ÚZSVM se ubránil nezákonné exekuci

24.06.2020 22:48

Právní zástupkyně ÚZSVM z Hradce Králové navrhla zastavení nezákonné exekuce z důvodu neplatného exekučního titulu.

ÚZSVM se ubránil nezákonné exekuci
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Nemalý počet našich občanů, zejména seniorů, sužují nezákonné exekuce, které byly zahájeny na základě neplatných rozhodčích nálezů. V minulosti se totiž velmi často stávalo, že rozhodci, kteří takové nálezy vydali, byli personálně propojeni s věřitelskými společnostmi, často poskytovateli rychlých půjček, a přiznávali jim tímto způsobem velmi vysoké částky. Ministerstvo spravedlnosti toto téma již několikrát medializovalo a uložilo soudům takové exekuce zastavovat.

Jednou z takto postižených byla i paní K. z Chrudimska, po níž dědictví připadlo státu jako odúmrť. Z původní částky 15 000 Kč, kterou si paní K. půjčila u společnosti poskytující rychlé půjčky, a kterou téměř celou za života splatila, se dluh navýšený o nejrůznější sankční úroky, poplatky a pokuty, vyšplhal na 108 400 Kč. Povinnost zaplatit tuto částku paní K. uložil právě rozhodce svým rozhodčím nálezem. Soudní exekutor na základě tohoto rozhodčího nálezu zahájil vůči paní K. v roce 2012 exekuci.

Jakmile v roce 2018 stát získal dědictví po paní K., soudní exekutor rozhodl, že bude v exekuci pokračovat a dluh po ÚZSVM dále vymáhat. Právní zástupkyně ÚZSVM z Hradec Králové však navrhla zastavení této exekuce z důvodu neplatného exekučního titulu a byla připravena hájit zájmy státu i před soudem. To však již nebylo třeba, neboť soudní exekutor uznal argumentaci ÚZSVM a nezákonnou exekuci sám zastavil.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

reklama

autor: Tisková zpráva

Migrační pakt

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se z migračního paktu můžeme nějak vyvázat nebo je to už hotová věc? A řeší vůbec to hlavní, jak nelegální migraci zabránit? Není třeba řešit příčinu problému než pak jeho důsledky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Nadace ČEZ podpoří 50 projektů na úpravu turistických a běžkařských tras po celém Česku

18:11 Nadace ČEZ podpoří 50 projektů na úpravu turistických a běžkařských tras po celém Česku

V prvním kole zbrusu nového grantu Úprava turistických tratí a běžeckých stop Nadace ČEZ uspělo 50 p…