SMO: Výzva k nahrazení výpadků, způsobených zrušením superhrubé mzdy a schválením kompenzačního bonusu

13.11.2020 10:06

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR), Národní síť místních akčních skupin (NS MAS), Hlavní město Praha a hejtmani Pardubického, Libereckého, Olomouckého, Jihomoravského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje podepsali dnes společné prohlášení adresované vládě a parlamentu.

SMO: Výzva k nahrazení výpadků, způsobených zrušením superhrubé mzdy a schválením kompenzačního bonusu
Foto: smocr.cz
Popisek: Svaz měst a obcí ČR - logo
reklama

Vyjadřují v něm nesouhlas s dopady zrušení tzv. superhrubé mzdy a obnoveného kompenzačního bonusu na samosprávy a žádají parlament a vládu o poskytnutí adekvátních náhrad úpravou rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutím jednorázového příspěvku za celkově uhrazené kompenzační platby.

Celkové dopady zrušení superhrubé mzdy a zavedení kompenzačního bonusu jsou dle kvalifikovaných odhadů -30 mld. Kč na obce a -11 mld. Kč na kraje. Podle Františka Lukla, předsedy Svazu měst a obcí ČR, „bude ohroženo kofinancování projektů a samozřejmě dojde k výraznému utlumení investičních aktivit samospráv. Proto žádáme Parlament ČR a Vládu ČR o souběžnou úpravu rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutí náhrady za celkově vyplacené platby kompenzačního bonusu jednorázovým příspěvkem do 3 měsíců po ukončení kompenzačního období.“

„V kombinaci se zvýšením odpočitatelných položek a zrušením superhrubé mzdy budou tyto návrhy znamenat trvalý pokles daňových příjmů obcí i krajů ve výši deseti procent. Celkem pro obce přináší propad v jejich rozpočtech -25 mld. Kč. Dosud žádný schválený zákon neměl na rozpočty samospráv takto negativní a skokový efekt,“ doplňuje Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR.

„Tuto výzvu vládě a parlamentu pohotově podpořilo na svém čtvrtečním jednání i Zastupitelstvo hlavního města Prahy,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. „Opatření v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 způsobila už nyní významný výpadek příjmů pro náš rozpočet. Návrhy, které jsou nyní ve sněmovně, povedou jen u našeho města k trvalému výpadku několika miliard každý rok. Nemůžeme této situaci nečinně přihlížet a riskovat, že v našem případě například nebudeme moci pokračovat ve stavbě metra D, rekonstrukci Václavského náměstí nebo výstavbě potřebných nových škol a školek.”

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, dodává: „Skutečně bijeme na poplach. Byli jsme první, kdo zjara říkal, že se musíme z krize proinvestovat. Že hejtmani i starostové jsou tak říkajíc "na značkách" a pomohou státu zvýšit spotřebu veřejného sektoru, aby naše hospodářství zvládlo ten obrovský tlak způsobený koronavirovou krizí. Nyní se ovšem můžeme dostat do situace, že nebudeme mít nejen na nové projekty, ale ani na prostý provoz. Krajům hrozí meziroční pokles příjmů až o 20%. A to musíme dokončit investice rozběhlé, spolufinancovat a předfinancovat schválené projekty z EU a máme chystat nové. Z čeho? Opravdu je situace kritická.“

Výzva Vládě ČR a Parlamentu ČR

Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS), primátora hl. m. Praha a hejtmanů Pardubického, Libereckého, Olomouckého, Jihomoravského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje

DOPADY DAŇOVÝCH ZMĚN v r. 2021 ZASTAVÍ INVESTICE SAMOSPRÁV A OHROZÍ JEJICH KOFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Představitelé samospráv České republiky NESOUHLASÍ s dopady zrušení tzv. superhrubé mzdy a obnoveného kompenzačního bonusu na samosprávy a ŽÁDAJÍ Parlament ČR a Vládu ČR o poskytnutí adekvátních náhrad úpravou rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutím jednorázového příspěvku za celkově uhrazené kompenzační platby.

Představitelé obecních svazů a zvolení hejtmané krajů nesouhlasí s dopady zrušení tzv. superhrubé mzdy na samosprávy a jejich rozpočty (ST: 910). V kombinaci se zvýšením odpočitatelných položek tyto návrhy budou znamenat trvalý pokles daňových příjmů obcí i krajů ve výši -10%, celkem pro obce přináší propad v jejich rozpočtech -25 mld. Kč a dalších -8,5 mld. Kč pro krajské samosprávy. Konstatujeme, že dosud žádný schválený zákon neměl na rozpočty samospráv takto negativní a skokový efekt.

