Ústřední vojenská nemocnice je značkou kvality pro armádu i širokou veřejnost

19.06.2016 12:33

V hodnocení pacientů i odborné veřejnosti se Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze umísťuje pravidelně na předních místech v rámci celé České republiky. Primát v hodnocení si drží i u „vojenské části veřejnosti“, ačkoli od doby, kdy nemocnice sloužila téměř výhradně pro vojáky či zaměstnance resortu obrany, uplynulo více než dvě desetiletí.

Ústřední vojenská nemocnice je značkou kvality pro armádu i širokou veřejnost
Foto: Ministerstvo obrany
Popisek: Ústřední vojenská nemocnice

„Pozitivní vnímání naší nemocnice vyjádřené pacienty civilními, vojáky nebo jejich blízkými v hodnocení ÚVN v rámci oficiálních soutěží i v děkovných dopisech nás zavazuje k vynaložení velkého úsilí na zachování vysoké hodnoty značky ÚVN. Abychom udrželi vysokou hodnotu značky ÚVN a nadále poskytovali špičkovou péči našim pacientům - civilním i vojenským, je nezbytné investovat do rozvoje nemocnice, do udržení kvalitního odborného personálu, do modernizace a rozšíření přístrojového vybavení.“ uvádí prof. MUDr. Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN.

Ústřední vojenská nemocnice je značkou kvality pro armádu i širokou veřejnost

Zakládala se jako nemocnice pro vojáky

Počátky činnosti Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN) přitom nebyly zrovna jednoduché. Od záměru k výstavbě a zahájení činnosti uplynulo v důsledku hospodářské krize téměř deset let. Otevřena byla na podzim roku 1938 jako Masarykova vojenská nemocnice, krátce na to její historii poznamenala německá okupace, kdy se stala záložní nemocnicí pro německou armádu. Pro československou armádu začala nemocnice opět naplno fungovat až na podzim roku 1945. Vedle hlavního úkolu, léčebné činnosti, plnila i úlohu školícího centra. Představovala přitom nejlépe organizované, vybavené a dotované zdravotnické zařízení celé tehdejší ČSLA.

Dá se říci, že si ÚVN udržela toto výsadní postavení dodnes, a to i přesto, že se od té doby zcela pozměnil účel i systém řízení a financování. ÚVN se stala příspěvkovou organizací Ministerstva obrany a otevřela se zcela civilnímu obyvatelstvu; stala se spádovou nemocnicí pro Prahu 6 a pro mnohé specializace i pro další regiony. Typickými příklady celorepublikového dosahu jsou činnosti Komplexního cerebrovaskulárního centra, Centra pro screeningovou kolonoskopii, Centra robotické chirurgie či Traumacentra. V této souvislosti nelze opomenout Emergency, tedy pracoviště poskytující neodkladnou akutní péči, která je nosným pilířem Traumacentra a zároveň významným kontaktním místem Zdravotnické záchranné služby (např. v roce 2015 zde uskutečnilo 38 tisíc ambulantních ošetření a přijalo 291 triage-pozitivních případů). Pro příjem pacientů transportovaných do ÚVN leteckou záchrannou službou je k dispozici heliport umístěný na střeše pavilonu CH2, nemocnice disponuje také záložní přistávací plochou.

Heliport Heliport 
ÚVN

Emergency je součástí již zmiňovaného Traumacentra. To zajišťuje komplexní superspecializovanou péči o polytraumata a sdružená poranění na jednotlivých specializovaných odděleních a klinikách ÚVN. Jeho specifikou je péče o  příslušníky Armády ČR a vojáky NATO poraněné při plnění úkolů v zahraničních bojových nebo humanitárních misích.

Lékaři slouží i v zahraničních misích

Ostatně do zahraničních misí vysílá své vojáky a vojákyně z povolání také ÚVN. Za poslední tři roky to bylo 15 vojenských zdravotníků, převážně lékařů, a to v rámci zdravotnických jednotek v Afghánistánu.

Pro potřeby českých i aliančních vojáků vyvinula ÚVN také nové polní transfuzní pracoviště. Zkušenosti s nasazením zdravotníků v misích ukázaly potřebu modernizace a nového konceptu zabezpečení polní nemocnice krví. Nové specializované transfuzní kontejnerové pracoviště dokáže zajistit dostatek transfuzních přípravků pro polní nemocnici za všech okolností. V polních podmínkách tak mohou vojenští zdravotníci zabezpečit vlastní odběry, dostatečné skladování, lze provádět rekonstituci kryokonzervovaných přípravků, ale zajistit i tzv. „walking blood bank“. Jedná se o systém, který umožňuje uskutečňovat odběry dárců krve přímo v místě nasazení a zároveň zajistit výrobu bezpečných transfuzních přípravků. Funkčnost tohoto pracoviště prověřilo loňské zářijové cvičení.

Polní transfuzní stanoviště je ve spojení s biochemicko-hematologickou laboratoří polní nemocnice Armády ČR v současnosti nejkomplexnější systém zabezpečení transfuzními prostředky v poli v rámci zemí NATO.

