Ve druhém čtvrtletí vzrostly ceny o půl procenta

13.07.2016 8:35

Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí 2016 o 0,2 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než v 1. čtvrtletí 2016.

Ve druhém čtvrtletí vzrostly ceny o půl procenta
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Mezičtvrtletní vývoj spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech odívání a obuv, alkoholické nápoje a tabák, doprava, zdraví. Růst cen v oddíle odívání a obuv ovlivnily vyšší ceny letních modelů obuvi a oděvů. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny tabákových výrobků o 3,9 % částečně vlivem doznívání dopadu zvýšení jejich spotřební daně od ledna 2016. V dopravě ovlivnily vývoj cen zejména ceny pohonných hmot, které po poklesu v předcházejících čtvrtletích vzrostly ve 2. čtvrtletí 2016 o 5,3 %. V oddíle zdraví se projevilo zejména sezónní zvýšení cen lázeňských pobytů. Protisměrně, tj. na snižování cen, působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde klesly ceny dovolených s komplexními službami o 4,7 % vlivem poklesu mimosezónních cen tuzemských rekreací. Mírný pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo zejména snížení cen ve skupině výrobků mléko, sýry, vejce. Průměrná meziměsíční změna úhrnného indexu spotřebitelských cen ve 2. tvrtletí 2016 byla stejně jako v 1. čtvrtletí 0,2 %.

Indexy spotřebitelských cen (předchozí čtvrtletí = 100)

 

2015

2016

ODDÍL

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

ÚHRN

100,6

99,8

99,5

100,4

100,5

Potraviny a nealkoholické nápoje

100,5

98,0

99,1

100,8

99,8

Alkoholické nápoje a tabák

101,4

100,2

99,3

102,5

102,3

Odívání a obuv

104,0

97,3

105,3

96,0

103,4

Bydlení, voda, energie, paliva

100,2

100,1

100,2

100,3

99,9

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

100,5

99,4

99,7

100,4

100,0

Zdraví

101,5

100,6

99,5

100,7

101,8

Doprava

101,9

100,1

97,7

97,6

101,7

Pošty a telekomunikace

99,6

99,6

99,9

99,9

100,0

Rekreace a kultura

99,9

102,9

97,8

102,2

98,8

Vzdělávání

100,0

100,4

100,7

99,9

99,9

Stravování a ubytování

100,5

100,5

99,9

100,3

100,5

Ostatní zboží a služby

100,2

99,8

100,0

100,5

100,7

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí 2016 proti 2. čtvrtletí 2015 o 0,2 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v 1. čtvrtletí. Tento vývoj ovlivnilo jednak zpomalení růstu cen zejména v oddílech odívání a obuv, bydlení, rekreace a kultura, jednak prohloubení poklesu cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti klesly ceny o 0,5 % (v 1. čtvrtletí růst o 0,1 %). Opačně, tj. na zvyšování cenové hladiny, působilo zvýšení cen především v oddílech alkoholické nápoje a tabák, ostatní zboží a služby. V oddíle doprava došlo ke zmírnění cenového poklesu vlivem vývoje cen pohonných hmot.

Změny ve vývoji cen ve 2. čtvrtletí 2016 se promítly v mírném zpomalení meziročního růstu tržních cen na 0,3 % z 0,4 % v 1. čtvrtletí 2016 a regulovaných cen na 0,2 % z 0,7 % v 1. čtvrtletí 2016.

Největší vliv na růst cenové hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny alkoholických nápojů byly vyšší o 4,3 % (v 1. čtvrtletí 2016 o 3,2 %) a ceny tabákových výrobků o 4,4 % (v 1. čtvrtletí 2016 o 3,8 %). Na růstu cen cigaret se zčásti projevilo zvýšení spotřební daně od ledna 2016.

V oddíle bydlení zpomalil cenový růst vlivem poklesu cen zemního plynu o 4,7 % (v 1. čtvrtletí pokles o 0,5 %). Ceny elektřiny byly v obou čtvrtletích vyšší shodně o 1,2 %. Vyšší meziroční růst zaznamenaly ceny vodného a stočného, které vzrostly o 1,6 %, resp. 5,3 % (v 1. čtvrtletí o 0,5 %, resp. o 3,3 %). Ceny čistého nájemného vzrostly o 1,3 % a tepla o 1,0 %.

V oddíle odívání a obuv došlo v 2. čtvrtletí 2016 ke zpomalení meziročního růstu cen v důsledku zvýšení cen obuvi o 5,4 % a oděvů o 0,7 %, zatímco v 1. čtvrtletí to bylo o 7,0 %, resp. o 0,9 %.

V oddíle rekreace a kultura způsobilo zpomalení cenového růstu zejména zmírnění růstu cen dovolených s komplexními službami na 3,2 % ze 7,4 % v 1. čtvrtletí. Současně se zvýšil dlouhodobý pokles cen zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu a zvuku na −3,2 % (z −1,0 % v 1. čtvrtletí 2016).

