídka těchto akcí je velmi široká - co do náplněi podmínek. Rodiče mohou vybírat hlavně podle zaměření nejvhodnější typ akce pro své děti.

Doporučení k výběru příměstských táborů

Zde je na místě rodiče upozornit, že výběru takové aktivity pro své děti by měli věnovat stejnou pozornost, jako výběru letního tábora.

V obecné rovině lze z pohledu HSHMP rodičům doporučit:

Skutečných letních táborů je v Praze jak šafránu

Hlavní město Praha je v tomto ohledu specifickým regionem, neboť většina letních pobytových akcí pro děti probíhá mimo její území. V Praze se konají spíše sportovní soustředění než typické zotavovací akce s využitím školských budov k ubytování účastníků a stravovacích služeb ke stravování.

HSHMP letos eviduje 2 letní zotavovací akce, kterých by se v průběhu prázdnin mělo zúčastnit přibližně 320 dětí. O hodnocení státního zdravotního dozoru na těchto akcích bude HSHMP informovat prostřednictvím svých internetových stránek po ukončení prázdnin.

Mimořádnou akci v Praze představoval nedávno ukončený XVI. Všesokolský slet, kterého se zúčastnilo kolem 13 000 osob včetně dětí a mládeže. Cca 5 000 osob bylo ubytováno v 24 školských zařízeních, kde účastníkům sletu bylo poskytnuto kromě ubytování také stravování. HSHMP, v souladu s platnými právními předpisy, provedla v těchto zařízeních státní zdravotní dozor. V převážné většině kontrolovaných školských zařízení závady shledány nebyly. Drobné závady se vyskytly jen ve stravovacích zařízeních. Ty však byly ještě před zahájením sletu odstraněny.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ: Energetici motivují děti k učení, za tříminutové video mohou vyhrát pro svou školu 200 000 korun

14:21 ČEZ: Energetici motivují děti k učení, za tříminutové video mohou vyhrát pro svou školu 200 000 korun

Vezmi mobil, natoč zajímavý pokus z fyziky a vyhraj 200 tisíc pro svoji školu. Soutěž „Vím proč“ lák…