Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky řešila nelegální provozování kvízomatů a podporu výzkumu léčby pervitinu

01.02.2016 21:36

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v rámci prvního jednání v tomto roce zhodnotila současnou situaci spojenou s vysokou nabídkou nelegálních technických herních zařízení (tzv. kvízomatů, slevomatů) a zabývala se možnostmi, jak na tuto situaci účinně reagovat.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky řešila nelegální provozování kvízomatů a podporu výzkumu léčby pervitinu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad vlády, ilustrační foto
reklama

Dalším bodem jednání byla podpora výzkumu léčby a služeb pro uživatele pervitinu a opiátů, jejichž počet se, podle poslední Výroční zprávy o drogách v ČR za rok 2014, zvýšil na 48.000.

RVKPP se zabývala otázkou řešení nabídky kvízomatů, včetně možnosti rychlého legislativního řešení ještě v letošním roce. Vzhledem k naléhavosti situace zašle Rada v nejbližší době informaci vládě s žádostí, aby se otázkou účinného omezení nabídky kvízomatů věnovala na svém jednání.

Kvízové hrací automaty (tzv. kvízomaty) či hrací automaty k získání slevy (tzv. slevomaty) jsou aktuálním jevem na nelegálním trhu s hazardními hrami v ČR. Jde o technické hry (dále jen TH), které byly vyvinuty za účelem obcházení loterijního zákona. „Probírali jsme různé varianty řešení, které by směřovaly k účinnému řešení situace vzniklé nabídkou nelegálně provozovaných kvízomatů či slevomatů, a to včetně legislativních změn“ uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a dodal: „V polovině ledna jsem osobně navštívil několik nelegálních heren spolu s policií. Tyto herny fungují v centru Prahy a vůbec se netají přítomností kvízomatů.“

„Záměrem provozovatelů kvízomatů či slevomatů je vyhnout se správnímu řízení ministerstva financí pro udělení licence k provozování technických her, obejít obecně závaznou vyhlášku obce zakazující provozování hazardních her a většinou se také vyhnout odvodu daní,“ vysvětlil vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík s tím, že se provozovatelé brání argumentem, že tato zařízení nespadají pod účinnost loterijního zákona, jelikož obsahují prvek dovednosti. Ministerstvo financí jako regulační autorita v oblasti hazardních her interpretaci, že kvízomaty a slevomaty nejsou herními zařízeními, jasně odmítlo a zastává stanovisko, podle kterého zařízení typu kvízomat či slevomat spadají pod účinnost loterijního zákona a jejich provozování bez licence je správním deliktem nebo trestným činem, a tudíž je nelegální.

Kvízomaty a slevomaty se začaly objevovat poté, co řada obcí výrazně omezila nebo zakázala provozování loterií a jiných podobných na svém území. Podle průzkumu z května 2015 realizovaného Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR uvedlo výskyt nepovolených technických her 30 % obcí. MF v březnu 2015 odhadlo přibližně 1000 kusů kvízomatů či slevomatů ve 200 hernách. Specializovaný finanční úřad (SFÚ) provedl desítky kontrol, při nichž bylo zjištěno 1700 zařízení na 500 místech. Byly uděleny pokuty ve výši 10 mil. Kč. „Provozováním kvízomatů
a slevomatů, z nichž jejich provozovatelé neodvádějí loterijní daň do veřejných rozpočtů, přichází především obecní rozpočty o řádově stovky milionů Kč ročně. Za předpokladu 2000 přístrojů jde odhadem o cca 200 mil. Kč,“ podotkl Viktor Mravčík.

Současná nabídka nelegálních technických her představuje pro Českou republiku problém v rovině prosazování práva a pořádku, výběru daní a nedostatečné ochrany hráčů před riziky vzniku patologického hráčství. Vládní návrh zákona o hazardních hrách, který se v současnosti nachází v Poslanecké sněmovně PČR, problematiku nelegálního provozování kvízomatů a slevomatů sice řeší, ale jeho účinnost nelze předpokládat dříve než od ledna 2017. „Trvání tohoto nežádoucího stavu po dobu celého roku 2016 by mohlo mít destruktivní vliv na fungování trhu s hazardními hrami v ČR, proto je návrh novelizace současného loterijního zákona, troufám si říct, ve stavu legislativní nouze,“ vysvětlil Vobořil s tím, že v návrhu se mluví nejen o uzavření provozovny v maximální délce 7 dnů, pokud se zjistí, že je v provozovně provozována loterie nebo jiná podobná hra, která nebyla povolena podle zákona, ale v důsledku opakovaného porušení může dojít až k zákazu činnosti, a to nejdéle na dva roky. „Proto jsme připravili novelu zákona, která obsahuje výše zmíněná opatření a řeší problém s kvízomaty a slevomaty. Nicméně, loterijní zákon má v gesci ministerstvo financí a je na něm posoudit, zda je schopno tento návrh využít,“ poznamenal k tomu Vobořil.

