SŽDC urychluje přípravu výstavby Rychlých spojení na našem území

07.11.2018 17:15

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) naplňuje vládní usnesení z loňského května, kterým byl schválen Program rozvoje Rychlých železničních spojení v České republice. V současné době již probíhá zpracování studií proveditelnosti na směry RS1/2 Praha – Brno – Břeclav, RS3 v úseku Praha – Beroun/Hořovice a RS4 Praha – Drážďany. Studie se budou postupně dokončovat během následujících dvou let. V případě linky RS3 Praha – Mnichov je důležitým přelomem aktuálně ohlášená podpora modernizace dalšího významného přeshraničního spojení na německé straně.

SŽDC urychluje přípravu výstavby Rychlých spojení na našem území
Foto: szdc.cz
Popisek: Správa železniční dopravní cesty
reklama

„Jednoznačně vítám rozhodnutí německého spolkového ministra dopravy, který informoval o povýšení projektu elektrizace a modernizace německé části spojení Praha – Mnichov do nejvyšší (naléhavé) priority ve Spolkovém plánu dopravních cest, a to včetně větve Schwandorf – Norimberk. Tím se završilo naše déle než 10 let trvající úsilí, aby byl tento projekt oficiálně zařazen mezi německé priority,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

„Jsem rád, že se nám ve spolupráci s Ministerstvem dopravy podařilo získat podporu pro podstatné zlepšení přeshraničního spojení Prahy s Bavorskem. Modernizovaná a elektrizovaná trať z Plzně tak nebude končit v Domažlicích, ale bude pokračovat i na německém území. To pomůže nejen osobní, ale také nákladní dopravě. Současně s tím se zvýší rovněž význam plánovaného tunelu mezi Prahou a Berounem,“ řekl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Vládním usnesením se Česká republika přihlásila k otevřenému provoznímu konceptu, kdy vysokorychlostní tratě (VRT) budou součástí běžného dopravního systému přístupného pro širokou veřejnost a využitelného pro běžné každodenní potřeby. Díky tomu budou kompatibilní s konvenční železniční sítí i všemi sousedními zeměmi. Rychlá spojení tak představují ucelený systém zahrnující jak novostavby VRT, tak modernizované konvenční tratě, a to včetně očekávaného vozidlového parku a provozního konceptu.

Letos v březnu provedla SŽDC analýzu možností zrychlení přípravy a výstavby VRT. Analýza byla zpracována s cílem identifikovat úseky předpokládané sítě VRT v České republice, které budou zapojeny do systému Rychlých spojení a mohly by být realizovány jako pilotní. Vybrány byly 3 úseky, a to Praha-Běchovice – Poříčany (VRT POLABÍ), Přerov – Ostrava (VRT MORAVSKÁ BRÁNA) a Brno – Vranovice (VRT JIŽNÍ MORAVA).

Všechny úseky budou mít významný přínos už pro stávající vlaky, které jsou dnes provozovány na vytížených tratích ve směru nově uvažovaných úseků. Nová vysokorychlostní infrastruktura zvýší kapacitu železnice v příslušném směru, čímž se zlepší spolehlivost dopravy. Současně dojde ke zrychlení vlaků, když odpadne předjíždění spojů různých kategorií nebo umělé prodlužování jízdních dob vlivem vysokého obsazení trati.

Pro zajištění úkolů z programového prohlášení vlády, tj. ukotvení tras VRT v územně plánovací dokumentaci krajů a posun v projektové přípravě, navrhla SŽDC následující alternativní postup:

  • V průběhu podzimu požádá jako oprávněný investor o aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR) na uvedených úsecích VRT dotčených krajů. V rámci této aktualizace požádá o vymezení návrhového koridoru pro umístění dopravní infrastruktury a veřejně prospěšné stavby v místě dosavadní územní rezervy pro VRT.
  • Jako podklad pro aktualizaci ZÚR využije doposud zpracované územně-technické studie VRT a další obdobné dokumentace.
  • Pro uvedené úseky zadá v průběhu příštího roku zpracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  • Dále zahájí proces posouzení vlivů záměru na životní prostředí (EIA). 

Zmíněné kroky si vyžádaly udělení výjimky ze závazných postupů přípravy investic do dopravní infrastruktury obsažených ve směrnici Ministerstva dopravy č. V-2/2012. SŽDC tak již mohla přistoupit k postupné realizaci výše uvedených kroků, které povedou k urychlení přípravy výstavby VRT v ČR.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Turistický spolek Lipenska: Obce dezinfikují veřejná prostranství a obchody i pro očekávané turisty

22:01 Turistický spolek Lipenska: Obce dezinfikují veřejná prostranství a obchody i pro očekávané turisty

Lipenské obce dezinfikují veřejné prostory – obchody, ulice, úřady, ale například i kanalizace. Oblí…