Prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu k nové tarifní struktuře

26.01.2016 22:24

Nová tarifní struktura je ve výhradní působnosti Energetického regulačního úřadu, který ji dlouhodobě připravoval.

Prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu k nové tarifní struktuře
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO ideu nové struktury podporuje. Pokud by ke změně tarifní struktury nedošlo, v budoucnosti by na to doplatily nejchudší vrstvy obyvatel. Protože však není vyloučeno, že změna tarifní struktury bude pro některé domácnosti znamenat možné zdražení, MPO společně s MPSV a ve spolupráci s ERÚ bude hledat nastavení sociálního systému, které by v případě nutnosti účinně ochránilo sociálně slabší skupiny obyvatelstva.

Současně je třeba uvést na pravou míru některá tvrzení, která nesprávně spojují novou tarifní strukturu s nedávnou přijatou novelou energetického zákona. Loňské ujištění ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, že v souvislosti se změnou způsobu výběru poplatku za OZE nedojde ke zvýšení cen pro domácnosti, platí díky pojistce v zákoně už od začátku ledna a nemá s tarifní strukturou nic společného.

Informace o Nové tarifní struktuře (NTS)

Změna tarifní struktury v ČR od  1.1.2017, která byla zveřejněna na konferenci 21. 1. 2016, se týká výhradně regulovaných cen, tj. „ceny služby přenosové soustavy" a „ceny služby distribuční soustavy". Zjednodušeně řečeno týká se pouze služeb energetické soustavy ČR konečným spotřebitelům. Tvorba a zavedení NTS je ve výhradní působnosti Energetického regulačního úřadu, který je podle pravidel EU a energetického zákona zodpovědný za regulaci cen v energetických odvětvích. ERÚ připravuje NTS od roku 2014. NTS nemá nic společného s novelou energetického zákona, a proto ani touto novelou nebyla iniciována.

Navržená změna se proto netýká složky ceny pro podporu elektřiny (tj. platby konečného spotřebitele) pro podporované zdroje, protože podmínky vytvořené na základě rozhodnutí EK platí podle novely zákona 165/2012 již od 1. 1.2016. To znamená, že výše platby na podporu elektřiny z OZE, kterou hradí zákazník je vypočítána podle hodnoty rezervované příkonu u vysokého a velmi vysokého napětí v MW a podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem u nízkého napětí. V zákoně č. 165/2012 Sb. existuje pojistka, která zaručuje, že zákazník nebude platit více, než podle systému platného do 31. 12. 2015. Tzn, že zákon obsahuje omezení pro výši plateb na úroveň maximálně 495 Kč/MWh odebranou ze sítě za fakturované období (je stanoveno v § 28 zákona 165/2012). Není tedy zavedeno prostřednictvím NTS a nemá s NTS nic společného.

Navržená změna se netýká ceny silové elektřiny (elektřiny jako komodity). Ta je určována trhem s elektřinou jako komoditou a obchodní strategií dodavatelů elektřiny pro konečné spotřebitele. Týká se regulovaných složek ceny elektřiny.

NTS nově určuje složky regulovaných cen a zároveň zvyšuje váhu fixní části ceny v porovnání s variabilní částí síťových poplatků.  To je naprosto v souladu s potřebami probíhající transformace energetiky a s trendem v zahraničí. Snižuje se tím závislost regulované platby za elektřinu na odebraném množství (naměřených odebraných kWh) a zvyšuje se závislost na rezervovaném příkonu. Rezervovaný příkon je na hladině napětí VVN a VN vyjádřen v MW, na hladině nízkého napětí v Ampérech hlavního jističe před elektroměrem.

Hlavní změnou nového tarifního systému je spravedlivější a transparentnější rozdělení nákladů provozovatelů soustav mezi stálou a proměnnou složku ceny služby přenosové soustavy a ceny služby distribuční soustavy. Toto nové rozdělení odpovídajícím způsobem odráží strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby těchto sítí. Nové rozdělení se projeví zvětšením velikosti stálých regulovaných plateb v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/A/měsíc a zmenšením velikosti plateb závislých na objemu elektřiny odebrané z elektrizační soustavy.

