ÚZSVM: Počet nemovitostí zapsaných na zaniklé státní instituce klesl již o 95 %

11.09.2023 10:04 | Tisková zpráva

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se do poloviny roku 2023 podařilo snížit počet nemovitostí zapsaných na nedohledané a zaniklé státní subjekty o 95 % (tj. o 8 720 nemovitostí). Klesl také počet nedohledaných a zaniklých subjektů, a to o téměř 87 % (tj. o 1 116 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, který ÚZSVM v roce 2015 vytvořil vlastními silami.

ÚZSVM: Počet nemovitostí zapsaných na zaniklé státní instituce klesl již o 95 %
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

„Touto agendou děláme pořádek v katastru nemovitostí a pomáháme obcím a krajům odstraňovat bezprizorní státní nemovitosti, kvůli kterým nemohou budovat potřebnou infrastrukturu. Prověřování vlastnických práv k bezprizornímu státnímu majetku je velmi časově a odborně náročný proces, neboť potřebné údaje musíme často vyhledávat v pozemkových knihách a archivech dalších úřadů. Proto velmi vítám, že se nám podařilo snížit počet takových nemovitostí o 95 procent,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Snížen je také počet subjektů i nemovitostí u skupiny státních podniků v konkursu a v likvidaci, a to konkrétně o 56 subjektů (tj. o 59,6 %) a o 9 407 nemovitostí (tj. o 57,4 %).

Mapa majetku státu rovněž ukázala celkovou strukturu vlastnictví státního majetku. K 1. červenci 2023 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 665 státních subjektů hospodařících s 1,4 miliony státních nemovitostí. Ty tvoří 1 399 599 pozemků o celkové výměře 1,8 milionu hektarů, dále 40 445 staveb a 781 bytových a nebytových jednotek. Nejvíce státních nemovitostí spravuje státní podnik Lesy České republiky (455 290 nemovitostí, které představují 32% podíl na státních nemovitostech). Druhý nejvyšší podíl na nemovitostech (31% podíl) s 44 078 nemovitostmi je evidován na Státní pozemkový úřad. Třetí jsou pak státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří s 150 951 nemovitostmi, což je 10% podíl na státních nemovitostech. Následuje Ředitelství silnic a dálnic s 8% podílem na státních nemovitostech (116 169 nemovitostí). ÚZSVM má 5% podíl na státním majetku, přičemž spravuje 76 501 nemovitostí.

Příklady z Mapy majetku státu v roce 2023:

 • ÚZSVM převedl zdarma obci Bravantice pozemek s rozlohou 83 m2 zajišťující jediný možný přístup k lávce přes říčku Sezinu. Lávka je hojně využívána místními občany ke zkrácení cesty k hlavní silnici. ÚZSVM parcelu převzal po již neexistujícím Městském národním výboru Bílovec.
   
 • Pardubický kraj získal od ÚZSVM zdarma 11 pozemků, které se nacházejí pod silnicemi II. tříd. Převod kraji umožní jednodušší údržbu a opravu daných silnic a bezprostředně navazující zeleně. Stát nabyl vlastnická práva k parcelám prostřednictvím dnes již neexistujícího Silničního investorského útvaru Pardubice.
   
 • Dva pozemky v městské části Praha-Háje byly po více než 70 letech přepsány do vlastnictví státu. Majetek v roce 1949 vykoupil v rámci pozemkové reformy tehdejší státní podnik Československé státní statky od původní vlastnice, výměrem Krajského národního výboru v Praze přešel do vlastnictví státu, avšak nebyl na něj přepsán. K tomuto přepisu došlo až díky ÚZSVM. Oba pozemky budou nyní nabídnuty k využití ostatním organizačním složkám státu. Jelikož se na jednom z pozemků nachází komunikace, bude v případě nezájmu těchto složek v souladu se zákonem o pozemních komunikacích převeden do vlastnictví obce.
   
 • ÚZSVM převedl do majetku Ředitelství silnic a dálnic dva pozemky v Lamperticích, které byly zapsány na Místní národní výbor Bernartice. ŘSD zde plánuje vystavět dálnici D11 v úseku Trutnov – státní hranice ČR, což je poslední úsek této dálnice vedoucí na českém území. Na převedených parcelách bude stát část mostu, kterým tato dálnice překlene údolí u obce Lampertice.
   
 • ÚZSVM vyřešil majetkové vztahy k pozemku v Dačicích po 30 let neexistujícím státním podniku Silnice České Budějovice. Pozemek je součástí břehu Vyderského potoka, který přitéká do Moravské Dyje, a proto byl převeden na Povodí Moravy.

ÚZSVM v roce 2015 poprvé v historii zmapoval veškeré nemovitosti evidované v katastru nemovitostí na státní subjekty. Jednalo se o unikátní projekt Mapa majetku státu. V katastru nemovitostí bylo evidováno přes 1,6 milionu položek zapsaných na 1 906 státních subjektů. Následně bylo zjištěno, že 1 381 těchto institucí bylo neexistujících, nedohledaných, v konkurzu nebo v likvidaci. Jednalo se například i o takové kuriozity, jako Elektrotechnické závody Julia Fučíka, Svaz požární ochrany ČSSR, Ministerstvo veřejných prací, Federální ministerstvo národní obrany nebo Výzkumný ústav výživy zvířat. Na bezprizorní subjekty bylo zapsáno přes 25,5 tisíce nemovitostí, které v řadě případů komplikují rozvoj území obcí a krajů. ÚZSVM následně začal situaci napravovat.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

dezinfománie

Dobrý den, zajímalo by mě, co si myslíte o tomto komentáři Zahradila -https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Zahradil-ODS-Zaznamenanihodne-vyrony-dezinfomanie-755567. Dále by mě zajímalo, co s těmi dezinformacemi pořád máte a co za ně vlastně považujete? Protože se zdá, že tato vl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jihočeský kraj: Po 22 letech a na stejném místě si znovu česká a rakouská strana řekly „ano“

7:02 Jihočeský kraj: Po 22 letech a na stejném místě si znovu česká a rakouská strana řekly „ano“

Znovuobnovený slib další budoucí spolupráce česko-rakouského Euroregionu Silva Nortica svými podpisy…