Přípravek Pradaxa® (dabigatran- etexilát) je v prevenci mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní nyní schválen ve více než stovce zemí

11.04.2014 18:33 | Zprávy

Praha, 28. března 2014 – Přípravek Pradaxa® společnosti Boehringer Ingelheim, který slouží k prevenci cévních mozkových příhod a systémových embolií u dospělých pacientů trpících nejčastěji se vyskytující poruchou srdečního rytmu nevalvulární fibrilací síní, (NVFS)1, je nyní schválen ve více než stovce zemí. Stovku završilo schválení jordánským úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Očekává se, že přípravek Pradaxa® v blízké budoucnosti obdrží schválení i ze strany dalších regulátorů. Narůstající počet schválení vydávaných regulačními orgány ve zdravotnictví po celém světě potvrzuje výhody, které pacientům léčba přípravkem Pradaxa® přináší a podporuje předchozí stanoviska amerického úřadu pro kontrolu léčiv a potravin (FDA) i Evropské lékové agentury (EMA).

Přípravek Pradaxa® (dabigatran- etexilát) je v prevenci mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní nyní schválen ve více než stovce zemí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Teploměr, léky

Pradaxa® také ve srovnání s ostatními novými perorálními antikoagulancii nabízí největší soubor klinických dat a nejdelší praktické zkušenosti v prevenci cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní (SPAF). 4-14.

Účinnost a bezpečnost přípravku Pradaxa® potvrdila studie RE-LY®, jedna z historicky největších klinických studií zaměřených na prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní.5,6 U přípravku Pradaxa® 150mg 2x denně studie prokázala oproti warfarinu významné snížení výskytu ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s nevalvulární fibrilací síní a to snížení relativního rizika o 25 %.5,6

Vzhledem k tomu, že více než devět z deseti cévních mozkových příhod, které se u pacientů s fibrilací síní vyskytnou, představují ischemické mozkové příhody15, je ochrana před touto život ohrožující zdravotní komplikací velkou klinickou výhodou. Ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní jsou často závažnější a existuje u nich vyšší pravděpodobnost, že se bude mozková příhoda opakovat.

Díky schválení přípravku Pradaxa® ve 100 zemích lze říci, že tato nová léčba může prospívat pacientům na celém světě,“ uvedl profesor Klaus Dugi, senior vice-prezident pro oblast medicíny ve společnosti Boehringer Ingelheim. „Přesvědčivým důkazem je schválení vydané jordánským regulátorem a další schválení od stovky jiných regulatorních orgánů po celém světě. Odráží to širokou škálu výhod, které přípravek Pradaxa® pacientům s fibrilací síní nabízí, a to včetně lepší ochrany před ischemickou cévní mozkovou příhodou ve srovnání s warfarinem.

Společnost Boehringer Ingelheim byla díky přípravku Pradaxa®, první na trhu s novými perorálními antikoagulačními přípravky20. Pradaxa® je jediným novým perorálním antikoagulanciem, u kterého jsou k dispozici dlouhodobá data z více než 6 let sledování dokládající jeho přínos u těchto pacientů4.

V listopadu 2013 společnost Boehringer Ingelheim oznámila své plány na zahájení dvou rozsáhlých globálních klinických studií, které vyhodnotí účinnost a bezpečnost terapie přípravkem Pradaxa® v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů se dvěma klinicky velmi významnými diagnózami.

Studie RE-SPECT ESUS™ bude zkoumat účinnost a bezpečnost látky dabigatran-etexilát u pacientů, jejichž první mozková příhoda byla způsobena embolií z neznámé příčiny (ESUS). Studie RE-DUAL PCI™ bude hodnotit účinnost a bezpečnost látky dabigatran-etexilát u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS), kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci, taktéž označovanou jako angioplastika, se zavedením stentu. Nábor pacientů do uvedených studií by měl podle plánu začít v polovině roku 2014 a na začátku roku 2015. Studie budou součástí rozsáhlého programu klinických studií RE-VOLUTION®.