Česká republika - světová velmoc pervitinu

Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky byl předložen návrh na podporu výzkumu léčby a služeb pro uživatele metamfetaminu (pervitinu). V České republice je problémové užívání drog dlouhodobě spojeno především s pervitinem a dále pak s opiáty/opioidy. V roce 2014 se odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů/opioidů odhaduje celkem na 47,7 tisíc, z toho 36,4 tisíc tvoří uživatelé pervitinu a 11,3 tisíc uživatelů opiátů/opioidů (především pak heroinu a buprenorfinu). „V posledních cca 10 letech došlo k prudkému nárůstu odhadovaného počtu problémových uživatelů pervitinu. Příčiny vidíme především v malé dostupnosti poradenských, léčebných a preventivních služeb pro uživatele drog, stejně jako ve vysoké dostupnosti a nabídce pervitinu, který je v ČR vyráběn ve stovkách až tisících malých „kuchyňských“ laboratořích. Policie je v těchto podmínkách schopna odhalit několik stovek z nich ročně“ řekl Viktor Mravčík.

V posledních cca 5 letech jsou navíc do výroby pervitinu zapojeny vietnamské skupiny, jejichž produkce má charakter „velkovýroby“. I když je tato produkce cílena především na vývoz, část končí i mezi uživateli v ČR. Odhadem je v ČR ročně vyrobeno cca 7 tun pervitinu, přibližně 0,5 tuny je nelegálně vyvezeno do zahraničí.
Problematika pervitinu byla v posledních letech častým tématem jednání RVKPP, vlády a veřejnosti. Jednotlivé resorty intenzivně podnikaly řadu aktivit, a to jak na národní, tak zejména na mezinárodní úrovni.

Projednávání posílení podpory výzkumu a vývoje účinných metod práce s uživateli pervitinu bylo v rámci jednání RVKPP přerušeno s tím, že se jím bude Rada zabývat znovu na svém následujícím jednání. V mezičase budou jednat zástupci sekretariátu RVKPP a MZ o možnosti systémového nastavení podpory medicínského výzkumu tak, aby vznikla cílená poptávka po projektech zaměřených na řešení problémů spojených s vysokým výskytem pervitinu v ČR.

Podle Jindřicha Vobořila by bylo ideální, kdyby se vládě co nejdříve podařilo vygenerovat prostředky na podporu klinické studie substituční léčby závislosti na metamfetaminu.

Vysvětlivky:

Kvízomat je elektronicky řízené technické herní zařízení obsluhované přímo hráčem, nabízející a umožňující účast na válcové hře a vědomostním kvízu. Ovládá se pomocí sady tlačítek pod obrazovkou, případně také dotykem na obrazovce. V případě výhry je hráči přičten kredit, který může proměnit za hotovost.

Slevomat je elektronicky řízené technické herní zařízení obsluhované přímo hráčem nabízející a umožňující účast na válcové hře a vědomostnímu kvízu. Ovládá se pomocí sady tlačítek pod obrazovkou, případně také dotykem na obrazovce. V případě výhry je hráči vystavena poukázka na slevu, kterou je u obsluhy možné vyměnit za slevu na konzumaci nápojů. Běžně je však tato slevová poukázka proměňována na hotovost zaměstnanci heren.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Správa železnic: Začne se projektovat nová trať z Plzně do Stodu pro rychlost 200 km/h

19:15 Správa železnic: Začne se projektovat nová trať z Plzně do Stodu pro rychlost 200 km/h

Správa železnic vyhlásila tendr na projektanta, který vytvoří dokumentaci pro stavební povolení novo…