Na snižování cenové hladiny spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 působily nadále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které klesaly meziročně již ve všech čtvrtletích roku 2015 a tento pokles pokračoval i v roce 2016. Tento vývoj ovlivnil zejména propad cen ve skupině mléko, sýry, vejce, který činil ve 2. čtvrtletí 10,4 %, z toho ceny mléka klesly o 14,0 %, sýrů o 10,3 %, jogurtů o 12,1 %, ostatních mléčných výrobků o 6,8 %. U většiny dalších základních potravin pokračoval ve 2. čtvrtletí 2016 meziroční pokles cen. Ceny chleba klesly o 1,7 %, mouky o 16,6 %, masa o 2,0 %, másla o 9,8 %, cukru o 10,2 %. Ceny ovoce klesly o 3,6 % (v 1. čtvrtletí růst o 2,8 %). Růst cen zaznamenaly ceny zeleniny, který ve 2. čtvrtletí zpomalil na 4,9 % ze 16,9 % v 1. čtvrtletí. Důvodem bylo zejména snížení meziročního růstu cen brambor na 30,0 % z 50,1 % v 1. čtvrtletí, které bylo ovlivněno přechodem nabídky trhu z pozdních na rané brambory od června 2016.

V oddíle doprava pokračoval meziroční pokles cen započatý v 1. čtvrtletí 2015. Důvodem byl vývoj cen pohonných hmot, které od prosince 2014 soustavně meziročně klesaly s tím, že jejich pokles dosáhl v listopadu 2015 maxima (−17,6 %). V 1. čtvrtletí se meziroční pokles cen pohonných hmot zmírnil na −12,5 % a ve 2. čtvrtletí na −12,3 %. Ve 2. čtvrtletí 2016 došlo k obratu v meziměsíčním vývoji cen pohonných hmot, které od srpna 2015 do března 2016 soustavně klesaly, avšak od dubna jejich ceny rostly s průměrným čtvrtletním tempem růstu 3,6 %.

Dlouhodobý pokles cen, který se v průběhu roku 2015 zmírnil, pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace. Důvodem bylo snižování poklesu cen telefonických a telefaxových služeb započaté v polovině roku 2013. Ve 2.čtvrtletí 2016 byly tyto ceny nižší o 0,4 %. Ceny poštovních služeb vzrostly o 10,1 %.

V oddíle zdraví skončil od 1. čtvrtletí 2016 meziroční pokles cen způsobený zrušením regulačních poplatků za návštěvu lékaře a výdej léků na recept v lékárně od ledna 2015, což se promítlo zvýšením cen v tomto oddíle ve 2.čtvrtletí o 2,7 %.

Zrychlení meziročního cenového růstu v oddíle ostatní zboží a služby bylo způsobeno zvýšením cen výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 0,4 % (v 1. čtvrtletí pokles o 0,3 %) a zvýšením cen finančních služeb o 1,9 % (v 1. čtvrtletí o 0,9 %).

Výše uvedené pohyby spotřebitelských cen se projevily ve 2. čtvrtletí 2016 v prohloubení poklesu cen zboží úhrnem na 0,5 % z 0,1 % v 1. čtvrtletí a zpomalením růstu cen služeb na 1,3 % z 1,5 % v 1. čtvrtletí.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU28

Meziroční změna harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 28 členských zemí EU byla podle údajů Eurostatu v dubnu −0,2 % a v květnu −0,1 %. V ČR byly meziroční hodnoty HICP v těchto měsících 0,5 %, resp. 0,0 %. Podle předběžných výpočtů klesl v červnu HICP v ČR meziročně o 0,1 %. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že vývoj inflace byl v ČR i EU obdobný. V první polovině roku 2014 přírůstek HICP v ČR klesal výrazněji než přírůstek HICP EU28. Od poloviny roku 2014 byly hodnoty HICP v ČR (s výjimkou konce roku 2015) vyšší než hodnoty HICP v EU28. V jednotlivých měsících roku 2015 i 2016 zaznamenala řada zemí EU meziroční pokles HICP. V květnu se tento vývoj týkal šestnácti zemí s poklesem v rozmezí od −0,1 % (v Dánsku a Maďarsku) do −3,0 % (v Rumunsku).

Zpracovali: pracovníci Oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Huawei

Co máte proti této značce? Jestli je to jen tím, odkud pochází, nemyslíte, že i nadměrná propagace všeho amerického, jak často vidíme není dobrá? Přijde mi, jak kdybychom zapomínali na svou suverenitu. Jedni podporují Rusko, Čínu, druzí zas USA, Západ a na národní identitu se zapomíná, nemyslíte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

České dráhy: Desítky nostalgických vlaků nabídnou i letos zážitek

22:11 České dráhy: Desítky nostalgických vlaků nabídnou i letos zážitek

České dráhy také v letošním roce připravují se svými partnery bohatou nabídku nostalgických jízd s h…