Další významnou změnou je vyčlenění nové samostatné složky ceny služby přenosové soustavy nebo ceny služby distribuční soustavy. To znamená, že ze současné fixní ceny vztažené na výkonový požadavek zákazníka (v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/A/měsíc pro hladinu nízkého napětí) bude vyčleněna samostatná cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc. Tato cena pokrývá náklady provozovatele přenosové a distribuční soustavy spojené s měřením, odečty a fakturací spotřeby elektřiny a náklady na pořízení a údržbu měřicích zařízení.

Důvodem aktualizace tarifní struktury je změna elektroenergetického systému, který se v posledních letech proměňuje z centrálního na decentrální. Cílem změny struktury regulovaných tarifů je také spravedlivější rozdělení vyvolaných nákladů na jejich původce a významné omezení křížových dotací. Nová tarifní struktura by měla dávat signály pro rozvoj energetické infrastruktury včetně zdrojů a také souvisejících nových služeb spojených s využíváním elektřiny. Dalším cílem je podpořit racionální chování spotřebitelů z hlediska nároků a požadavků na kapacitu připojení k energetické síti a efektivnější využívání elektřiny.

NTS neznamená navýšení povolených výnosů regulovaných subjektů.

Situaci sociálně slabých je potřeba řešit sociálním systémem a nikoliv v tarifech za elektřinu, a dalších dodávkách energie (plyn, teplo). Proto vláda ČR požaduje tento způsobu řešení ve svých usneseních č. 149 a 229 z roku 2015.

Projekt přípravy nové tarifní struktury byl zahájen pod vedením ERÚ zahájen v roce 2014 a plně v kompetenci ERÚ.

Souhrnný přehled složek cen je následující:

Cena zajištění distribuce elektřiny

• cena za rezervovaný příkon,
• cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc (platba nezávislá na velikosti rezervovaného příkonu),
• cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh, vztažená na množství elektřiny odebrané z distribuční soustavy,

Platba za systémové služby – bude nově také vázána na rezervovaný příkon (na hladině nízkého napětí bude platba vázána na velikost hlavního jističe).

Platba za činnost operátora trhu zahrnující poplatek na činnost ERÚ.

Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.

Doplňující informace

• Usnesení vlády ČR

ze dne 4. března 2015 č. 149 k Národnímu akčnímu plánu pro chytré sítě

II. ukládá:
2. ministryni práce a sociálních věcí pokračovat ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu v konceptu řešení energetické chudoby v rámci nepojistných sociálních dávkových systémů.

• Usnesení vlády ČR
ze dne 30. března 2015 č. 229 o změně Dokumentace programu Nová zelená úsporám

II. ukládá:

2. ministryni práce a sociálních věcí rozpracovat ve spolupráci ministryní pro místní rozvoj a ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu v souvislosti s připravovanou koncepcí sociálního bydlení do 31. prosince 2016 v rámci strategického vládního materiálu definici a další potřebné parametry energetické chudoby tak, aby bylo možno faktor energetické chudoby zahrnout do relevantních státních podpůrných programů,

3. ministryni pro místní rozvoj a ministru životního prostředí implementovat na základě vládou schváleného strategického materiálu o řešení energetické chudoby do 31. prosince 2017 výstupy tohoto materiálu do státních podpůrných programů zaměřených na energeticky úsporná opatření (Integrovaný regionální operační program, Program a Operační program Životní prostředí 2014 - 2020) tak, aby nízkopříjmové (sociálně slabší) skupiny mohly reálně dosáhnout na podporu úspor energie v rodinných domech, tj. budou připraveny vhodné finanční mechanismy, které to umožní nebo (a) bude zvýšena míra podpory.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

FN Brno: Světový den ledvin oslaví nemocnice prevencí

13:12 FN Brno: Světový den ledvin oslaví nemocnice prevencí

Světový den ledvin se slaví každoročně druhý čtvrtek v měsíci březnu, letos toto datum připadá na Me…