Schůze Senátu začne 4. dubna

08.03.2018 17:42

13. schůze Senátu bude zahájena ve středu 4. dubna v 9.00. Dnes o tom rozhodl Organizační výbor Senátu.

Schůze Senátu začne 4. dubna
Foto: senat.cz
Popisek: Senát ČR

Návrh pořadu 13. schůze Senátu

1. Senátní tisk č. xxx – Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. - 23. března 2018 – předseda vlády Andrej Babiš

2. Senátní tisk č. J 96/11 – Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky – předseda vlády Andrej Babiš

3. Senátní tisk č. K 086/11 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017 – 2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů – předseda vlády Andrej Babiš

4. Senátní tisky č. N 89/11, N90/11 a K 91/11 - Reforma Hospodářské a měnová unie – předseda vlády Andrej Babiš

5. Senátní tisk č. 234 – Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017 – ministr spravedlnosti Robert Pelikán

6. Senátní tisk č. 221 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003) – ministr spravedlnosti Robert Pelikán

7. Senátní tisk č. 229 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017) – ministr spravedlnosti Robert Pelikán

8. Senátní tisk č. 244 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – ministr vnitra Lubomír Metnar – žádost o projednání jako 1. bod odpoledního jednání prvního dne jednání

9. Senátní tisk č. 220 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji – ministr vnitra Lubomír Metnar – žádost o projednání jako 2. bod odpoledního jednání prvního dne jednání

10. Senátní tisk č. 228 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně – ministr vnitra Lubomír Metnar – žádost o projednání jako 3. bod odpoledního jednání prvního dne jednání

11. Senátní tisk č. 230 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (3. července 2016, Saint - Denis) – ministr vnitra Lubomír Metnar – žádost o projednání jako 4. bod odpoledního jednání prvního dne jednání

12. Senátní tisky č. N 100/11 a N 101/11 - Interoperabilita informačních systémů EU – ministr vnitra Lubomír Metnar – žádost o projednání jako 5. bod odpoledního jednání prvního dne jednání

13. Senátní tisk č. 224 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 - ministryně financí Alena Schillerová

14. Senátní tisk č. N 092/11 - Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech - ministryně financí Alena Schillerová

15. Senátní tisk č. N 093/11 - Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu - ministryně financí Alena Schillerová

16. Senátní tisk č. K 094/11 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Evropský ministr hospodářství a financí - ministryně financí Alena Schillerová

17. Senátní tisk č. N 84/11 – Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) – ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner

18. Senátní tisky č. N 98/11 a N 99/11 – Balíček ke zboží – ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner

19. Senátní tisk č. N 110/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU – ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

20. Senátní tisk č. N 111/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) – ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

21. Senátní tisk č. 222 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017 - ministr zahraničních věcí Martin Stropnický

22. Senátní tisk č. K 82/11 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU – ministr dopravy Dan Ťok

23. Senátní tisk č. N 95/11 – Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii - ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová

24. Senátní tisk č. 193 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích – 2. čtení

25. Senátní tisk č. 239 – Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů – 1. čtení

26. Senátní tisk č. 245 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – 1. čtení

27. Senátní tisk č. xxx – Informace o činnosti komisí za rok 2017

28. Senátní tisk č. 236 – Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 pro mediální oblast

29. Senátní tisky č. 243 a xxx– Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů – prezident republiky Miloš Zeman, občanská sdružení – poslední bod před polední pauzou prvního dne jednání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Úřad pro ochranu osobních údajů: Etika představuje pro Úřad jednu z nejnaléhavějších strategických výzev

12:45 Úřad pro ochranu osobních údajů: Etika představuje pro Úřad jednu z nejnaléhavějších strategických výzev

ÚOOÚ přináší na svých webových stránkách výběr nejzajímavějších pasáží z úvodní řeči Evropského insp…