VZP: Osoby blízké zemřelému mají právo na informace

22.06.2020 12:33

Otázka týdne

VZP: Osoby blízké zemřelému mají právo na informace
Foto: VZP
Popisek: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Mám právo dostat přehled zdravotní péče vykázané na moji matku? V léčebně, kde zemřela, mě nechali nahlédnout do její dokumentace, ale na pobočce pojišťovny mi odmítli vystavit přehled péče, která na ni byla vykázaná...

ODPOVĚĎ:

Přehled zdravotní péče, kterou poskytovatelé zdravotních služeb vykázali na dané číslo pojištěnce (tj. většinou na rodné číslo) a kterou pojišťovna uhradila, opravdu může získat jen daný pojištěnec. U osob, které nejsou plně svéprávné, to bude zákonný zástupce, opatrovník či poručník daného pojištěnce. Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění neplyne, že by právo na výpis z účtu pojištěnce mohla po jeho smrti uplatňovat jiná osoba.

Pojišťovna vede osobní účet pojištěnce jako přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu. Na vyžádání pojištěnce pak je povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců. V zákoně je dále stanoveno, že dá-li k tomu pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník písemný souhlas, může být tento osobní účet zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři pojištěnce.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění tedy zcela jednoznačně stanoví podmínky, za nichž pojišťovna může, resp. je povinna poskytnout informace obsažené v osobním účtu pojištěnce, a vymezuje konkrétní osoby, jimž může údaje z tohoto účtu poskytnout. Pojišťovna proto nemůže poskytnout přehled zdravotní péče komukoli jinému, byť to byl rodinný příslušník či jiná osoba blízká.

Jiná situace je u zdravotní dokumentace. Podmínky jejího zpřístupnění stanoví zákon o zdravotních službách. Zde je výslovně uvedeno, že osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace, vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Jen pokud snad zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze jim pak informaci (v nezbytném rozsahu) podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Andrej Babiš byl položen dotaz

dobrý den, sdělte prosím, jak to bylo:

viz: https://aeronet.cz/news/sok-pred-vanoci-vsechno-je-jinak-podle-dokumentu-hlasovala-pro-globalni-kompakt-cela-ceska-vlada-nikdo-se-nezdrzel-hlasovani-a-nikdo-nebyl-proti-ministr-zahranici-tomas-petricek-rekl/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Policie ČR: Přidělování bytů - obvinění 6 osob

22:04 Policie ČR: Přidělování bytů - obvinění 6 osob

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (…