Ukončení realizace globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání

18.12.2015 20:34

K 31. 12. 2015 končí realizace posledního ze sedmi globálních grantů (GG) Jihočeského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Ukončení realizace globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Foto: kr-jihocesky.cz
Popisek: Jihočeský kraj
reklama

Jihočeský kraj realizoval grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji od roku 2009. V rámci GG bylo podpořeno 52 grantových projektů v celkových nasmlouvaných nákladech 146,4 mil. Kč. Příjemci dotace se na realizaci projektu nemuseli podílet žádnými vlastními prostředky. Výše dotace dosahovala 100 %, přičemž 85 % bylo financováno z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu České republiky. Více informací o OP VK v Jihočeském kraji je k dispozici na http://opvk.kraj-jihocesky.cz.

Příklady uskutečněných projektů:

Český svaz greenkeeperů, Líšnice realizoval za pomoci partnerů SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 a Města Hluboká nad Vltavou projekt „Vzdělávání blíže Jihočeské krajině“. Projekt byl zaměřen na rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti péče o zeleň a krajinu. Odpovídal novým požadavkům společnosti na péči o životní prostředí. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího programu o údržbě veřejné zeleně a krajiny, dále následné zvýšení počtu kvalifikovaných lektorů vzdělávání dospělých v dané oblasti. Projekt umožnil zvýšit odbornou způsobilost účastníků pilotního kurzu a zároveň byl vytvořen nový vzdělávací program s environmentální tématikou, který bude vyškolenými osobami dále nabízen v rámci mimoškolského systému. Nedílnou součástí studia bylo využití moderních informačních a komunikačních technologií, součástí bylo také vytvoření e-learningového kurzu.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., České Budějovice získal dotaci na projekt s názvem „Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího kurzu VČELAŘ -  FARMÁŘ v rámci dalšího vzdělávání“. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření jednoho nového vzdělávacího modulu "VČELAŘ - FARMÁŘ" se zaměřením na cílové skupiny osob z řad pracovníků, fyzických osob a drobných podnikatelů v dané oblasti zájmu (včelařství) v Jihočeském kraji. Součástí projektu bylo také pilotní ověření modulu pro 15 účastníků dalšího vzdělávání. Účelem bylo zvýšení konkurenceschopnosti, odborných vědomostí účastníků dalšího vzdělávání a zkvalitnění jimi poskytovaných služeb. Nutnost realizace projektu si vyžádala stávající metodická situace v dané oblasti (absence kvalitních, moderních metodických materiálů na trhu obecně) a klienti žadatele, kterým obdobný ucelený modul scházel. Modul byl vytvořen s pomocí nejnovějších inovativních metod z oblasti dalšího vzdělávání.

Grantový projekt Výzkumného centra VŠERS, obecně prospěšná společnost, České Budějovice se zabýval komplexní přípravou vzdělávání v oblasti vodního hospodářství. Cílem projektu bylo napomoci řešit problematiku danou Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon).

Celkem vzniklo 8 vzdělávacích modulů, ke kterým byly vytvořeny studijní opory. Vzdělávací programy byly určeny pro pracovníky vodního hospodářství všech právních forem, kteří se s touto problematikou setkávají. Pozornost byla věnována především těmto oblastem:

  • základní technické znalosti z oboru vodního hospodářství (hydrologie, vodárenství, čistírenství, vodní nádrže a toky a objekty na nich),
  • výstavba, provozování, údržba, opravy a rekonstrukce VH zařízení,
  • legislativa a normy v oboru VH,
  • čistota a ochrana vod (environmentální vzdělávání), likvidace ekologických havárií spojených se znečištěním vod,
  • protipovodňová ochrana a řízení záchranných prací při povodních.

Partneři projektu: Jihočeský kraj; Česká společnost vodohospodářská ČSSI; Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje; Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK); Vysoká škola evropských a regionálních studií; České Budějovice.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

VLS jsou partnerem „trosečnického“ Léta s Déčkem

9:10 VLS jsou partnerem „trosečnického“ Léta s Déčkem

Tradiční velká prázdninová hra veřejnoprávního dětského televizního kanálu bude probíhat také na inf…