Státní veterinární správa: Loňský rok byl v Libereckém kraji velmi náročný

25.02.2018 13:18

Rok 2017 byl pro Krajskou veterinární správu pro Liberecký kraj (KVS) velmi náročným. V oblasti nákaz se po dlouhých letech na území kraje objevila ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky, likvidovalo se několik ohnisek moru včelího plodu, vyskytla se trichinelóza u divokého prasete a jezevce ve Frýdlantském výběžku a navíc úřední veterinární lékaři v průběhu roku řešili i několik závažných kauz v oblasti potravin živočišného původu.

Státní veterinární správa: Loňský rok byl v Libereckém kraji velmi náročný
Foto: Státní veterinární správa
Popisek: Státní veterinární správa
reklama

Jako každoročně oddělení pro pohodu zvířat, mimo stovek plánovaných kontrol, šetřilo řadu podnětů veřejnosti na špatné životní podmínky zvířat. Opomenout nelze ani práci úředních veterinárních lékařů odvedenou při přípravě nejrozsáhlejší novely veterinárního zákona v posledních letech. Při tom všem a současně za situace personální nouze nebyla dozorová činnost KVS SVS pro Liberecký kraj omezena. Například celková výše uložených pokut za zjištěná porušení zákona vzrostla meziročně o půl miliónu korun na 1,8 milionů Kč. Přes 100 uložených pokut bylo vydáno provozovatelům potravinářských podniků a přes 70 pokut bylo uloženo chovatelům zvířat.

Po téměř deseti letech se v lednu loňského roku vyskytla na území ČR vysoce patogenní ptačí chřipka (HPAI). Výskyt pravděpodobně souvisel s vysokými mrazy a migrací volně žijících ptáků přes území ČR. Tato nákaza se nevyhnula ani Libereckému kraji. Na jaře roku 2017 KVS řešila postupně 3 ohniska. Ve dvou případech se jednalo o malochovy drůbeže, tím třetím bylo ohnisko v ZOO Liberec, kdy byli touto nákazou postiženi vzácní pelikáni s vysokou chovatelskou hodnotou. Díky přijatým opatřením byla všechna ohniska této nákazy rychle pod kontrolu a zdolána. Ve druhé polovině roku byla naše pozornost zaměřena na ještě nebezpečnější nákazu, kterou byl africký mor prasat, jehož ohnisko bylo ve Zlínském kraji. Ačkoli se jednalo o nákazu vzdálenou několik stovek km, KVS věnovala preventivním a systémovým opatřením značnou pozornost. V závěru roku ke značnému zatížení administrativy opatřeními souvisejícími se snižováním populace divokých prasat v Libereckém kraji.

V oblasti chovu zvířat v loňském roce KVS provedla celkem 639 kontrol, z toho 178 jich bylo na podnět veřejnosti. Oproti roku 2016 sice celkový počet kontrol vzrostl o 79, ale podnětů veřejnosti přišlo o 20 % méně než v roce 2016. Procento kontrol se závadou se v roce 2016 i 2017 se pohybovalo na stejné úrovni a činilo cca 15,5 %.

Úřední veterinární lékaři se setkávali nejčastěji s nevhodnými podmínkami chovu zvířat, neprováděním zdravotních zkoušek zvířat. Řada závad byla zjištěna v chovech zájmových zvířat, kdy jsme řešili velké množství podnětů týkajících se týrání zvířat. Úřední veterinární lékaře zaměstnávaly i úkoly spojené i s veterinárním dozorem při odbavování zásilek živých zvířat a živočišných produktů při vývozu. Za loňský rok KVS vydala a potvrdila po provedené veterinární kontrole více jak 450 zásilek živých zvířat a živočišných produktů, z toho 105 do třetích zemí.

V loňském roce SVS uskutečnila také první ročník projektu „Máme rádi zvířata“. V rámci tohoto projektu provedli pracovníci KVS ve vybraných mateřských školkách kraje 15 přednášek pro předškolní dětí o zásadách správného chování k domácím i volně žijícím zvířatům.

Velmi náročný byl rok 2017 i v oblasti veterinární hygieny. KVS provedla celkem 2 564 kontrol, nárůst v porovnání s rokem 2016 byl nepatrný, řádově o desítky. Kontroly byly zaměřeny na dodržování veterinárních hygienický podmínek při získávání, výrobě, balení, skladování, přepravě a uvádění na trh produktů živočišného původu. Mezi nejčastější závady patřily nedostatky ve značení potravin, v dodržování zásad správné hygienické praxe, nenahlášení dovozu potravin živočišného původu a nezajištění teplotního řetězce zejména u přepravy potravin živočišného původu. Za zjištěné nedostatky byly uloženy pokuty ve výši 1 428 000 Kč, což je o 410 000 Kč více, než tomu bylo v roce 2016.

V průběhu celého roku se KVS podílela na 11 celostátních mimořádných kontrolních akcích, spojených s výskytem nebezpečných nebo závadných potravin na území ČR, které souvisely např. s problematickými živočišnými produkty z Brazílie, nelegálním používáním nepovoleného biocidu fipronilu v chovech drůbeže v Belgii a Nizozemsku nebo které souvisely se zdravotní nezávadností a kvalitou medu prodávaného na trzích a tržištích, s ověřováním složení polotovarů k výrobě kebabu se zvláštním důrazem na obsah nepovolených přídatných látek a dalšími.

Současně KVS velmi úzce spolupracovala s Celním úřadem Libereckého kraje, proběhlo celkem 97 kontrol. Oproti roku 2016 se počet kontrol zvýšil o 13. Při kontrolách se prověřovalo dodržování podmínek obchodování s produkty živočišného původu z členských zemí EU a dodržování podmínek při přepravě živočišných produktů. Pochybení se zjistilo ve 37 případech. V porovnání s rokem 2016, kdy se jich evidovalo pouze 8, tak jejich počet vzrostl více než čtyřnásobně. Nejčastěji zjišťovaným nedostatkem bylo nedodržení přepravní teploty, nedostatečně označené potraviny a neúplná průvodní dokumentace ke kontrolovaným zásilkám. Za uvedená pochybení byly uloženy pokuty v celkové výši 350 000 Kč, což je o 233 000 Kč více než v roce 2016. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 narostl počet zjišťovaných pochybení a závad, budou tyto kontroly intenzívně probíhat i v roce 2018.

„Mezi priority pro letošní rok řadíme především udržení mezinárodních statusů deklarujících příznivou nákazovou situaci na území státu, zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu a ochrana spotřebitelů před klamáním, pokračování v úzké spolupráci s Celním úřadem a v neposlední řadě i veřejností, která v uplynulém roce výrazným způsobem přispěla podněty k odhalování možného týrání.“ uzavřel ředitel KVS pro Liberecký kraj Roman Šebesta.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ: Významný milník nového zdroje v Dukovanech

9:03 ČEZ: Významný milník nového zdroje v Dukovanech

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. ze Skupiny ČEZ dnes získala od Státního úřadu pro jadernou …