Státní pozemkový úřad představuje plán veřejných zakázek na rok 2022

24.5.2022 11:48 dop. | Tisková zpráva

Státní pozemkový úřad (SPÚ) představuje plán svých veřejných zakázek na rok 2022, které se týkají především pozemkových úprav a realizací plánů společných zařízení, a to v celkovém objemu předpokládaných hodnot 3,404 mld. Kč bez DPH.

Státní pozemkový úřad představuje plán veřejných zakázek na rok 2022
Foto: SPÚ
Popisek: Státní pozemkový úřad

Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad rozhodl představit plán nejvýznamnějších veřejných zakázek na kalendářní rok 2022. Jedná se o veřejné zakázky z oblasti pozemkových úprav a realizace plánu společných zařízení.

„Za rok 2022 plánujeme celkem 481 veřejných zakázek, které se týkají zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav nebo jednoduchých pozemkových úprav a následných realizací společných zařízení (SZ). Tyto realizace SZ jsou nesporně jedny z nejhmatatelnějších výsledků pozemkových úprav. Jedná se o 186 veřejných zakázek jen na samotné stavební práce (stavby polních cest, vodohospodářských, protierozních a protipovodňových opatření) v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,666 mld. Kč bez DPH,“ upřesnil Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel SPÚ.

Dále SPÚ plánuje 34 veřejných zakázek týkajících se výsadby zeleně za 158,5 miliónů Kč bez DPH, 178 veřejných zakázek na služby za 525,5 miliónů Kč bez DPH a 83 veřejných zakázek na projektové dokumentace za 54,5 miliónů Kč bez DPH.

Anketa

Vadí vám, že Babiš místo jednání sněmovny objížděl Moravu s obytňákem?

hlasovalo: 15993 lidí

Cílem tohoto kroku je kromě maximální transparentnosti vůči dodavatelům i snaha zadavatele, aby mohli dodavatelé lépe na základě získaných informací alokovat své kapacity a Státní pozemkový úřad měl větší šanci obdržet ty nejlepší nabídky.
Plnění ročního plánu zadávání veřejných zakázek je v zájmu Státního pozemkového úřadu, ale plán je dokumentem, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není právně vymahatelná.

Plán společných zařízení (PSZ) obsahuje zejména cestní síť, protierozní a vodohospodářské opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Je posuzován sborem zástupců vlastníků a schvalován zastupitelstvem obce. Před návrhem nového uspořádání nových pozemků se zpracovává PSZ, což je soubor:

  • opatření ke zpřístupnění pozemků – návrh polních a lesních cest, propustky, brody aj;
  • opatření k ochraně půdního fondu – návrh protierozních opatření jako jsou meze, příkopy, průlehy, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění aj.;
  • vodohospodářských opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry aj.;
  • opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí zvyšující ekologickou stabilitu území (prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – biocentra, biokoridory, interakční prvky), zajišťující propustnost krajiny a navrácení zeleně do krajiny např. ve formě liniových prvků podél vodotečí a polních cest apod. (zákon 139/2002 Sb.).

Seznam plánovaných zakázek najdete ZDE

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Martin Exner byl položen dotaz

Dotaz

Vážený pane poslanče, po přečtení níže uvedeného článku, si dovoluji obrátit se na vás s následujícím dotazem. Píšte tam, že nás nás Rusko snaží zmanipulovat atd. My i mí přátelé nic takového nevidíme, sledujeme zprávy na čských tel. stanicích, posloucháme Radiožurnám, Country rádio, pohybujeme se ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ústavní soud: Není-li v lékařské zprávě uvedeno nic, nedozví se z ní soud nic

17:28 Ústavní soud: Není-li v lékařské zprávě uvedeno nic, nedozví se z ní soud nic

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesen…