Pro Libertate: Právníci varují, novela pandemického zákona otevře cestu k totalitě. K zavření lidí bude stačit SMS zpráva!

21.01.2022 14:25 | Tisková zpráva

Navržené znění novely tzv. pandemického zákona vytváří základ paralelního právního řádu. Zavést má zcela nepřijatelné nástroje omezující základní práva a svobody občanů, dosud zaručené Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána.

Pro Libertate: Právníci varují, novela pandemického zákona otevře cestu k totalitě. K zavření lidí bude stačit SMS zpráva!
Foto: prolibertate.cz
Popisek: Pro Libertate - logo

Má dát ministerstvům zdravotnictví, vnitra a obrany dokonce více pravomocí, než má vláda v době válečného stavu. Podle vládního návrhu má přitom platit navždy. Zástupci Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod varovali poslance a senátory před nevratnými dopady novely tohoto zákona.

„Novela schválená vládou je zcela nepředstavitelným pokusem obejít standardní zákony, včetně ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Vytváří paralelní právní řád, v němž lidé ztratí jakoukoliv právní jistotu, jakoukoliv možnost účinné soudní ochrany. Základní práva a svobody budou omezena více, než za válečného stavu. Naprosto nechápu, jak mohla současná vláda s tímto pokusem zrušit právo, zrušit soudní přezkum a další základní nástroje demokratického právního státu vůbec veřejně vystoupit. Velmi naléhavě proto apelujeme na zákonodárce, aby hlasovali proti přijetí této novely,“ uvádí Tomáš Nielsen, předseda Pro Libertate. Už v minulosti připomínkovali právníci institutu původní znění pandemického zákona, který byl přijat začátkem loňského roku, a poukazovali na jeho protiústavnost. Na svých připomínkách i nadále trvají a důrazně upozorňují, že navrhovanou novelou dojde k jejímu dalšímu prohloubení.

Původně byl pandemický zákon přijímán s tím, že měl reagovat na tehdejší domnělá rizika, a to dočasně. Rizika se přitom nepotvrdila. Nyní, v situaci, kdy v naší zemi naprosto převažuje varianta koronaviru „omikron“, která je epidemiologicky srovnatelná s chřipkovým onemocněním, přichází vláda s návrhem, který jí umožní převzít úplnou kontrolu nad zákony, nad právy a svobodami lidí.

Anketa

Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19?

47%
53%
hlasovalo: 26860 lidí

„Vláda přichází s návrhem, který od roku 1989 nemá obdoby. Znamená porušení základních zásad ústavnosti České republiky. Znamená absolutní popření naší suverenity. A směřuje k nahrazení Parlamentu, coby vrcholného zákonodárce, vládou a jejími ministerstvy. Novela je z hlediska ústavního práva prostě nepřijatelná. Členové vlády musí naopak učinit všechny kroky k návratu vlády standardního práva a respektování základních práv a svobod,“ vysvětluje Tomáš Nielsen a dodává: „Po pečlivém prostudování návrhu novely ji nemůžeme hodnotit jinak, než že je skutečně otevřeným krokem k totalitě. Veškerou zákonodárnou moc fakticky převezmou ministerstva zdravotnictví, vnitra a obrany. A lidé ztratí možnost jakékoliv účinné ochrany.“

Právníci Pro Libertate v otevřené výzvě upozorňují zákonodárce například na to, že případným přijetím novely dojde k zavedení nového institutu tzv. „příkazu fyzické osobě“. Což bude v praxi znamenat, že lidé mohou být uzavřeni v izolaci či karanténě bez možnosti řádné soudní obrany a dokonce bez naplnění zákonných důvodů pro jejich nařízení. Navíc například i jen doručením SMS zprávy, což je v demokratické společnosti pro omezení osobní svobody zcela nepředstavitelné. Novela zavádí nové možnosti pro omezování práv dětí na základní i další vzdělání se všemi drastickými psychologickými, sociálními i ekonomickými dopady. Je vlastně snahou do budoucna legalizovat nezákonná opatření, která dosud kritizoval i Nejvyšší správní soud. A vláda se tím ani netají. Místo toho, aby ministerstvo zdravotnictví vydávalo zákonná opatření, tak raději prosazuje změnu zákona, aby mohlo v nezákonné praxi pokračovat.

„Návrh novely pandemického zákona směřuje k dosud bezprecedentnímu potlačení práv a svobod, které jsou základem naší demokratické společnosti. Jde ve své protiústavnosti ještě dál, než zákony schvalované minulou vládou. Takovou praxi nelze v demokratickém právním státu tolerovat. Důrazně proto žádáme, aby navrhovaná novela pandemického zákona nebyla přijata a aby jakékoliv zásahy do předpisů o ochraně veřejného zdraví, byly s ohledem na jejich závažnost pro ochranu práv a svobod občanů, podrobeny důkladné odborné diskusi. Novela pandemického zákona je pokusem o odstranění systému dosavadní dělby moci, ochrany ústavních práv,“ uvádí předseda Pro Libertate Tomáš Nielsen. Celý text otevřené výzvy najdete ZDE.

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod je odborným sdružením právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu apod. Dlouhodobě vystupuje proti opatřením Vlády ČR i Ministerstva zdravotnictví, protiústavně omezujícím individuální práva a svobody, s cílem vrátit ČR k základním principům demokratického právního státu. Tato opatření dlouhodobě napadá u Nejvyššího správního soudu i u Ústavního soudu, podává podněty orgánům činným v trestním řízení proti nejkřiklavějším trestným činům, její členové poskytují právní ochranu i těm, kdo se postavili státní zvůli a kdo nadále hájí principy humanismu a demokracie. Pro Libertate zveřejňuje manuály a doporučení ve vztahu k existujícím opatřením MZ. Úzce spolupracuje s iniciativou Zdravé fórum a mnoha odborníky z řad lékařů, biologů, matematiků či psychologů. Aktivní činnost vyvíjí také na mezinárodní úrovni. Více ZDE.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Kde chce vzít ministerstvo obrany peníze na další zbrojení ?

Vláda ČR stále více zadlužuje další generace. Prioritou ministerstva obrany je přesto navýšení jejího rozpočtu na 2 % HDP, což znamená nárůst o několik desítek miliard Kč. Kde chcete získat požadované finance ? Neměly by být požadované finance určeny raději pro jiné resorty ?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vězeňská služba: Policisté prezentovali případ transferu drog do věznice

22:30 Vězeňská služba: Policisté prezentovali případ transferu drog do věznice

Podrobnosti případu transportu drog do Věznice Všehrdy prezentovali na tiskové konferenci policisté …