Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2014

07.07.2014 19:40

Růst počtu insolvenčních návrhů se v prvním pololetí 2014 konečně zastavil. Za pololetí roku 2014 (proti stejnému období 2013) činil jen 1,6%. Pro porovnání s minulými roky dosahoval pololetní nárůst insolvenčních návrhů v letech 2013/2012 12%, 2012/2011 36 % a 2011/ 2010 dokonce 56 %.

Vývoj insolvencí v České republice v červnu a za pololetí 2014
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto

Výrazný podíl na tomto vývoji má razantní pokles insolvenčních návrhů u firem a živnostníků, který činí v porovnání období 1 – 6 2014/2013 39,3%. Mírnější je i nárůst insolvenčních návrhů ve skupině fyzických osob a nepodnikajících živnostníků (10%).

V červnu 2014 bylo podáno celkem 2898 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 290 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2608 u spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků.

Do roku 2012 zveřejňovala společnost Creditreform celkové počty insolvenčních návrhů u firem a u fyzických osob. V rámci  firem byly vykazovány i živnostenské firmy, které měly IČ a současně žádaly o oddlužení.

V roce 2013 vykazovala společnost Creditreform skupinu živnostenských firem žádajících o oddlužení, v rámci zpřesnění metodiky a zlepšení vypovídací schopnosti zveřejňovaných údajů v samostatném sloupci nepodnikající živnostníci.

Od roku 2014 opět Creditreform přizpůsobuje metodiku změnám vycházejícím z novely Insolvenčního zákona. Vlivem společného oddlužení manželů docházelo k duplicitám v počtech insolvenčních návrhů u fyzických osob spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků. Proto jsme opět sloučili fyzické osoby a nepodnikající živnostníky do jedné kategorie a čísla zveřejněná k 31.3.2014 byla o tyto duplicity očištěna.

V prvním pololetí 2014 se v insolvenčním rejstříku objevila řada významných firem. 27.3.2014 byl podán insolvenční návrh na společnost  BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., který byl 31.3. odmítnut.

17.6.2014 byl podán insolvenční návrh na společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. Hned 17.6.  vydal soud usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu a 19.6. usnesení o zastavení řízení.

V červnu spadla do insolvence i společnost BÖGL a KRÝSL, k.s.. I zde bylo řízení po 14 dnech zastaveno. Další stavební firmou, která prošla insolvenčním řízením a které bylo zastaveno je BAK stavební společnost, a. s.. Naopak prohlášením úpadku skončilo insolvenční řízení na společnost VOKD, a.s. a TATRA, a.s.

K 30.6.2014 byl nejvyšší počet insolvencí na 1000 registrovaných firem v hlavním městě Praze. Následuje stejně jako v minulých letech Moravskoslezský kraj a pak nově Pardubický kraj. V pololetí 2013 a 2012 figuroval na pomyslné špici Jihomoravský kraj. Počet insolvenčních návrhů zde k 30.6.2014 klesl, kraj si polepšil a je až na páté pozici. Nejlépe si stejně jako v minulých letech stojí Středočeský kraj, kde je dlouhodobě počet insolvencí na 1000 registrovaných firem nejnižší.

Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Konkurzů bylo v červnu 2014 prohlášeno 216, z toho počet konkurzů živnostníků činil 91.

Celkový počet konkurzů vzrostl za období leden až červen 2014 proti pololetí 2013 o 11,1 %. Razantní je opět nárůst živnostenských firem v konkurzu. Pokud srovnáme pololetí roku 2014 a 2013, činil nárůst konkurzů živnostenských firem 50%, v pololetí 2013/2012 to bylo 40 %. Proti tomu u právnických osob došlo k poklesu konkurzů meziročně o 7,9%.

Mezi největší firmy, které soud poslal do konkurzu v prvním pololetí 2014, patří dřevařské společnosti LESS & FOREST s.r.o., LESS & TIMBER s.r.o. a zpracovatel masa a výrobce masných výrobků a uzenin Příbramská uzenina a.s.. Od února 2014 je v konkurzu také výrobce jogurtů a mléčných výrobků YOPLAIT CZECH, a.s., kde je společníkem francouzská společnost SODIMA.

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Novela Insolvenčního zákona platná od 1.1.2014 reaguje na skutečnost, že řada menších firem tyto podmínky nesplňuje a nemůže reorganizaci k řešení svého úpadku využít. Snižuje tedy kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také postačí splnění alespoň jednoho z kritérií. Současně dochází k posílení kontroly věřitelů nad prováděnými reorganizacemi a to tak, že věřitelský výbor může jmenovat nebo odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí rady dlužníka.

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do pololetí 2014 soudem povoleno 105 reorganizací.

V prvním pololetí 2014 bylo povoleno 21 reorganizací. Restartovat byznys se pokouší např.  společnost JOB AIR Technic a.s. – opravna letadel, finanční společnost Via Chem Group, a.s., mlékárna MILTRA B s.r.o.nebo ROSS Holding a. s.

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má dlouhodobě dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů. I zde však můžeme pozorovat zvolňující se tempo růstu počtu insolvencí. Nárůst počtu insolvenčních návrhů dosáhl v období šesti měsíců  2014/2013 10%, což je mírně vyšší ve srovnání šesti měsíců 2013/ 2012 (4,9%). Přitom v období leden - červen roku 2012 a 2011 byl nárůst insolvencí u spotřebitelů 42% a v období leden - červen 2011/2010 dokonce 76%!

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V červnu 2014 požádalo o oddlužení celkem  2543 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 2150 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v červnu 60 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Počet návrhů na oddlužení vzrostl za období 1 – 6 2014 proti stejnému období 2013 o 7,14%. Nárůst schválených oddlužení činí za stejné období 21,17%. O 45% dokonce vzrostl počet dlužníků, kteří oddlužení řeší zpeněžením majetku.

Věková struktura  osob, u kterých bylo povoleno oddlužení se proti pololetí roku 2013 nijak výrazně nezměnila. Hlavní podíl žadatelů s povoleným oddlužením představuje skupina ve věkovém intervalu 31 – 40 let. Následuje skupina ve věku 41 – 50 let. Nejnižší zastoupení v rámci osob žádajících o oddlužení mají mladí lidé do 30 let a důchodci.

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2014 jsou v oblasti ekonomiky mírně optimistická. Faktory jako pokles cen energií a telefonních poplatků, nízká inflace, růst exportu podpořený silnou korunou a konec restriktivní politiky nové vlády by mohly ekonomiku stabilizovat a nejspíš se dočkáme i mírného oživení. To se však zřejmě ještě neprojeví ve výraznějším zvýšení mezd a zaměstnanosti.

V oblasti insolvencí u firem očekáváme pro rok 2014 stagnující až klesající tendence. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků bude počet insolvenčních návrhů spíš mírně rostoucí, ale nepředpokládáme návrat na hodnoty minulých let.

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Celní správa: Mobilní rentgen odhalil pašované cigarety

22:22 Celní správa: Mobilní rentgen odhalil pašované cigarety

V Plzeňském kraji proběhla kontrolní akce celníků, zaměřená na pátrání po zboží uniklém celnímu dohl…