Jsme rovněž znepokojeni, že Parlament ČR dne 10.11.2020 schválil zákon o kompenzačním bonusu, který znovu zavádí stejný model vyplácení kompenzací jako na jaře 2020, tedy systém s významnými dopady na samosprávy, aniž by byly přijaty jakékoli náhrady pro samosprávy. Na negativním hodnocení těchto dopadů právě na samosprávy se shodla politická reprezentace už v červnu na konci nouzového stavu (podpora podnikajícím subjektům je vyplácena z daňových zdrojů ze zaměstnaneckých vztahů, nikoli z vybraných podnikatelských daní, 1/3 vyplácených kompenzací jde na úkor rozpočtů samospráv). Schválený zákon o kompenzačním bonusu (ST: 1055) tak bude mít na samosprávy významný rozpočtový dopad v letošním roce i v r. 2021, když musíme odmítnout jako zcela nepodloženou vládní analýzu ohledně omezených dopadů tohoto zákona na samosprávy.

Celkové dopady shora uvedených zákonných předloh jsou dle kvalifikovaných odhadů -30 mld. Kč na obce a -11 mld. Kč na kraje. Bude ohroženo kofinancování projektů a samozřejmě dojde k výraznému utlumení investičních aktivit samospráv. Proto žádáme Parlament ČR a Vládu ČR o souběžnou úpravu rozpočtového určení daní (RUD) a poskytnutí náhrady za celkově vyplacené platby kompenzačního bonusu jednorázovým příspěvkem do 3 měs. po ukončení kompenzačního období.

Tyto dopady zasahují samosprávy v mimořádně citlivém období, kdy bojují se současnou pandemií, ale také je čekají významné poklesy rozpočtových příjmů, kterou jsou ještě takto dále prohlubovány předloženými návrhy zákonů. Samosprávy provádí řadu ochranných opatření (dezinfekci veřejných prostor, zvýšenou ochranu zranitelných skupin v zařízeních zřizovaných samosprávami až po rozvoz potravin pro potřebné obyvatele), vychází vstříc místním podnikatelům a organizacím, kterým odpouštějí poplatky, nájemné ve svých prostorách a další platby. Tato opatření znamenají výrazné zvýšení rozpočtových nákladů samospráv, přitom až na výjimky na tyto náklady stát samosprávám nijak nepřispívá. Rozpočtová situace samospráv se významně zhoršuje až do té míry, kdy se ocitají na hraně krytí svých mandatorních a běžných výdajů, odsouvají nezasmluvněné investice či omezují své možnosti kofinancování. Obce proto přivítaly pomoc státu, která jim byla směřována v létě, kdy Parlament odsouhlasil poskytnutí částky 1250 Kč na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru. Představitelé níže podepsaných samospráv zároveň vnímají jako nespravedlivé, že krajům jakožto vyšším územně samosprávným celkům nebyla státem dosud přiznána žádná zákonná podpora.

Posílení rozpočtů samospráv znamená transparentní užití veřejných zdrojů co nejblíže občanům, jež pochopitelně pomůže obnovit regionální ekonomiku, podpoří místní živnostníky a znovuobnoví ekonomické řetězce v území. Představitelé samospráv zdůrazňují, že veškeré rozpočtové zdroje samospráv jsou investovány převážně do kvality života občanů, o jehož zachování a rozvoj usilují i pro další generace.

Dne 13. listopadu 2020

František L u k l, v.r.
předseda SMO ČR

Stanislav P o l č á k, v. r.
předseda SMS ČR

Jiří K r i s t, v.r.
předseda NS MAS

Zdeněk H ř i b, v.r.
primátor Hl. m. Prahy

Martin N e t o l i c k ý, v.r.
hejtman Pardubického kraje

Martin P ů t a, v.r.
hejtman Libereckého kraje

Josef S u c h á n e k, v.r.
 hejtman Olomouckého kraje

Jan G r o l i ch, v.r. 
hejtman Jihomoravského kraje

Martin Č e r v í č e k, v.r.
hejtman Královéhradeckého kraje

Ivo V o n d r á k, v.r. 
hejtman Moravskoslezského kraje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vláda navrhne Parlamentu zvýšit lidem v karanténě náhradu mzdy, zaměstnance čeká povinné testování

22:54 Vláda navrhne Parlamentu zvýšit lidem v karanténě náhradu mzdy, zaměstnance čeká povinné testování

Zaměstnanci v karanténě by mohli čtrnáct dnů pobírat náhradu mzdy ve výši sto procent denního vyměřo…