Lékaři a další zdravotníci se kromě výcviku armády, který je spojen zejména s přípravou na vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu či válečného stavu, zapojují i do cvičení integrovaného záchranného systému. Připomenout můžeme např. nácvik zásahu v případě teroristického útoku v metru. Společně s dekontaminačním odřadem 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce si při něm ověřili schopnost ošetřit během hodiny 15 ležících a 75 chodících pacientů, které zasáhla nebezpečná chemikálie. Tradičně se ÚVN také zapojuje významnou měrou do cvičení zdravotnické služby Pražská 155.

Vyšetřování úmrtí vojáků i MEDEVAC

ÚVN má na starosti i méně příjemné záležitosti. Zdejší Vojenský ústav soudního lékařství provádí pitvy u náhlých a násilných úmrtí příslušníků Armády ČR, příslušníků MV ČR, osob zemřelých při leteckých nehodách ve vojenském letectvu a v civilním sektoru.

Cvičení v ÚVN: Těžce raněný voják ztratil mnoho krve, zdravotníci zajišťují životní funkce

Cvičení v ÚVN: Těžce raněný voják ztratil mnoho krve, zdravotníci zajišťují životní funkce
Jan Kouba

Samotnou kapitolu tvoří program MEDEVAC, do kterého je ÚVN také zapojena. Asi mediálně nejznámějším případem byla spolupráce na přepravě a péči o raněné z Ukrajiny po tzv. Majdanu. K operaci či jiné zdravotní péči v uplynulých letech ÚVN přijala také další osoby z jiných krizových oblastí. Zapojení ÚVN do programu MEDEVAC se neustále rozšiřuje, v plánu je také zahraniční působení lékařů v rámci tohoto programu.

Ale vraťme se ke vztahu ÚVN k Armádě ČR. Značná část zájemců o službu v armádě, v aktivní záloze či o studium na vojenských školách, prochází vstupními lékařskými vyšetřeními právě v ÚVN. Například v roce 2015 vydala Přezkumná komise ÚVN 3 586 lékařských vysvědčení. Přezkumná komise ÚVN provádí také přezkumná řízení, při nichž je posuzován zdravotní stav vojáků v činné službě. Komise posuzuje další schopnost či neschopnost k výkonu služby, případně omezení výkonu služby u vojáků, u nichž došlo ke změně zdravotního stavu v důsledku onemocnění anebo zranění.

Zásadní roli plní ÚVN také v oblasti vzdělávání. Příslušnou měrou se podílí na výchově a vzdělávání studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž je výukovou základnou. Významnou měrou ÚVN také zabezpečuje odborné vzdělávání a výchovu studentů civilních lékařských fakult Univerzity Karlovy a dalších vysokých škol a institucí, poskytujících vzdělání zdravotnickým pracovníkům (FTVS UK, IPVZ). Ročně v ÚVN absolvuje pregraduální stáže přes dva tisíce studentů.

Programy pro válečné veterány

Vedle péče o vojáky v aktivní službě se nemocnice specializuje i na péči o válečné veterány i vojenské důchodce. Poměrně známý je program ÚVN podporovaný Ministerstvem obrany Zelená cesta, který zabezpečuje specifický objednávkový systém a některé další benefity například v podobě slev v Lékárně ÚVN či zdravotnických pomůckách. Nový je Program na podporu zdraví válečných veteránů, který je zaměřený zejména na prevenci a je určen účastníkům zahraničních misí, ať už jsou v uniformě či civilu. Válečným veteránům a stejně tak i jejich rodinným příslušníkům slouží a pomáhá v ÚVN také Psychologická poradna pro válečné veterány.

Kvalitu péče v ÚVN oceňují také druhováleční veteráni. Nemocnice jim poskytuje péči v Domově se zvláštním režimem, který se umí postarat o osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Ti, kteří se o sebe dokážou ještě samostatně postarat, bydlí v Domově pro válečné veterány, kde se nachází 9 lůžek. O další je pečováno v Léčebně dlouhodobě nemocných ÚVN. Celkově nemocnice poskytuje péči více než čtyřem desítkám druhoválečných veteránů.

„Hodnota nemocnice je ale postavena především na profesionalitě, vstřícnosti a empatii personálu. Podporujeme proto profesní rozvoj našich zaměstnanců, jejich celoživotní vzdělávání, účast na výzkumných projektech. Zároveň se snažíme vytvářet i příznivé pracovní podmínky a zázemí. Příkladem může být program ÚVN, zahrnující množství aktivit na podporu zdraví zaměstnanců, či zřízení školky, která bude k dispozici od podzimu letošního roku pro děti našich zaměstnanců, “ dodává ředitel nemocnice.

Více informací k historii a činnosti ÚVN najdete v příloze a na internetových stránkách , případně iFacebooku.


Hospodářské výsledky

Příspěvková organizace ÚVN hospodařila v roce 2015 s vyrovnaným výsledkem, její majetek dosáhl hodnoty 5 068,064 mil. Kč.  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 činil 1 876,38 osob.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ:  V Dukovanech skončila odstávka 3. výrobního bloku, dopoledne začal opět dodávat elektřinu

22:30 ČEZ: V Dukovanech skončila odstávka 3. výrobního bloku, dopoledne začal opět dodávat elektřinu

Energetici Jaderné elektrárny Dukovany obnovili výrobu elektrické energie na třetím výrobním bloku, …