Probíhá také rozsáhlý registr shromažďující informace z klinické praxe GLORIA™-AF Registry.. Jedná se o jeden z největších registrů nově diagnostikovaných pacientů s nepravidelným srdečním rytmem (nevalvulární fibrilace síní), kteří jsou v riziku cévní mozkové příhody. Cílem registru GLORIA™-AF je zjistit, jaké charakteristiky pacientů s fibrilací síní ovlivňují volbu antitrombotické léčby pro prevenci cévní mozkové příhody a zhodnotit vzájemnou dlouhodobou účinnost a bezpečnost přípravku Pradaxa® (dabigatran etexilate) ve srovnání s warfarinem. Očekává se, že registr poskytne u pacientů s nevalvulární fibrilací síní z různých částí světa důležité informace o využití antitrombotické léčby v prevenci cévní mozkové příhody21.

 

 

POZNÁMKY

O přípravku Pradaxa® (dabigatran etexilate)

Klinické zkušenosti s přípravkem Pradaxa® (dabigatran etexilate) odpovídají 2,7 milionům pacientoroků a zahrnují všechny schválené indikace po celém světě.

Přípravek Pradaxa® je na trhu již více než 5 let a byl schválen ve stovce zemí1. V současné době jsou schválené indikace přípravku Pradaxa® následující20:

•        Prevence mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (AF) a rizikovým faktorem mozkové příhody.

•        Primární prevence žilních tromboembolických příhod u pacientů podstupujících elektivní totální endoprotézu kyčelního kloubu.

•        Primární prevence žilních tromboembolických příhod u pacientů podstupujících elektivní totální endoprotézu kolenního kloubu.

Přípravek Pradaxa®, který je přímým inhibitorem trombinu (DTI), byl prvním široce schváleným léčivým přípravkem nové generace perorálních antikoagulans, který umožnil zacílit na důležitou, do té doby neřešenou, potřebu prevence a léčby akutních a chronických tromboembolických chorob22,23. Mechanismem účinku je přímá inhibice trombinu, jako hlavního enzymu v procesu odpovědném za koagulaci (tvorbu trombů)24.

O společnosti Boehringer Ingelheim

Skupina Boehringer Ingelheim je jednou z 20 předních světových farmaceutických společností. Ústředí firmy v německém Ingelheimu spravuje 140 poboček na celém světě a má více než 46 000 zaměstnanců. Od roku 1885, kdy byla tato rodinná firma založena, se společnost věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji nových humánních a veterinárních přípravků s vysokou léčebnou hodnotou.

Stěžejním bodem kultury společnosti Boehringer Ingelheim je společenská odpovědnost. Činnosti společnosti po celém světě vycházejí z jejího zapojování se do sociálních projektů, péči

o zaměstnance a jejich rodiny a poskytování rovných příležitostí všem zaměstnancům. Nedílnou součástí veškerého snažení společnosti Boehringer Ingelheim jsou vzájemná spolupráce a úcta, ochrana životního prostředí i úsilí o dosahování udržitelnosti. 

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Proč jste vlastně založili novou frakci?

K čemu je to přesně dobré, pro nás? Četla jsem, jaké máte priority, ale chápu to správně, že doteď jste je bez nové frakce nemohli prosazovat? Proč? A co říkáte na to, jak založení hlavně vládní politici kritizují a tvrdí, že bude sloužit zájmům Ruska? I když podle nich slouží Rusku každý, kdo má ji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Státní veterinární správa: ČR je již dvacet let oficiálně zemí bez výskytu vztekliny

19:07 Státní veterinární správa: ČR je již dvacet let oficiálně zemí bez výskytu vztekliny

Státní veterinární správa (SVS) si před několika dny připomněla dvacet let ode dne, kdy Česká republ…